De programmaraad van SmartwayZ.NL bestaat uit bestuurders van overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Nederland. De raad stuurt aan op samenhang, voortgang, kennisuitwisseling en op het realiseren van doelen. Zo zorgen we ervoor dat SmartwayZ.NL meer is dan de optelsom van 8 deelopgaven.

Programmaraadsleden

Christophe van der Maat
Christophe van der Maat
Provincie Noord-Brabant (voorzitter)
Ruth Clabbers
Ruth Clabbers
Ministerie van I&W
Diana Beuting
Diana Beuting
Rijkswaterstaat
Hubert Mackus
Hubert Mackus
Provincie Limburg
Antoinette Maas
Antoinette Maas
Metropoolregio Eindhoven
Monique List-de Roos
Monique List-de Roos
Gemeente Eindhoven
Boaz Adank
Boaz Adank
BrabantStad Bereikbaar
Albert Veenstra
Albert Veenstra
Dinalog
Peter Pardoel
Peter Pardoel
Cabooter Group
Robert-Jan Smits
Robert-Jan Smits
TU Eindhoven
Maurice Geraets
Maurice Geraets
NXP
John Jorritsma
John Jorritsma
Stichting Brainport
Jacqueline de Rijk-Heeren
Jacqueline de Rijk-Heeren
Jan de Rijk Logistics