SmartwayZ.NL is hét innovatieve mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland. Binnen het programma realiseren we de belangrijke schakels in de verstedelijking en het mobiliteitssysteem van de toekomst. Onze aanpak varieert van het ontwikkelen van slimme oplossingen en het stimuleren van duurzaam reisgedrag tot het verbreden van snelwegen en het verbeteren van vervoersknooppunten. Meer dan 200 partners werken binnen het programma samen, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Samen werken aan een slim, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem in Zuid-Nederland.

Smart mobility waar het kan, infrastructuur verbeteren waar het moet

Het programma startte in 2016 en bestaat uit 8 opgaven in Noord-Brabant en Limburg. Smart Mobility is één van die opgaven. De overheden in Zuid-Nederland bundelen de krachten en faciliteren samen de ontwikkeling van innovaties. We zorgen ervoor dat deze beschikbaar komen voor de partners, reizigers en vervoerders. Oftewel: concrete resultaten op de weg. De 7 overige opgaven richten zich op de verbetering van de infrastructuur op de corridor Breda-Venlo (A58, A2, A67), de A2 Weert-Eindhoven, de N279 Veghel-Asten en op de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant als gebied. Ook binnen deze opgaven passen we slimme mobiliteitsoplossingen toe.

 

 

3 Kernwaarden: samen, innovatief en adaptief

Samen. 

SmartwayZ.NL vertegenwoordigt de overheid, het bedrijfsleven én kennisinstellingen. Bovendien werken we actief samen met andere mobiliteits- en bereikbaarheidsprogramma's.

Innovatief.

We creëren speelruimte voor nieuwe manieren van denken, doen en organiseren. Er is veel dynamiek, risico’s en onzekerheden rondom innovatietra- jecten en in de mobiliteitstransitie als geheel. Uit geslaagde en ‘mislukte’ projecten leren we over randvoorwaarden en oplos- singsrichtingen.

Adaptief.

We houden veranderingen en initiatieven in de omgeving nauwlettend in de gaten en sluiten aan wanneer dit van meerwaarde is. Opgedane kennis binnen het ene project gebruiken we in andere projecten.