Met Smart Logistics zorgen we ervoor dat we transport slimmer en beter organiseren. Slim plannen, besturen, en uitvoeren is hierbij de rode draad. Logistieke en mobiliteitsdata spelen hierbij de hoofdrol. Die moeten verkregen en gedeeld worden met elkaar. De Smart Logistics opgave binnen SmartwayZ.NL richt zich hierbij op de processen waar logistiek het wegverkeer raakt: concepten die (bijna) klaar zijn voor grootschalige implementatie.


Folder 'Toepassingen slimme logistiek'

Alle slimme logistieke toepassingen in één overzichtelijke folder. Dat is handig! De Smart Logistics-folder is in 2021 vernieuwd en geactualiseerd. Dus neem snel een kijkje.
 
Slim aan de slag!

Heb je zelf een idee over hoe de logistiek bij jouw organisatie slimmer georganiseerd kan worden? Wij adviseren en helpen je graag bij de inzet en ontwikkeling van slimme logistieke oplossingen en data-uitwisseling. Je kunt ons bereiken via smartlogistics@smartwayz.nl.

Connected Transport Corridors

Transporteurs rijden veiliger, duurzamer en efficiënter door meer samen te werken. En door slim gebruik te maken van de bestaande infrastructuur en beschikbare data. Daarmee besparen ze (ook) tijd en geld. Dit alles kan door zich aan te sluiten bij Connected Transport Corridors (CTC). Voorbeelden van CTC-diensten: rijden met adviessnelheid, prioritering bij verkeerslichten, inzicht in de beschikbaarheid van truck parkings en realtime terugkoppeling van de bandenspanning.

Meer informatie over Connected Transport Corridors 

 

Inzicht in de opbrengst voor 'connected' transporteurs 

Aangesloten zijn bij de Connected Transport Corridors (CTC) biedt veel voordelen. Maar welke voordelen zijn dat voor jou? We ontwikkelden een digitaal indicatiemodel dat hier inzicht in geeft. Om een nóg concreter beeld te geven, maakten we een aantal bedrijfsprofielen: internationale, nationale, regionale en stedelijke logistiek. Per profiel beschrijven we de meest relevante toepassingen en geven we een voorbeeldberekening voor een aantal vrachtauto’s.

Let op: de profielen geven een indicatie van de mogelijkheden en voordelen gebaseerd op de CTC diensten en data in juni 2021.

  

 
Slimme bandenspanningsmeter

Afwijkende bandendruk levert onveilige verkeerssituaties en zorgt voor een minder efficiënte inzet van het voertuig. De slimme bandenspanningsmeter koppelt realtime informatie over bandendruk terug aan de chauffeur en de afdeling Planning. Dit zorgt voor meer veiligheid, minder reistijd, minder brandstofverbruik en minder bandenslijtage. 

Slimme verkeerslichten

Door de inzet van slimme verkeerslichten (iVRI’s) ontvangt de chauffeur in-truck een adviessnelheid om stoppen voor een rood verkeerslicht zoveel mogelijk te voorkomen. Door vrachtwagens prioriteit te geven bij verkeerslichten verbetert de doorstroming van het verkeer. Vrachtwagens hoeven immers minder af te remmen en stil te staan. Dit is goed voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

Lees het artikel 'Slimme verkeerslichten leiden vrachtwagens soepel over randwegen Tilburg'
 

Bouwlogistiek

Door het logistiek verkeer in de gehele bouwketen af te stemmen, kan de bouw zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvinden. Zo kan het aantal bouwkilometers flink verminderen. TKI Dinalog en SmartwayZ.NL werken samen om nieuwe methoden voor efficiëntere bouwlogistiek te ontwikkelen. Zogenaamde ‘bouwhubs’ en ‘control towers’ bieden interessante perspectieven.

Lees het artikel 'Slimme bouwhubs kunnen miljoenen kilometers aan bouwverkeer in de stad besparen'
 

 
Bestelbeter.nu

BestelBeter.nu was een gezamenlijk project van SmartwayZ.NL en LCB met betrokkenheid van een logistiek dienstverlener en een verlader gericht op “beter bestellen” in distributielogistieke ketens. Door beter te bestellen is dezelfde lading in minder leveringen en daarmee minder vrachtwagenkilometers te vervoeren, waardoor minder chauffeurs nodig zijn en er een mindere belasting is voor de ontvangende klanten. Binnen het project is een aanpak in vier fases uitgewerkt om met verlader(s), ontvanger(s) en vervoerder(s) te doorlopen, welke ondersteund wordt door ondersteunende tooling.

Door een combinatie van factoren is in december 2022 besloten om BestelBeter.nu als samenwerkingsproject tussen SmartwayZ.NL en LCB stop te zetten. Een belangrijke oorzaak bleek dat potentiële besparingen moeilijk te monetariseren waren in de diverse proeftuinen.

Desondanks zijn de ontwikkelde ideeën nog steeds veelbelovend en interessant. Het verdient het om in de nabije toekomst opnieuw opgepakt te worden. Om dit te faciliteren is een serie belangrijke “lessons learned” gedocumenteerd, gegroepeerd in adviezen met betrekking tot de project opzet, de karakteristieken van het onderliggende logistieke model, de (ideale) proeftuinen, en de verdere doorontwikkeling van concept, tooling en datauitwisseling. Een management samenvatting is hier te downloaden. Een volledige versie van het rapport staat in verband met vertrouwelijkheid niet online, maar is (tot einde 2028) op te vragen door een e-mail te sturen aan smartlogistics@smartwayz.nl

 

 
DEFLog

DEFLog, ofwel Data Exchange Facility Logistics, verzamelt alle relevante data over wegwerkzaamheden en maakt deze op één plek en laagdrempelig beschikbaar voor de logistieke sector. Dit betekent nooit meer onverwacht remmen voor een wegafzetting, midden in de stad keren omdat de weg open ligt of vertraging door een afgesloten tunnel.

Meer informatie over DEFLog

 
Truckplaats 2.0

Vanuit transporteurs, gemeenten en beheerders van industriegebieden en havens is sterk de behoefte aan beschikbare ruimte voor (kort en lang) parkeren voor vrachtwagens. Chauffeurs willen weten of een plaats beschikbaar is en het liefst zélf een parkeer-/wachtlocatie vooraf kunnen reserveren. Faciliteiten zoals de mogelijkheid om te ontkoppelen en over te laden zijn aanvullende wensen. Een truckplaats net buiten de stad, het industriegebied of haventerrein kan oplossing bieden.
 

 
FT MAAS: wegwerkzaamheden in je planning

Voor FT MaaS (Freight Traffic Management as a Service) wordt onderzocht wat het effect is van verkeersmanagementdata in het logistieke proces. Vanuit SmartwayZ.NL coördineren we het ‘living lab’ m.b.t. het gebruik van data over wegwerkzaamheden in de planning. De deelnemende bedrijven leren nu (juni 2021) om te gaan met het TMS-systeem. Zodra men gewend is, start stap 1: De planner ziet tijdens het plannen de wegwerkzaamheden. Uiteraard delen we de resultaten van het onderzoek.
 

Slim invoegen

Met de simulatiestudie Slim Invoegen (N279/A67) onderzochten we of vrachtverkeer slimmer en veiliger kan invoegen met behulp van slimme verkeerslichten. Chauffeurs worden geïnformeerd over de invoegmogelijkheden en begeleid met real-time informatie. Dit vergroot de doorstroming en verkeersveiligheid en vermindert de reistijd. Dat zorgt voor een tevreden chauffeur!