Publicatiedatum: 05-06-2024
Een recent onderzoek, uitgevoerd door Moventem in opdracht van SmartwayZ.NL, geeft inzicht in de fileproblematiek in Zuid-Nederland. Hieruit blijkt dat het reisgedrag sinds de coronapandemie aanzienlijk is veranderd, met belangrijke gevolgen voor mobiliteitsbeleid.
Traffic Jam 688566 1920

Wie staan er in de file?

De meeste filerijders in Zuid-Nederland zijn mensen die voor hun werk op de weg zijn. Twee derde van de respondenten die regelmatig in de file staan, doet dit voor woon-werkverkeer, waarbij 86% van deze groep de file in de ochtendspits ervaart. Bovendien zit twee derde van de filerijders vaak alleen in de auto, wat duidt op een aanzienlijk potentieel voor carpooling en andere vormen van gedeeld vervoer.


Veranderend gedrag sinds corona

Veel filerijders hebben tijdens de pandemie alternatieve vervoerswijzen uitgeprobeerd, voornamelijk vanwege verplicht thuiswerk. Nu het reguliere leven weer op gang komt, blijkt echter dat een groot deel van de filerijders terugkeert naar oude gewoonten. Toch staat een aanzienlijk deel van deze groep open voor verandering, op voorwaarde dat er passende alternatieven worden aangeboden.


Voorkeuren en noodzaak

De keuze voor de auto wordt vaak bepaald door de flexibiliteit die het biedt, zoals het zelf kunnen bepalen van het vertrekmoment. Dit geldt sterker voor niet-tijdgebonden reismotieven zoals boodschappen doen of familiebezoek. Filerijders die tijdgebonden reismotieven hebben, zoals woon-werkverkeer, kiezen de auto vaak uit noodzaak vanwege hun werk of activiteiten.


Impact van fileverwachting

De meeste filerijders anticiperen op files en nemen dit mee in hun reisplanning. Dit wijst op een zekere acceptatie van de fileproblematiek, hoewel dit niet wegneemt dat een grote groep er aanzienlijk last van heeft. Vooral forenzen in de ochtendspits ervaren de grootste overlast.


Mogelijkheden voor verandering

Er zijn verschillende manieren waarop filerijders hun reisgedrag kunnen aanpassen. Zo heeft een groot deel van de respondenten weleens thuisgewerkt om de file te vermijden. En overweegt een deel om hun reistijd aan te passen of voor een ander vervoermiddel te kiezen. Hier liggen kansen voor beleidsmakers om gerichte interventies en campagnes te ontwikkelen die inspelen op deze bereidheid tot verandering.


Conclusie

De resultaten van dit onderzoek bieden waardevolle inzichten voor het ontwikkelen van effectiever mobiliteitsbeleid. Door in te spelen op de geïdentificeerde trends en voorkeuren kunnen overheden en beleidsmakers strategieën implementeren die niet alleen de filedruk verminderen, maar ook bijdragen aan een duurzamer en efficiënter mobiliteitssysteem. De samenvatting van het onderzoeksrapport kunt u hier downloaden.


Contact

Wilt u het uitgebreide onderzoeksrapport ontvangen? Stuur dan een mail naar info@smartwayz.nl.