SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma

Dat werkt aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.

Actueel

nieuws

Deelauto’s van Amber beschikbaar op Flight Forum

nieuws

Deelauto’s van Amber beschikbaar op Flight Forum

Sinds januari 2018 is autodeelservice Amber beschikbaar op Flight Forum bij Eindhoven Airport. Via een app kunnen gebruikers van de deelauto’s gebruikmaken, op ieder moment van de dag.

Lees verder
nieuws

Unieke samenwerking voor Brabantse Energiecorridor A58

nieuws

Unieke samenwerking voor Brabantse Energiecorridor A58

Diverse partijen in Brabant slaan de handen ineen om ‘De Brabantse Energiecorridor’ te realiseren. De aanleiding voor deze uitdaging komt voort uit de verbreding van de A58 door de deelopgave InnovA58.

Lees verder
nieuws

Special over mobiliteit in Brabant Business Magazine

nieuws

Special over mobiliteit in Brabant Business Magazine

In de wintereditie 2017/2018 van Brabant Business Magazine is een special opgenomen over de bloeiende mobiliteitssector van Brabant. En daar mag SmartwayZ.NL natuurlijk niet in ontbreken!

Lees verder
nieuws

Nulmeting Monitoring & Evaluatie

nieuws

Nulmeting Monitoring & Evaluatie

Monitoring en evaluatie (M&E) is een essentieel onderdeel van het programma SmartwayZ.NL. Het is van belang voor het adaptief programmeren, het omgaan met onzekerheid en om verantwoording af te leggen. De werkgroep M&E heeft onlangs een nulmeting gepresenteerd met een aantal opvallende inzichten. Hoog tijd om kennis te maken met Ruud Schwillens, beleidsmedewerker Provincie Limburg, en één van de kartrekkers bij M&E.

Lees verder
nieuws

SmartwayZ.NL ontwikkelt handige tool: Smartbox

nieuws

SmartwayZ.NL ontwikkelt handige tool: Smartbox

SmartwayZ.NL heeft de Smartbox ontwikkeld. Een bouwstenenmodel dat inzicht geeft in mogelijke smart mobility maatregelen en bijbehorende impact voor specifieke (verkeerskundige) problematiek. Door steeds nieuwe inzichten en gegevens uit de deelopgaven, maar ook van buiten SmartwayZ.NL toe te voegen, maken we optimaal gebruik van alle kennis.

Lees verder
nieuws

Verkenning voor verbreding A58 Tilburg-Breda naar 2x3 rijstroken

nieuws

Verkenning voor verbreding A58 Tilburg-Breda naar 2x3 rijstroken

Het Rijk en de provincie hebben tijdens het BO MIRT concrete afspraken gemaakt over de aanpak infrastructurele knelpunten in Noord-Brabant. Zo start het Rijk een verkenning voor de verbreding van de A58 tussen Tilburg en Breda naar 2x3 rijstroken. In 2018 kan hier al een beslissing over worden genomen door de nieuwe minister I&W, Cora van Nieuwenhuizen.

Lees verder
nieuws

InnovA58 wint award voor Energie en Klimaat

nieuws

InnovA58 wint award voor Energie en Klimaat

Onlangs organiseerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de jaarlijkse Netwerkdag Energie en Klimaat. Op die dag is de ‘IenW Award voor Energie en Klimaat’ uitgereikt aan InnovA58. Dit project verdient de juryprijs omdat het project volgens de jury een in het oog springende bijdrage gaat leveren aan de klimaatdoelen van IenW.

Lees verder
nieuws

Prestigieus Europees ITS congres komt naar Nederland in 2019

nieuws

Prestigieus Europees ITS congres komt naar Nederland in 2019

Het is nu echt officieel. Over anderhalf jaar is Nederland gastheer van een groot Europees congres (ca. 2.500 deelnemers) op het gebied van Smart Mobility, dat wordt georganiseerd door ERTICO-ITS Europe. Dit Europese ITS Congres vindt plaats van 3-6 juni 2019 in de Brainportregio Eindhoven-Helmond. Het congres biedt podium aan innovatie en projecten die te maken hebben met slimme mobiliteit, zoals zelfrijdende auto’s, filemijden en logistiek. Een aantal van deze innovaties was vanmiddag op de Automotive Campus in Helmond te zien.

Lees verder

In twee maanden tijd een gedragen bidbook schrijven met 141 partners.
Daar mogen we best trots op zijn!

Naar het Bidbook

Uitgelichte deelopgaves

A2 Randweg Eindhoven

Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van 2017 blijkt dat na realisatie van de deelopgaven InnovA58, N279 en de A67 een samenhangende wegopgave ontstaat voor de A2 Randweg Eindhoven. De programmaraad heeft 27 september 2017 besloten tot een MIRT-onderzoek naar de mobiliteitsopgave.

N279 Veghel - Asten

Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Het doel van de deelopgave N279 Veghel-Asten is het verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat vergroot de leefbaarheid. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen om van de N279 een toekomstbestendige, innovatieve provinciale weg te maken.

A2 Weert - Eindhoven

Iedere werkdag staan er files op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Naast de weggebruikers, ondervinden ook de omliggende gemeenten hier hinder van. De files hebben namelijk invloed op de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en ook is er sprake van sluipverkeer, wat de leefbaarheid en verkeersveiligheid van enkele dorpskernen negatief beïnvloedt. Er moet dus een oplossing komen voor de structurele opstoppingen op dit gedeelte van de A2.

Smart Mobility

Bij Smart Mobility is de reiziger de centrale spil in een netwerk van slimme mobiliteitssystemen. Een afnemer van slimme technieken en diensten, die een optimale bereikbaarheid bieden. De ambitie is om het slimste wegennet van Europa te realiseren, dat doordringt tot in het centrum van de steden in Zuid-Nederland. Over 9-10 jaar maakt 50% van de reizigers, 10-20% van het doorgaande (veelal internationale) vrachtverkeer en 30-40% van het distributie vrachtverkeer binnen de geografische scope gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Smart Mobility is een zelfstandige opgave, maar komt ook terug in de andere zeven deelopgaven. Onder de deelopgave Smart Mobility lopen verschillende projecten: • Het Mobility Lab biedt startups faciliteiten om hun prototype te testen in de praktijk. • MobilitymoveZ.NL biedt marktpartijen faciliteiten om mobiliteitsconcepten grootschalig in de praktijk te beproeven, waarin technieken samen komen rond Connected en Automated driving, elektrisch vervoer en deelconcepten. Beproefde en bewezen concepten kunnen vervolgens binnen SmartwayZ.NL breder worden uitgerold.