Op deze pagina vind je alle belangrijkste mijlpalen van SmartwayZ.NL onderverdeeld in 4 hoofdthema's: slim reisgedrag, slimme logistiek, slimme verkeersdiensten en slimme innovaties & ontwikkelingen. Je vindt hier resultaten, publicaties, hoogtepunten, factsheets, dashboards en nog veel meer.

Slim reisgedrag

Ontdek hoe SmartwayZ.NL in 2023 de autobewegingen op thuiswerkdagen met 14% verminderde. Inzichten van 6.500 automobilisten wachten in factsheets per vervoersmiddel. Het online dashboard onthult specifieke informatie voor overheden en belanghebbenden om duurzaam reisgedrag te stimuleren.

Slimme logistiek

Met slimme logistieke toepassingen dragen we bij aan een betere doorstroming, een efficiënter vervoersproces, minder CO2-uitstoot en verhoging van de verkeersveiligheid. We hebben mooie resultaten bereikt en belangrijke inzichten opgedaan de afgelopen 6 jaar. Veel partijen binnen de logistieke sector plukken hier nu al de vruchten van. 

Slimme verkeersdiensten

Het Verkeersmanagement Team Z.NL werkte aan het effectiever en efficiënter geleiden en sturen van het verkeer en het nog beter informeren van de weggebruiker. Dit deden we samen met wegbeheerders, weggebruikers, Verkeerscentrale Zuid-Nederland, hulpdiensten, marktpartijen en overheden. 

Slimme innovaties & ontwikkelingen

We innoveren om de mobiliteit en ruimtelijke omgeving van de gebruiker te verbeteren. Dat doen we samen met echte gebruikers in een echte omgeving en met regionale, landelijke en Europese partners. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe diensten en toepassingen op het gebied van Innovatief Verkeersmanagement en Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM).