De programmaraad van SmartwayZ.NL bestaat uit bestuurders van overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Nederland. De raad stuurt aan op samenhang, voortgang, kennisuitwisseling en op het realiseren van doelen. Zo zorgen we ervoor dat SmartwayZ.NL meer is dan de optelsom van 8 deelopgaven.

Programmaraadsleden

Stijn Smeulders
Stijn Smeulders
Provincie Noord-Brabant (voorzitter)
Peter Pardoel
Peter Pardoel
Supply Chain Valley
Robert-Jan Smits
Robert-Jan Smits
TU Eindhoven
Maurice Geraets
Maurice Geraets
NXP Nederland
Jasper Kuntzelaers
Jasper Kuntzelaers
Provincie Limburg
Erik Ronnes
Erik Ronnes
Provincie Noord-Brabant
Mathijs Kuijken
Mathijs Kuijken
Metropoolregio Eindhoven
Marion Smit
Marion Smit
Ministerie van I&W
Olger van Dijk
Olger van Dijk
Ministerie van BZK
Wim Fabries
Wim Fabries
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Monique Esselbrugge
Monique Esselbrugge
Gemeente Eindhoven
Stijn Steenbakkers
Stijn Steenbakkers
Gemeente Eindhoven
Bas van Bree
Bas van Bree
TKI/Dinalog
Daan Quaars
Daan Quaars
Gemeente Breda