De programmaraad van SmartwayZ.NL bestaat uit bestuurders van overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Nederland. De raad neemt bestuurlijke besluiten en bepaalt de richting voor het opdrachtgeversoverleg en het programmateam. De leden van de programmaraad dragen de doelen van SmartwayZ.NL uit als ambassadeur in Zuid-Nederland, landelijk en internationaal.

Leden Programmaraad

Stijn Smeulders
Stijn Smeulders
Provincie Noord-Brabant (voorzitter)
Jasper Kuntzelaers
Jasper Kuntzelaers
Provincie Limburg
Marion Smit
Marion Smit
Ministerie van I&W
Wim Fabries
Wim Fabries
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Monique Esselbrugge
Monique Esselbrugge
Metropoolregio Eindhoven
Adrian Los
Adrian Los
ministerie van BZK
Peter Bakker
Peter Bakker
Stedelijke Regio Breda-Tilburg
Roy Geers
Roy Geers
Stedelijke Regio ’s-Hertogenbosch
Lizbeth Steinbach
Lizbeth Steinbach
regio Midden-Limburg
Andries Houtakkers
Andries Houtakkers
regio Zuid-Limburg
Dimitri Kruik
Dimitri Kruik
ProRail