De ontwikkelomgeving van SmartwayZ.NL is de grootste van Nederland; van Breda tot Maastricht. Testen, ontwikkelen en innoveren gaat namelijk het beste in een échte omgeving, met échte gebruikers. Zo krijgt u niet alleen inzicht in de techniek, maar ook in de effecten op de omgeving. Wij faciliteren innovatieve bedrijven en overheden met diverse projecten.

Voorbeeldenboek

Team Innovatie & Ontwikkeling werkte de afgelopen jaren hard aan de ontwikkeling van slimme toepassingen in Zuid-Nederland. In het voorbeeldenboek vindt u een overzicht van de diverse projecten, met hun status en (beoogde) resultaten. 

Praatplaat Innovatie & Ontwikkeling

Heeft u een concrete mobiliteitsvraag? Dan brengen we u in contact met de juiste partijen om te komen tot een passende oplossing. Andersom helpen we bedrijven met kansrijke innovaties bij het vinden van een geschikte (eerste) klant of testomgeving. We verkrijgen zo samen meer inzicht in de techniek, de benodigde organisatie(s) én de effecten op de omgeving. Download de praatplaat en bekijk een selectie van onze initiatieven.

MobilitymoveZ.NL

In de testomgeving MobilitymoveZ.NL faciliteren wij marktpartijen bij de ontwikkeling van hun innovatieve mobiliteitsdiensten. We bieden ze de mogelijkheid om hun innovatie in de openbare ruimte toe te passen. Zo leren we samen meer over de bouwstenen voor het mobiliteitssysteem van morgen. Zuid-Nederland is de ideale testlocatie. Er is de laatste jaren fors geïnvesteerd in een stevig netwerk van overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Samen beschikken zij over kennis en slimme systemen die ingezet kunnen worden voor de innovaties. Zo heeft Brabant de meeste slimme verkeerslichten van Nederland. De regionale verkeerscentrale is gekoppeld met diverse steden en er is een goed communicatienetwerk. En daar kunt u als marktpartij gebruik van maken. Beschikt u over een kansrijke innovatie? Neem dan contact op om samen de testmogelijkheden te verkennen. MobilitymoveZ.NL loopt tot 2023.

Mobility Lab

Mobility Lab is een initiatief van SmartwayZ.NL, De Verkeersonderneming en ZO Slim Bereikbaar. In dit project helpen we startups met een goed mobiliteitsidee. We zorgen ervoor dat de toepassing ervan in een stroomversnelling komt. “Niet lullen, maar testen” is daarbij het motto. In 9 maanden verbindt Mobility Lab veelbelovende startups met een bekende eerste klant. Daar testen én bewijzen ze hun mobiliteitsinnovatie. Dat doen we in de regio Rotterdam en Zuid-Nederland.

Naar de website van Mobility Lab

Talking Traffic

SmartwayZ.NL is partner van Talking Traffic. Dit project draait om een innovatief mobiliteitssysteem, waarbij voertuigen en systemen langs de weg met elkaar communiceren. Samen met overheden en marktpartijen werken we aan actuele en betrouwbaardere reisinformatie voor de reiziger, toegespitst op de lokale situatie. Hierdoor verbetert de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de weg. Een goed voorbeeld zijn slimme verkeersregelinstallaties (iVRI’s), waarvan er inmiddels al een honderdtal in Zuid-Nederland is geplaatst.

Naar de website van Talking Traffic

Smart Asset Management

Moderne auto’s hebben tegenwoordig veel sensoren aan boord om het rijden veilig en comfortabel te maken. Dat deze autosensoren echter ook waardevolle informatie kunnen verzamelen over de kwaliteit van het wegdek of de verkeersveiligheid blijkt uit onderzoek in Zuid-Nederland. Voertuigdata levert informatie op waarmee wegbeheerders op een efficiëntere manier het dagelijks onderhoud van hun infrastructuur kunnen vormgeven. SmartwayZ.NL, de provincie Noord-Brabant en Beijer Automotive zijn tussen 2019 en 2022 samen aan de slag gegaan met Smart Asset Management. Daarna heeft het Ministerie van I&W hieraan op landelijk niveau een vervolg gegeven in het project Road Monitor. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Internationalisering

SmartwayZ.NL neemt deel aan Europese projecten om kennis en innovaties te ontwikkelen en te delen, op het vlak van Cooperative Connected and Automated Mobility. Dat is de Europese benaming voor mobiliteitssystemen die met elkaar verbonden en geautomatiseerd zijn. We signaleren Europese initiatieven in een vroeg stadium en beïnvloeden indien nodig het beleid. Waardevolle projecten en beleidsontwikkelingen implementeren we in Zuid-Nederland.