SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma

Dat werkt aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.

Actueel

nieuws

Intentieovereenkomst MobilitymoveZ.NL met zes partijen

nieuws

Intentieovereenkomst MobilitymoveZ.NL met zes partijen

AMSTERDAM – Tijdens de eerste dag van de Intertraffic-beurs in de RAI Amsterdam op 20 maart heeft Christophe van der Maat, gedeputeerde van Mobiliteit en Samenwerking uit Noord-Brabant, onder toeziend oog van het aanwezige publiek, bekend gemaakt dat zes marktpartijen een intentieovereenkomst sluiten met MobilitymoveZ.NL. De partijen hebben een innovatief mobiliteitsvoorstel ingediend. Met de intentieovereenkomst wordt vastgelegd dat zij gedurende drie maanden in samenspraak met de overheid hun beproevingsvoorstel verder detailleren en uitwerken.

Lees verder
nieuws

18 voorstellen na eerste uitvraag MobilitymoveZ.NL

nieuws

18 voorstellen na eerste uitvraag MobilitymoveZ.NL

MobilitymoveZ.NL is de experimentele omgeving binnen het programma SmartwayZ.NL waarin slimme mobiliteitsoplossingen worden getest voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Door te experimenteren, te ontwikkelen en te oefenen in de echte wereld wordt stap voor stap duidelijk wat wel en niet werkt.

Lees verder
nieuws

Maak kennis met: Stephan Suiker, projectmanager A2 Randweg Eindhoven

nieuws

Maak kennis met: Stephan Suiker, projectmanager A2 Randweg Eindhoven

Het is één van de meest complexe vraagstukken in de regio Eindhoven op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. De files van de A2 Randweg Eindhoven kosten op jaarbasis 75 miljoen euro aan stilstaande mensen en goederen. Een weg door de stad die ook veel druk geeft op omwonenden en milieu. “Zelf fiets ik dagelijks naar kantoor, maar ook naar Den Bosch zou ik de fiets overwegen vanuit Eindhoven.”

Lees verder
nieuws

Strategische langetermijnagenda SmartwayZ.NL vastgesteld

nieuws

Strategische langetermijnagenda SmartwayZ.NL vastgesteld

De programmaraad heeft 28 februari 2018 de Strategische langetermijnagenda voor SmartwayZ.NL vastgesteld. Deze agenda maakt de verbinding tussen de acties op korte termijn en het perspectief voor de langere termijn.

Lees verder
nieuws

SmartwayZ.NL op Intertraffic beurs

nieuws

SmartwayZ.NL op Intertraffic beurs

Van dinsdag 20 tot en met vrijdag 23 maart vindt in de Amsterdams Rai Intertraffic plaats, ’s werelds grootste beurs voor mobiliteitsprofessionals. Ook SmartwayZ.NL is hier aanwezig. Je vindt ons in Hal 8 Smart Mobility Center (stand 08.304). Daarnaast zijn start-ups van Mobility Lab te vinden op hun stand in ITS UP (hal 9).

Lees verder
nieuws

Brainport Smart Mobility brengt vraag en aanbod bij elkaar

nieuws

Brainport Smart Mobility brengt vraag en aanbod bij elkaar

Hèt project in de Bereikbaarheidsagenda waarin het voorop zetten van slimme mobiliteitsoplossingen tot uiting komt is Brainport Smart Mobility (Landingsplaats). Het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie is op 19 februari 2018 akkoord gegaan met de start van Brainport Smart Mobility. Hierin worden vraag en aanbod op het gebied van slimme mobiliteit bij elkaar gebracht.

Lees verder
nieuws

Deelauto’s van Amber beschikbaar op Flight Forum

nieuws

Deelauto’s van Amber beschikbaar op Flight Forum

Sinds januari 2018 is autodeelservice Amber beschikbaar op Flight Forum bij Eindhoven Airport. Via een app kunnen gebruikers van de deelauto’s gebruikmaken, op ieder moment van de dag.

Lees verder
nieuws

Unieke samenwerking voor Brabantse Energiecorridor A58

nieuws

Unieke samenwerking voor Brabantse Energiecorridor A58

Diverse partijen in Brabant slaan de handen ineen om ‘De Brabantse Energiecorridor’ te realiseren. De aanleiding voor deze uitdaging komt voort uit de verbreding van de A58 door de deelopgave InnovA58.

Lees verder

In twee maanden tijd een gedragen bidbook schrijven met 141 partners.
Daar mogen we best trots op zijn!

Naar het Bidbook

Uitgelichte deelopgaves

Smart Mobility

Smart Mobility is een zelfstandige opgave, maar komt ook terug in de andere zeven deelopgaven. Bij Smart Mobility is de reiziger de centrale spil in een netwerk van slimme mobiliteitssystemen. Een afnemer van slimme technieken en diensten, die een optimale bereikbaarheid bieden. De ambitie is om het slimste wegennet van Europa te realiseren, dat doordringt tot in het centrum van de steden in Zuid-Nederland. Over 9-10 jaar maakt 50% van de reizigers, 10-20% van het doorgaande (veelal internationale) vrachtverkeer en 30-40% van het distributie vrachtverkeer binnen de geografische scope gebruik van slimme mobiliteitsdiensten.

A67 Leenderheide - Zaarderheiken

De A67 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en voor het goederenvervoer. Het is een drukke weg waar met name tijdens de spits problemen met de doorstroming zijn. De weg wordt veel gebruikt door vrachtwagens: circa 25 tot 40 procent van de voertuigen op de A67 is een vrachtwagen. Op de A67 gebeuren vaak ongevallen wat leidt tot sterke vertragingen. Daarom is het nodig dat onderzocht wordt op welke manier de doorstroming op de A67 verbeterd kan worden.

A2 Randweg Eindhoven

Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van 2017 blijkt dat na realisatie van de deelopgaven InnovA58, N279 en de A67 een samenhangende wegopgave ontstaat voor de Eindhovense ring A2 in combinatie met de A58 en A50. De programmaraad heeft 27 september 2017 besloten tot het opstarten van een probleemanalyse voor de Randweg A2.

A58 Tilburg - Breda

In de deelopgave A58 Tilburg-Breda wordt gezocht naar de ‘slimste oplossing’ om de bereikbaarheid te vergroten. Uit een marktverkenning blijken zowel smart mobility- en gedragsmaatregelen als fysieke capaciteitsuitbreiding kansrijk. De effecten van alleen smart mobility- en gedragsmaatregelen zijn op het moment nog niet goed in te schatten, maar lijken onvoldoende om de verkeersproblematiek op te lossen. Vanwege de lange formele plannings- en besluitvormingstijd is het belangrijk om, naast de inzet op smart mobility maatregelen, ook uitbreiding van de wegcapaciteit te onderzoeken.