Brabant en Limburg bereikbaar

Zuid-Nederland is slim en innovatief. Onze regio trekt steeds meer mensen en bedrijven aan. De druk op het mobiliteitssysteem neemt hierdoor fors toe. Het is tijd voor actie. Samen houden we Zuid-Nederland bereikbaar! Op de eerste plaats met slimme mobiliteitsoplossingen en waar nodig pakken we de infrastructuur aan. We onderzoeken, faciliteren, innoveren en implementeren. Daarbij denken we altijd aan u. Of u nou woont in Zuid-Nederland, er regelmatig reist, logistieke diensten verleent of onderneemt: u wilt zo fijn, veilig en duurzaam mogelijk van A naar B. Dat is waar wij voor gaan!

Impact

SmartwayZ.NL in cijfers

We maken al meer dan 6 jaar elke dag impact met SmartwayZ.NL. Van automijdingen, minder wegkilometers en minder uren onderweg, tot meer thuiswerken en heel wat minder CO2- en stikstofuitstoot. Het team Monitoring & Evaluatie meet en monitort dagelijks de impact van het programma. Benieuwd naar de cijfers en meer informatie over de maatregelen?

Naar de cijfers

Actueel

Op de agenda

28 september: Masterclass Metropoolregio Eindhoven

Op woensdag 28 september van 19.00 - 20.00 uur organiseert Metropoolregio Eindhoven de digitale Masterclass “Mobiliteitstransitie - En nu samen aan de slag!”. Om de enorme groei van de verkeersdruk in de regio te beperken, zet de regio Zuidoost-Brabant in op het versnellen van de mobiliteitstransitie. Een mobiliteitstransitie houdt in dat er een verschuiving plaatst vindt vanuit autogebruik naar meer OV, fiets, lopen en slimme mobiliteit. Stephan Suiker van SmartwayZ.NL is te gast om meer te vertellen over het thema.
Metropoolregio Eindhoven

29 september: Limburgse dag van het OV

De provincie Limburg organiseert namens Arriva, NS en ProRail op 29 september a.s. de Limburgse dag van het OV. Tijdens deze dag zullen de bij het OV betrokken stakeholders ambtelijk en bestuurlijk met elkaar in gesprek zijn over de ontwikkelingen rond het OV. Naast de samenwerking tussen alle partijen, staan de thema’s "'Bereikbaarheid in Limburg", "Toekomstbeeld OV:knooppunten in Limburg" en "Grensoverschrijdende verbindingen" centraal tijdens deze dag.
Provincie Limburg

5 oktober: Kruispunt Brabant

Op woensdag 5 oktober gaat Kruispunt Brabant verder bij het BIC in Eindhoven. Het zal gaan over bereikbaarheid, wat investeren in bereikbaarheid jou als werkgever oplevert, en over vitaliteit. Waarom investeren in de vitaliteit van je medewerkers en welke invloed heb je als werkgever?
Kruispunt Brabant