De A58 wordt een bijzonder innovatieve en duurzame snelweg in Zuid-Nederland, genaamd: InnovA58. Het project InnovA58 heeft als doel de files tussen Breda en Eindhoven, en het sluipverkeer in de dorpen rondom de A58, fors te verminderen en een betere doorstroming voor de toekomst te realiseren. Dat doen we door infrastructurele aanpassingen te combineren met innovatieve mobiliteitsoplossingen.

Focus op innovatie

Binnen InnovA58 gaan we aan de slag met duurzame innovaties in de (wegen)bouw, zoals: klimaatneutraal (zonder CO2-uitstoot) en circulair werken, nieuwe diensten voor weggebruikers en symbiotisch bouwen. Bij parkeerplaats Kloosters aan de A58 bij Oirschot richten we een ontwikkel-, test- en leeromgeving op: het Living Lab. Op en rond Kloosters krijgen de verschillende innovaties hiermee een test- en experimenteerplek. Op het gebied van deze innovaties werken we nauw samen met marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en gebruikers. Er zijn een aantal proeftuinen:

  • Innovatiestrook op verzorgingsplaats Kloosters (in- en uitvoegstroken waar o.a. testen en experimenten met bijvoorbeeld duurzaam asfalt, duurzame wegmarkering worden uitgevoerd). De innovatiestrook wordt zonder CO2-uitstoot aangelegd, een unieke emissieloze bouwplaats in Nederland
  • Verzorgingsplaats 2.0 (nieuwe diensten voor weggebruikers);
  • Innovatiepaviljoen (symbiotisch bouwen);
  • In het Living Lab testen we ook bijvoorbeeld duurzame geluidschermen, wegmeubilair en verlichting.

De bedoeling is dat succesvolle innovaties in worden toegepast bij de realisatie van de wegverbreding van de A58 en andere (wegen)bouwprojecten in Nederland.

De infrastructurele opgaven van InnovA58

Eindhoven - Tilburg

Rijkswaterstaat is van plan de A58 tussen Eindhoven en Tilburg over een lengte van 28 kilometer te verbreden van 2 naar 3 rijstroken. Ook de knooppunten Batadorp en de Baars worden aangepakt, net zoals de aansluitingen Moergestel en Best. Samen met Rijkswaterstaat willen we hier zoveel mogelijk beproefde innovaties toepassen. 

St. Annabosch - Galder

Rijkswaterstaat is van plan om de  A58 tussen Sint-Annabosch en Galder - een traject van 7 kilometer - in beide richtingen te verbreden met één rijstrook. Ook worden de knooppunten en de aansluiting op de A16 en A27 aangepakt. Naar verwachting loopt de uitvoering van het traject A58 Annabosch-Galder minstens 3 tot 5 jaar vertraging op als gevolg van de stikstofopgave.

Het traject tussen Tilburg en Breda wordt opgepakt binnen de MIRT Verkenning A58 Tilburg-Breda.

Kaart InnovA58: Knooppunt De Baars -  Knooppunt Batadorp

Heeft u vragen?

Irene Schnieders

Irene Schnieders

Functie
Projectmanager
E-mail

Wim Fabries

Wim Fabries

Functie
Bestuurlijk trekker - Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Tijdlijn

2013 - 2016

Verkenningsfase InnovA58.

2016

Eindhoven - Tilburg: Op basis van de verkenning startte de Planuitwerking. Deze fase duurt langer dan verwacht vanwege de stikstofproblematiek. Na afronding van de Planuitwerking, volgen de Ontwerptracébesluiten (OTB) met de bijbehorende milieueffectrapportages (MER) voor de trajecten Eindhoven-Tilburg en Sint Annabosch-Galder.

Vanaf 2020

Zoeken naar stikstofoplossingen en wachten op herberekening stikstofneerslag.

2021 - 2026

Living Lab: Testen van verschillende innovaties in diverse rondes.

2021

Innovatiestrook: Gunning, werkzaamheden en oplevering.

Halverwege 2022

Innovatiepaviljoen: Samenwerking met de markt voor ontwerp en realisatie.

2021

Verzorgingsplaats 2.0 Kloosters: Start aanbesteding.

2022

Innovatiepaviljoen: Oplevering.

2022

Verzorgingsplaats 2.0 Kloosters: Gunning, werkzaamheden en oplevering.