SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma

Dat werkt aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.

Actueel

nieuws

Weggebruikers geven knelpunten A67 aan

nieuws

Weggebruikers geven knelpunten A67 aan

In oktober 2016 is het startsein voor de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide-Zaarderheiken gegeven door de minister van Infrastructuur en Milieu Schultz-Van Haegen. Daarbij is de mening van weggebruikers belangrijk. Zij kunnen nu hun ervaringen en verbetervoorstellen doorgeven op de website van de A67 of tijdens de inloopbijeenkomst op 16 mei in Asten.

Lees verder
nieuws

Programmaraad verwelkomt drie nieuwe leden

nieuws

Programmaraad verwelkomt drie nieuwe leden

De SmartwayZ.NL programmaraad verwelkomt drie nieuwe leden. Diana Beuting (Rijkswaterstaat, per 15-4), Hubert Mackus (provincie Limburg) en Jannie Visscher (namens Metropoolregio Eindhoven) nemen voortaan zitting in de raad.

Lees verder
blog

Mijn ideaal: 0 kilometer file [BLOG]

blog

Mijn ideaal: 0 kilometer file [BLOG]

Geen files meer. Dat is mijn ideaal. Een combinatie en juiste balans van asfalt en smart, geënt op personen en logistiek zijn hierbij essentieel. Zuid-Nederland heeft voor de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsoplossingen de juiste papieren. Het is alleen nog een kwestie van goed samenwerken en combineren.

Lees verder
nieuws

Europees ITS congres in 2019 mogelijk naar Brainport

nieuws

Europees ITS congres in 2019 mogelijk naar Brainport

Met het aanbieden van het bidbook aan ERTICO tijdens de opening van de Automotive Week 2017 in Helmond is Nederland in de race voor de organisatie van het prestigieuze ITS European Congress over intelligente transportsystemen (ITS) in 2019. Met brede steun van andere steden, regio’s en de Nederlandse ITS-industrie is de Brainportregio de Nederlandse kandidaat voor de ontvangst van ruim 2.000 deelnemers. Gemeente Helmond, gemeente Eindhoven, Brainport Development, provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Connekt trekken in deze samenwerking samen op. Onder het motto: fulfilling ITS promises!

Lees verder
nieuws

Start grote (inter)nationale testomgeving voor smart mobility [VIDEO]

nieuws

Start grote (inter)nationale testomgeving voor smart mobility [VIDEO]

Zelfrijdende auto’s. Vrachtwagens die via wifi met elkaar verbonden zijn en in ‘platoons’ rijden. Verkeerslichten die communiceren met aankomend verkeer. Concrete voorbeelden van technologische ontwikkelingen die het verkeer vlotter, veiliger en duurzamer maken en die elkaar in razend tempo opvolgen. Om deze innovaties mogelijk te maken en diensten en technieken in de praktijk toe te passen, is maandag een nieuwe testomgeving gepresenteerd: ‘MobilitymoveZ.NL, Urban Mobility Testing Area’. Een initiatief gestart door de provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven, Helmond en Tilburg.

Lees verder
nieuws

Marktverkenning A58 Tilburg-Breda krijgt een vervolg

nieuws

Marktverkenning A58 Tilburg-Breda krijgt een vervolg

In de zoektocht naar 'de slimste oplossing' voor de A58 tussen Tilburg en Breda, zijn in 2016 vier partijen / consortia geselecteerd uit veertig aanbiedingen, om hun voorstel verder uit te werken in een essay. De SmartwayZ.NL Programmaraad heeft op 13 februari jl. kennis genomen van de voorstellen. Hiermee is de marktverkenning afgerond. Mede op basis van deze informatie wordt nu een voorstel voor het vervolg uitgewerkt.

Lees verder
nieuws

Spitsmijden A2

nieuws

Spitsmijden A2

Begin dit jaar is het Beter Benutten project Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven van start gegaan. Automobilisten kunnen een beloning ontvangen voor iedere gemeden ochtendspits op dit traject. Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant willen zo de verkeersdruk tijdens de ochtendspits verminderen. Afgelopen periode is een grote groep potentiële deelnemers persoonlijk benaderd via een brief met de vraag of ze willen deelnemen als spitsmijder. Doel is de doorstroming op de A2 tijdens de ochtendspits op het traject van Nederweert naar Eindhoven structureel te verbeteren.

Lees verder
nieuws

Team Oirschot praat mee over A58

nieuws

Team Oirschot praat mee over A58

Kunnen we de verbreding van de A58 aangrijpen om de snelweg bij Oirschot beter in te passen in het landschap? Met die vraag in het achterhoofd hebben Rijkswaterstaat en de gemeente Oirschot een bijzonder participatietraject opgestart. Inwoners van Oirschot brengen – onder de naam ‘Team Oirschot’ – een goed onderbouwd advies uit over het ontwerp.

Lees verder

In twee maanden tijd een gedragen bidbook schrijven met 141 partners.
Daar mogen we best trots op zijn!

Naar het Bidbook

Uitgelichte deelopgaves

InnovA58

De A58 verbindt Tilburg, Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Helmond onderling en met andere regio’s zoals Amsterdam en Rotterdam. Ook is de A58 een belangrijke verbindingsweg naar onze buurlanden. Tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg staan regelmatig files. Dit levert grote economische schade op. InnovA58 richt zich daarom op de verbreding van deze delen van de A58.

N279 Veghel - Asten

Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk voor het bereikbaar en leefbaar houden van de regio. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan het vlotter, veiliger en slimmer maken van de N279.

A2 Weert - Eindhoven

Op de A2 tussen Weert en Eindhoven staan elke werkdag files. Vooral in de ochtendspits richting Eindhoven. Naast -uiteraard- de dagelijkse gebruikers ondervinden de betrokken gemeenten en provincies hiervan de negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Ook bestaat de sterke indruk dat er sprake is van sluipverkeer, met negatieve gevolgen voor leefbaarheid en verkeersveiligheid in een aantal dorpskernen.

A58 Tilburg - Breda

Voor de A58 Tilburg - Breda wordt gezocht naar 'de slimste oplossingen' om de bereikbaarheid te vergroten tussen knooppunt Sint-Annabosch en de afslag Tilburg-West. Dit wegdeel wordt bij de aanpak van InnovA58 niet verbreed. De marktverkenning biedt de kans om innovatieve alternatieven te ontwikkelen, in plaats van alleen meer asfalt aan te leggen.