Op deze pagina vindt u de belangrijkste documenten van SmartwayZ.NL, waaronder de voortgangsrapportage die twee keer per jaar verschijnt.

Storyline Smart Mobility

De storyline is een toegankelijke online presentatie, waarin we het verhaal van de deelopgave Smart Mobility vertellen. Waarom werken we in Zuid-Nederland aan smart mobility? Hoe en met wie doen we dat? En wat kun je ervan verwachten, nu en in de toekomst?

Bekijk de storyline van Smart Mobility

Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020-2023

Het uitvoeringsplan beschrijft hoe we in Zuid-Nederland uitvoeringskracht, innovatie én samenwerking organiseren. 

Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020-2023

Strategische langetermijnagenda 2018

De programmaraad heeft 28 februari 2018 de Strategische langetermijnagenda voor SmartwayZ.NL vastgesteld. Deze agenda maakt de verbinding tussen de acties op korte termijn en het perspectief voor de langere termijn (2040).

Strategische langetermijnagenda 2018

Governance

SmartwayZ.NL vraagt om een specifieke organisatie en sturing, die adaptief is en meegroeit met de kansen die zich in de loop der tijd voordoen en die samenwerking tussen partijen mogelijk maakt. In de governance staat beschreven hoe.

Voortgangsrapportages

Vanaf 2016 publiceren we twee keer per jaar een voortgangsrapportage. De meest recente rapportage staat op deze pagina. Bekijk de voortgangsrapportages van 2016 tot en met juli 2020 terug op de website van Provincie Noord-Brabant.

Aanvalsplan Smart Mobility

Dit plan beschrijft hoe we tot 2020 invulling gaven aan de deelopgave Smart Mobility. 

Aanvalsplan Smart Mobility

Bidbook 2016

In het bidbook staat het bod met het concrete maatregelenpakket van de regio Zuid-Nederland om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Dit bidbook is aangeboden aan minister Schultz van Haegen om samen de ambities van het Rijk, provincies Noord-Brabant en Limburg, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te realiseren.

Tweede Kamerbrief 2015

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeerde op 5 november 2015 de Tweede Kamer over het gesprek met de aanbieders van het bidbook en de plannen voor de bereikbaarheid van de regio Zuid-Nederland.