SmartwayZ.NL is hét innovatieve mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland. We verbeteren de bereikbaarheid en stimuleren innovatie. Onze aanpak varieert van het ontwikkelen van slimme oplossingen tot het verbreden van snelwegen en het verbeteren van vervoersknooppunten. Meer dan 150 partners werken binnen het programma samen, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Samen realiseren we het slimste mobiliteitssysteem van Nederland.

Smart mobility waar het kan, infrastructuur verbeteren waar het moet

Het programma startte in 2016 en bestaat uit 8 opgaven in Noord-Brabant en Limburg. Smart Mobility is één van die opgaven. De overheden in Zuid-Nederland bundelen de krachten en faciliteren samen de ontwikkeling van innovaties. We zorgen ervoor dat deze beschikbaar komen voor de partners, reizigers en vervoerders. Oftewel: concrete resultaten op de weg. De 7 overige opgaven richten zich op de verbetering van de infrastructuur op de corridor Breda-Venlo (A58, A2, A67), de A2 Weert-Eindhoven, de N279 Veghel-Asten en op de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant als gebied. Ook binnen deze opgaven passen we slimme mobiliteitsoplossingen toe.

4 Kernwaarden: samen, duurzaam, adaptief en leren door te doen

Samen. 

SmartwayZ.NL vertegenwoordigt de overheid, het bedrijfsleven én kennisinstellingen. Bovendien werken we actief samen met andere mobiliteits- en bereikbaarheidsprogramma's.

Duurzaam.

Onze projecten dragen bij aan de circulaire economie, de energietransitie en de reductie van CO2. Ook stimuleren we reizigers om duurzame keuzes te maken door bijvoorbeeld minder te reizen of voor duurzame vervoermiddelen te kiezen.

Adaptief.

We houden veranderingen en initiatieven in de omgeving nauwlettend in de gaten en sluiten aan wanneer dit van meerwaarde is. Opgedane kennis binnen het ene project gebruiken we in andere projecten.

Leren door te doen.

We durven te experimenteren, maar blijven realistisch. We geven de uiteindelijke gebruiker een actieve rol in het ontwerpproces. Om zo efficiënt mogelijk te werken, evalueren we de samenwerking met onze partners continu.