De programmaraad van SmartwayZ.NL bestaat uit bestuurders van overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Nederland. De raad stuurt aan op samenhang, voortgang, kennisuitwisseling en op het realiseren van doelen. Zo zorgen we ervoor dat SmartwayZ.NL meer is dan de optelsom van 8 deelopgaven.

Programmaraadsleden

Suzanne Otters - Bruijnen
Suzanne Otters - Bruijnen
Provincie Noord-Brabant (voorzitter)
Diana Beuting
Diana Beuting
Rijkswaterstaat
Monique List-de Roos
Monique List-de Roos
Gemeente Eindhoven
Daan Quaars
Daan Quaars
BrabantStad Bereikbaar
Ntb
Ntb
Dinalog
Peter Pardoel
Peter Pardoel
Cabooter Group
Robert-Jan Smits
Robert-Jan Smits
TU Eindhoven
Maurice Geraets
Maurice Geraets
NXP Nederland
John Jorritsma
John Jorritsma
Stichting Brainport
Jacqueline de Rijk-Heeren
Jacqueline de Rijk-Heeren
Economic Board West-Brabant
Yasin Torunoglu
Yasin Torunoglu
Gemeente Eindhoven
Maarten van Gaans
Maarten van Gaans
Provincie Limburg
Erik Ronnes
Erik Ronnes
Provincie Noord-Brabant
Mathijs Kuijken
Mathijs Kuijken
Metropoolregio Eindhoven
Marion Smit
Marion Smit
Ministerie van I&W
Vincent van der Werff
Vincent van der Werff
Ministerie van BZK