SmartwayZ.NL meet, controleert en analyseert continu het effect van mobiliteitsoplossingen op de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in Zuid-Nederland. Hoeveel en welke voertuigen rijden er op de weg? Waar ontstaat een file en hoe komt dat? Wat is de impact van de maatregelen? Als de verkeersdoorstroming onvoldoende verbetert, sturen we bij.

Meten is weten

SmartwayZ.NL volgt de trends en ontwikkelingen die impact hebben op mobiliteit. Dit gebruiken we, samen met de beschikbare data, om innovatie te stimuleren, de doorstroming en bereikbaarheid te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten.

Ieder jaar publiceren we de relevante ontwikkelingen in en om Zuid-Nederland in een monitoringsrapportage. De programmaraad en projectleiders binnen SmartwayZ.NL gebruiken de rapportages voor het maken van beleid en projectvoorstellen. En het draagt bij aan transparantie van én verantwoording over het programma. 

De impact van SmartwayZ.NL in cijfers

Tot en met het vierde kwartaal van 2022.

5.900 automijdingen per dag

 

Icoon van automijdingen

22 miljoen minder wegkilometers per jaar

Icoon van minder wegkilometers

524 minder voertuigverliesuren per dag

Icoon van voertuigverliesuren

4,7 ton minder stikstofuitstoot per jaar

Icoon van stikstofuitstoot

5,5 kiloton minder CO2 per jaar

 

Icoon van CO2-uitstoot

Jaarrapport 2021 - 2022

Conclusies

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit het jaarrapport?
  • Het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility is nog steeds hard op weg en we zien dat het effect heeft. Als we naar het niveau van Zuid-Nederland kijken, worden de effecten vooral veroorzaakt door een beperkt aantal type maatregelen zoals de werkgeversbenadering. Daarnaast zijn er natuurlijk maatregelen die een lokaal effect veroorzaken, zoals iVRI's met prioriteit voor vrachtverkeer.

  • Het advies is om de aandacht volledig te richten op smart mobility-maatregelen met bewezen impact: de werkgeversbenadering en meer in het algemeen gedragsbeïnvloeding en verduurzaming (minder vracht- en autoverkeer op de weg). 

  • We zetten daarnaast door met de innovaties, zoals innovatief verkeersmanagement, innovaties in Smart Logistics en Connected Cooperative & Automated Mobility, als oplossing voor het mobiliteitsprobleem en de verstedelijkingsopgave. Hier ligt ook de kracht van Zuid-Nederland.

  • We hebben te maken met grote uitdagingen, zoals de stikstofcrisis, de inflatie en schaarste (aan bijvoorbeeld materialen, energie en arbeidskrachten). We blijven daarom aansluiten bij andere werkgebieden en domeinen. Duurzame mobiliteitsoplossingen, innovaties en gedragsverandering leveren een belangrijke bijdrage aan de mobiliteitstransitie binnen de verstedelijkingsopgave.


Wilt u het volledige jaarrapport ontvangen? Mail dan naar info@smartwayz.nl. Onze experts van team Monitoring & Evaluatie geven graag toelichting.

Het jaarrapport in één oogopslag

De praatplaat vertelt in één oogopslag wat de voortgang, trends, impact en conclusies uit het Jaarrapport SmartwayZ.NL 2021 - 2022 zijn. Klik op de afbeelding om de praatplaat te downloaden.

 

Activiteitendashboard

SmartwayZ.NL monitort en meet de impact van het programma aan de hand van het activiteitendashboard. Daarbij verzamelen we waar de activiteit plaatsvindt, wie de doelgroep van de activiteit is en wanneer de activiteit is gestart. Met behulp van vuist- en rekenregels en evaluaties van eerdere projecten kunnen we inschatten wat de effecten zijn van de SmartwayZ.NL-activiteiten. Die informatie gebruiken we dan weer voor duiding en sturing. Hoe gaat dit nu precies in zijn werk? En wat houden de activiteiten in? Een van onze experts uit het team Monitoring & Evaluatie legt het uit in een presentatie. De presentatie kan je beluisteren én bekijken via deze link op Youtube.

 

Daarnaast is er ook het SmartwayZ.NL dashboard. Hier kunt u ook zelf mee aan de slag.

Ga naar SmartwayZ.NL-dashboard

 

Screenshot van startbeeld van presentatie over activiteitendashboard

Rijker Verantwoorden

Teamleden Michaël, Casper en Eline schreven een paper over hoe SmartwayZ.NL in 2020 en de eerste helft van 2021 heeft geopereerd, welke impact het programma heeft gemaakt en welke lessen en bijsturingsmogelijkheden dat oplevert voor de uitvoeringsperiode 2022 - 2023. Klik op de afbeelding om het paper te downloaden.