SmartwayZ.NL meet, controleert en analyseert continu het effect van mobiliteitsoplossingen op de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in Zuid-Nederland. Hoeveel en welke voertuigen rijden er op de weg? Is het wegdek nog in orde? Waar ontstaat een file en hoe komt dat? Als de verkeersdoorstroming onvoldoende verbetert, sturen we bij.

Meten is weten

SmartwayZ.NL volgt de trends en ontwikkelingen die impact hebben op mobiliteit. Dit gebruiken we, samen met de beschikbare data, om innovatie te stimuleren, de doorstroming en bereikbaarheid te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten.

Ieder jaar publiceren we de relevante ontwikkelingen in en om Zuid-Nederland in een monitoringsrapportage. De programmaraad en projectleiders binnen SmartwayZ.NL gebruiken de rapportages voor het maken van beleid en projectvoorstellen. En het draagt bij aan transparantie van én verantwoording over het programma.