SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma

Dat werkt aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.

Actueel

nieuws

Expeditiedag brengt 155 experts bij elkaar

nieuws

Expeditiedag brengt 155 experts bij elkaar

Terugkijken, vooruitkijken, verdiepen en netwerken. Dat waren de speerpunten van de Expeditiedag van 6 juli 2017 in het Philips Stadion. Het overkoepelende thema? Smart mobility!

Lees verder
nieuws

No Regret Pakket voor A2 Weert - Eindhoven

nieuws

No Regret Pakket voor A2 Weert - Eindhoven

De programmaraad is akkoord gegaan met het uitwerken en uitvoeren van het No Regret Pakket voor de deelopgave A2 Weert – Eindhoven. Dit is een pakket van maatregelen dat tegen geringe investeringskosten op korte termijn uitvoerbaar is. De komende maanden wordt het pakket verder uitgewerkt en daarna uitgevoerd. De uitvoering van dit pakket wordt betaald uit het budget van SmartwayZ.NL.

Lees verder
nieuws

Provinciebestuur besluit over voorkeursalternatief N279 Veghel - Asten

nieuws

Provinciebestuur besluit over voorkeursalternatief N279 Veghel - Asten

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een definitieve keuze gemaakt voor het voorkeursalternatief voor de N279 tussen Veghel en Asten. Ze hebben ingestemd met het tracé dat door de regiopartners was geadviseerd: een toekomstbestendige aanpak waarbij de aansluitingen en kruisingen ongelijkvloers worden gemaakt en de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft. Bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd en bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen. Daarnaast investeert de provincie, bovenop de uitbreiding van de weg zelf, bijna €20 miljoen extra in de toepassing van smart mobility, een goede inpassing van de weg in de omgeving en bovenwettelijke innovatieve geluidsmaatregelen.

Lees verder
nieuws

Social design InnovA58: Team Oirschot

nieuws

Social design InnovA58: Team Oirschot

Social design InnovA58: Team Oirschot Het projectteam van InnovA58 en de gemeente Oirschot hebben samen met inwoners van Oirschot een intensief participatietraject doorlopen over de inpassing van de te verbreden A58 in het landschap van Oirschot. De ervaringen met deze innovatieve vorm van participatie – social design – zijn positief.

Lees verder
nieuws

Plan van aanpak voor A2 Randweg Eindhoven

nieuws

Plan van aanpak voor A2 Randweg Eindhoven

De programmaraad heeft opdracht gegeven voor het uitwerken van een Plan van aanpak voor een onderzoek naar de A2 Randweg Eindhoven in combinatie met de A50.

Lees verder
nieuws

SmartwayZ.NL pakt coördinerende rol Duurzame Leefomgeving

nieuws

SmartwayZ.NL pakt coördinerende rol Duurzame Leefomgeving

De programmaraad heeft tijdens de vergadering van 14 juni jl. ervoor gekozen dat het programma een coördinerende rol gaat spelen op het gebied van Duurzame Leefomgeving in samenhang met mobiliteit.

Lees verder
nieuws

550 reacties voor participatie A67 Leenderheide-Zaarderheiken

nieuws

550 reacties voor participatie A67 Leenderheide-Zaarderheiken

Maar liefst 550 reacties zijn de afgelopen maanden verzameld in het kader van de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide-Zaarderheiken. Het intensieve proces met weggebruikers, betrokken overheden, omwonenden en overige stakeholders zoals bedrijven en belangenorganisaties, had als doel om zo breed mogelijk knelpunten en oplossingen voor de A67 in beeld te brengen.

Lees verder
nieuws

Weggebruikers geven knelpunten A67 aan

nieuws

Weggebruikers geven knelpunten A67 aan

In oktober 2016 is het startsein voor de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide-Zaarderheiken gegeven door de minister van Infrastructuur en Milieu Schultz-Van Haegen. Daarbij is de mening van weggebruikers belangrijk. Zij kunnen nu hun ervaringen en verbetervoorstellen doorgeven op de website van de A67 of tijdens de inloopbijeenkomst op 16 mei in Asten.

Lees verder

In twee maanden tijd een gedragen bidbook schrijven met 141 partners.
Daar mogen we best trots op zijn!

Naar het Bidbook

Uitgelichte deelopgaves

A67 Leenderheide - Zaarderheiken

De A67 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en voor het goederenvervoer. Het is een drukke weg waar met name tijdens de spits problemen met de doorstroming zijn. De weg wordt veel gebruikt door vrachtwagens: circa 25 tot 40 procent van de voertuigen op de A67 is een vrachtwagen. Op de A67 gebeuren vaak ongevallen wat leidt tot sterke vertragingen. Daarom is het nodig dat onderzocht wordt op welke manier de doorstroming op de A67 verbeterd kan worden.

A2 Weert - Eindhoven

Op de A2 tussen Weert en Eindhoven staan elke werkdag files. Vooral in de ochtendspits richting Eindhoven. Naast -uiteraard- de dagelijkse gebruikers ondervinden de betrokken gemeenten en provincies hiervan de negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Ook bestaat de sterke indruk dat er sprake is van sluipverkeer, met negatieve gevolgen voor leefbaarheid en verkeersveiligheid in een aantal dorpskernen.

Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant

Om een toekomstbestendig mobiliteitssysteem te creëren voor de driehoek Eindhoven-Veghel-Asten is in het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant een aantal uitgangspunten en bijbehorende maatregelen beschreven. Vanuit een integrale mobiliteitsbenadering wordt ingezet op Smart Mobility en co-modaliteit (gebruikmaken van verschillende vervoersmiddelen).

A58 Tilburg - Breda

Voor de A58 Tilburg - Breda wordt gezocht naar 'de slimste oplossingen' om de bereikbaarheid te vergroten tussen knooppunt Sint-Annabosch en de afslag Tilburg-West. Dit wegdeel wordt bij de aanpak van InnovA58 niet verbreed. De marktverkenning biedt de kans om innovatieve alternatieven te ontwikkelen, in plaats van alleen meer asfalt aan te leggen.