Op deze pagina vindt u de belangrijkste documenten van SmartwayZ.NL, waaronder de voortgangsrapportage die twee keer per jaar verschijnt.

Voortgangsrapportage

De meest recente voortgangsrapportage vind je hier.

Eerdere voortgangsrapportages zijn op te vragen door te mailen naar info@smartwayz.nl

Jaarplan SmartwayZ.NL 2024

In het Jaarplan 2024 beschrijven we wat de jaarlijkse activiteiten en projecten zijn om de gewenste impact te behalen, inclusief benodigde middelen.

Aan de hand van vijf doelen beschrijven we in dit jaarplan onze activiteiten voor 2024. 

Werkprogramma SmartwayZ.NL 2024-2027

Het Werkprogramma 2024 - 2027 beschrijft op hoofdlijnen de koers, strategie en governance van SmartwayZ.NL voor de komende vier jaar.

De focus in het nieuwe programma verschuift naar het versnellen van de mobiliteitstransitie en kijkt breder dan alleen bereikbaarheid. Wij geloven in brede welvaart als kompas: mobiliteit moet niet alleen efficiënt zijn, maar ook bijdragen aan de kwaliteit van leven. Ook gaan we met alle partners een gezamenlijke multimodale agenda ontwikkelen.

SmartwayZ.NL-boek

In 2015 begonnen we met 141 partners met een gedeelde ambitie: ‘Samen, slim en robuust de bereikbaarheid in Zuid-Nederland verbeteren.’

In dit boek blikken we samen met medewerkers en partners terug op de eerste 7 jaren SmartwayZ.NL. We halen herinneringen op, delen anekdotes en vieren successen. En we kijken vooruit naar de toekomst, want de uitdagingen die voor ons liggen zijn groot.

Projectenoverzicht

Dit document geeft je een overzicht van alle innovaties en projecten die sinds de start van het programma in 2016 zijn uitgevoerd en nog op de planning staan.

Voorbeeldenboek

Laat je inspireren door de verschillende SmartwayZ.NL voorbeelden en innovaties over de vier thema's: slimme logistiek, slimme innovatie & ontwikkelingen, slimme verkeersdiensten en slim reisgedrag.

Impactanalyse

In het BO-leefomgeving 2022 is door het rijk aangegeven dat een aantal realisatieprojecten in Brabant on-hold gezet worden vanwege stikstof en financiële redenen. Door Smartwayz.nl is de vraag gesteld wat de effecten hiervan zijn op de bereikbaarheid. De antwoorden en conclusies zijn te vinden in deze memo.

Strategische Koers 2040

Vanwege nieuwe inzichten en verschuivingen in de opgaven is onze strategie herijkt. De programmaraad heeft op 22 september 2021 de nieuwe Strategische Koers 2040 vastgesteld. 

 

 

Governance

SmartwayZ.NL vraagt om een specifieke organisatie en sturing, die adaptief is en meegroeit met de kansen die zich in de loop der tijd voordoen en die samenwerking tussen partijen mogelijk maakt. In de governance staat beschreven hoe.

Uitvoeringsplan 2020-2023 Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland

Het uitvoeringsplan beschrijft hoe we in Zuid-Nederland uitvoeringskracht, innovatie én samenwerking organiseren. 

Archief

Geïnteresseerd in documenten die eerder zijn verschenen? Neem een kijkje in ons archief.