Op deze pagina vindt u de belangrijkste documenten van SmartwayZ.NL, waaronder de voortgangsrapportage die twee keer per jaar verschijnt.

Strategische Koers 2040

Vanwege nieuwe inzichten en verschuivingen in de opgaven is onze strategie herijkt. De programmaraad heeft op 22 september 2021 de nieuwe Strategische Koers 2040 vastgesteld. 

 

 

Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020-2023

Het uitvoeringsplan beschrijft hoe we in Zuid-Nederland uitvoeringskracht, innovatie én samenwerking organiseren. 

Projectenoverzicht

Dit document geeft je een overzicht van alle innovaties en projecten die sinds de start van het programma in 2016 zijn uitgevoerd en nog op de planning staan.

Voorbeeldenboek

Laat je inspireren door de verschillende SmartwayZ.NL voorbeelden en innovaties over de vier thema's: slimme logistiek, slimme innovatie & ontwikkelingen, slimme verkeersdiensten en slim reisgedrag.

Voortgangsrapportages

Vanaf 2016 publiceren we twee keer per jaar een voortgangsrapportage. De meest recente rapportage staat op deze pagina. Oudere versies van de voortgangsrapportages zijn op te vragen door te mailen naar info@smartwayz.nl.

Governance

SmartwayZ.NL vraagt om een specifieke organisatie en sturing, die adaptief is en meegroeit met de kansen die zich in de loop der tijd voordoen en die samenwerking tussen partijen mogelijk maakt. In de governance staat beschreven hoe.

Impactanalyse

In het BO-leefomgeving 2022 is door het rijk aangegeven dat een aantal realisatieprojecten in Brabant on-hold gezet worden vanwege stikstof en financiële redenen. Door Smartwayz.nl is de vraag gesteld wat de effecten hiervan zijn op de bereikbaarheid. De antwoorden en conclusies zijn te vinden in deze memo.