SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma

Dat werkt aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.

Actueel

nieuws

Special over mobiliteit in Brabant Business Magazine

nieuws

Special over mobiliteit in Brabant Business Magazine

In de wintereditie 2017/2018 van Brabant Business Magazine is een special opgenomen over de bloeiende mobiliteitssector van Brabant. En daar mag SmartwayZ.NL natuurlijk niet in ontbreken!

Lees verder
nieuws

Nulmeting Monitoring & Evaluatie

nieuws

Nulmeting Monitoring & Evaluatie

Monitoring en evaluatie (M&E) is een essentieel onderdeel van het programma SmartwayZ.NL. Het is van belang voor het adaptief programmeren, het omgaan met onzekerheid en om verantwoording af te leggen. De werkgroep M&E heeft onlangs een nulmeting gepresenteerd met een aantal opvallende inzichten. Hoog tijd om kennis te maken met Ruud Schwillens, beleidsmedewerker Provincie Limburg, en één van de kartrekkers bij M&E.

Lees verder
nieuws

SmartwayZ.NL ontwikkelt handige tool: Smartbox

nieuws

SmartwayZ.NL ontwikkelt handige tool: Smartbox

SmartwayZ.NL heeft de Smartbox ontwikkeld. Een bouwstenenmodel dat inzicht geeft in mogelijke smart mobility maatregelen en bijbehorende impact voor specifieke (verkeerskundige) problematiek. Door steeds nieuwe inzichten en gegevens uit de deelopgaven, maar ook van buiten SmartwayZ.NL toe te voegen, maken we optimaal gebruik van alle kennis.

Lees verder
nieuws

Verkenning voor verbreding A58 Tilburg-Breda naar 2x3 rijstroken

nieuws

Verkenning voor verbreding A58 Tilburg-Breda naar 2x3 rijstroken

Het Rijk en de provincie hebben tijdens het BO MIRT concrete afspraken gemaakt over de aanpak infrastructurele knelpunten in Noord-Brabant. Zo start het Rijk een verkenning voor de verbreding van de A58 tussen Tilburg en Breda naar 2x3 rijstroken. In 2018 kan hier al een beslissing over worden genomen door de nieuwe minister I&W, Cora van Nieuwenhuizen.

Lees verder
nieuws

InnovA58 wint award voor Energie en Klimaat

nieuws

InnovA58 wint award voor Energie en Klimaat

Onlangs organiseerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de jaarlijkse Netwerkdag Energie en Klimaat. Op die dag is de ‘IenW Award voor Energie en Klimaat’ uitgereikt aan InnovA58. Dit project verdient de juryprijs omdat het project volgens de jury een in het oog springende bijdrage gaat leveren aan de klimaatdoelen van IenW.

Lees verder
nieuws

Prestigieus Europees ITS congres komt naar Nederland in 2019

nieuws

Prestigieus Europees ITS congres komt naar Nederland in 2019

Het is nu echt officieel. Over anderhalf jaar is Nederland gastheer van een groot Europees congres (ca. 2.500 deelnemers) op het gebied van Smart Mobility, dat wordt georganiseerd door ERTICO-ITS Europe. Dit Europese ITS Congres vindt plaats van 3-6 juni 2019 in de Brainportregio Eindhoven-Helmond. Het congres biedt podium aan innovatie en projecten die te maken hebben met slimme mobiliteit, zoals zelfrijdende auto’s, filemijden en logistiek. Een aantal van deze innovaties was vanmiddag op de Automotive Campus in Helmond te zien.

Lees verder
nieuws

Brabant ‘tussensprintkampioen’ Talking Traffic

nieuws

Brabant ‘tussensprintkampioen’ Talking Traffic

Tijdens de vakbeurs Verkeer, Mobiliteit en Parkeren werd Brabant benoemd als ‘tussensprintkampioen’ van het landelijke project Talking Traffic. In dat project worden in heel Nederland intelligente verkeerslichten (iVRI’s) geplaatst om het verkeer beter te laten doorstromen. iVRI’s zijn slimme verkeerslichten die gekoppeld zijn aan een datacentrale, zodat verkeer via een stroom van data gestuurd kan worden. Daarmee krijgen bijvoorbeeld fietsers of vrachtwagens voorrang of langer groen als daarmee een opstopping voorkomen wordt. In verschillende Brabantse steden zijn al iVRI’s actief.

Lees verder
nieuws

Samenwerking smart mobility tussen Noord-Brabant en Ohio

nieuws

Samenwerking smart mobility tussen Noord-Brabant en Ohio

Noord-Brabant en Ohio tekenen intentieverklaring tot samenwerking op gebied van Smart en Green Mobility.

Lees verder

In twee maanden tijd een gedragen bidbook schrijven met 141 partners.
Daar mogen we best trots op zijn!

Naar het Bidbook

Uitgelichte deelopgaves

InnovA58

De A58 verbindt Tilburg, Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Helmond onderling en met andere regio’s zoals Amsterdam en Rotterdam. Ook is de A58 een belangrijke verbindingsweg naar onze buurlanden. Tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg staan regelmatig files. Dit levert grote economische schade op. InnovA58 richt zich daarom op de verbreding van deze delen van de A58.

A67 Leenderheide - Zaarderheiken

De A67 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en voor het goederenvervoer. Het is een drukke weg waar met name tijdens de spits problemen met de doorstroming zijn. De weg wordt veel gebruikt door vrachtwagens: circa 25 tot 40 procent van de voertuigen op de A67 is een vrachtwagen. Op de A67 gebeuren vaak ongevallen wat leidt tot sterke vertragingen. Daarom is het nodig dat onderzocht wordt op welke manier de doorstroming op de A67 verbeterd kan worden.

Smart Mobility

Bij Smart Mobility is de reiziger de centrale spil in een netwerk van slimme mobiliteitssystemen. Een afnemer van slimme technieken en diensten, die een optimale bereikbaarheid bieden. De ambitie is om het slimste wegennet van Europa te realiseren, dat doordringt tot in het centrum van de steden in Zuid-Nederland. Smart Mobility is een zelfstandige opgave, maar komt ook terug in de andere zeven deelopgaven. Onder de deelopgave Smart Mobility lopen verschillende projecten: • Het Mobility Lab biedt startups faciliteiten om hun prototype te testen in de praktijk. • MobilitymoveZ.NL biedt marktpartijen faciliteiten om mobiliteitsconcepten grootschalig in de praktijk te beproeven, waarin technieken samen komen rond Connected en Automated driving, elektrisch vervoer en deelconcepten. Beproefde en bewezen concepten kunnen vervolgens binnen SmartwayZ.NL breder worden uitgerold.

A2 Randweg Eindhoven

Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van 2017 blijkt dat na realisatie van de deelopgaven InnovA58, N279 en de A67 een samenhangende wegopgave ontstaat voor de A2 Randweg Eindhoven. De programmaraad heeft 27 september 2017 besloten tot een MIRT-onderzoek naar de mobiliteitsopgave.