Brabant en Limburg bereikbaar

Zuid-Nederland is slim en innovatief. Onze regio trekt steeds meer mensen en bedrijven aan. De druk op het mobiliteitssysteem neemt hierdoor fors toe. Het is tijd voor actie. Samen houden we Zuid-Nederland bereikbaar! Op de eerste plaats met slimme mobiliteitsoplossingen en waar nodig pakken we de infrastructuur aan. We onderzoeken, faciliteren, innoveren en implementeren. Daarbij denken we altijd aan u. Of u nou woont in Zuid-Nederland, er regelmatig reist, logistieke diensten verleent of onderneemt: u wilt zo fijn, veilig en duurzaam mogelijk van A naar B. Dat is waar wij voor gaan!

Innovatieve bedrijven opgelet!

U kunt zich nu aanmelden voor MobilitymoveZ.NL

Uw innovatieve mobiliteitsoplossing testen en ontwikkelen in een échte omgeving, met échte gebruikers? Dat kan! Wij stellen verkeerslichten, verkeersdata, tijd en geld beschikbaar.

Meer info

Actueel

Op de agenda

26 Mei: Kruispunt Brabant - Slim en duurzaam reizen post corona

In de loop van dit jaar komen medewerkers weer structureler naar het werk. Hoe gaan we daar mee om? Het hybride werken (deels thuis en deels op de werklocatie) wordt meer en meer ingevoerd. Dit vraagt ook om veel meer flexibele mobiliteit. Afhankelijk van het reisdoel, de werkomstandigheden en de timing/agenda bepaal je of je moet reizen, hoe laat je gaat reizen en met welk vervoermiddel je dat doet.
Kruispunt Brabant

27 Mei: MaaS Kenniscafé

Een knooppunt of mobiliteitshub is een ideale locatie om Mobility as a Service (MaaS) in praktijk te brengen. Op zo'n locatie komen immers veel verschillende modaliteiten en datastromen samen. Maar hoe doe je dat, MaaS en hubs met elkaar verbinden? Dat hoor je tijdens het MaaS Kenniscafé over mobiliteitshubs, georganiseerd door CROW.
www.crow.nl

3 Juni: Informatiebijeenkomst A58 Tilburg-Breda

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt samen met Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en gemeente Breda aan de MIRT Verkenning A58 Tilburg-Breda. In dit project vindt uitgebreid onderzoek plaats naar de verkeersknelpunten op het traject en de mogelijke oplossingen. Inmiddels zijn de mogelijke oplossingen uitgewerkt in ontwerpenvarianten. Ook zijn de effecten per variant onderzocht.
www.A58tilburgbreda.nl