De A58 wordt een bijzonder innovatieve en duurzame snelweg in Zuid-Nederland, genaamd: InnovA58. Het project InnovA58 heeft als doel de files tussen Breda en Eindhoven, en het sluipverkeer in de dorpen rondom de A58, fors te verminderen en een betere doorstroming voor de toekomst te realiseren. Dat doen we door innovatieve mobiliteitsoplossingen te combineren met infrastructurele aanpassingen.

Focus op innovatie

Binnen InnovA58 gaan we aan de slag met de innovatiethema’s: slimme mobiliteit, circulair werken, klimaat & energie, en verzorgingsplaats 2.0. Daarvoor richtten we de ontwikkel-, test- en leeromgeving Living Lab op. Op het gebied van innovatie werken we samen met marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en gebruikers. Momenteel werken we aan een aantal proeftuinen:

  • Innovatiestrook op verzorgingsplaats Kloosters;
  • Verzorgingsplaats 2.0;
  • Innovatiepaviljoen;
  • Energiecorridor (op initiatief van de regio Eindhoven-Tilburg-Breda).

We combineren innovatieve oplossingen met aanpassingen aan de infrastructuur:

Eindhoven - Tilburg

Rijkswaterstaat verbreedt de A58 tussen Eindhoven en Tilburg van 2 naar 3 rijstroken over 28 km. Dit gebeurt over enkele jaren. Ook de knooppunten Batadorp en de Baars worden aangepakt, net zoals de aansluitingen Moergestel en Best. Samen met Rijkswaterstaat willen we hier zoveel mogelijk beproefde innovaties toepassen. 

St. Annabosch - Galder

Rijkswaterstaat verbreedt de A58 tussen Sint-Annabosch en Galder - een traject van 7 km - in beide richtingen met één rijstrook. Ook worden de knooppunten en de aansluiting op de A16 en A27 aangepakt. Naar verwachting loopt de uitvoering van het traject A58 Annabosch-Galder 3 tot 5 jaar vertraging op als gevolg van de stikstofopgave. De latere realisatie biedt kansen om zoveel mogelijk beproefde innovaties toe te passen.

Het traject tussen Tilburg en Breda wordt opgepakt binnen de MIRT Verkenning A58 Tilburg-Breda.

Kaart InnovA58: Knooppunt De Baars -  Knooppunt Batadorp

Heeft u vragen?

Irene Schnieders

Irene Schnieders

Functie
Projectmanager
E-mail

Diana Beuting

Functie
Bestuurlijk trekker - Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Tijdlijn

2013 - 2016

Verkenningsfase InnovA58.

2016

Eindhoven - Tilburg: Start planstudiefase.

2021 - 2026

Living Lab: Testen van verschillende innovaties in diverse rondes.

2021

Eindhoven - Tilburg: Doorstart planstudie.

2021

Annabosch - Galder: Uitwerken stikstofopgave.

2021

Innovatiestrook: Gunning, werkzaamheden en oplevering.

2021

Innovatiepaviljoen: Samenwerking met de markt voor ontwerp en realisatie.

2021

Verzorgingsplaats 2.0 Kloosters: Start aanbesteding.

2022

Eindhoven - Tilburg: Ontwerptracébesluit, ontwerpsaneringsplan en milieueffectrapport gereed.

2022

Annabosch - Galder: Doorstart planstudie.

2022

Innovatiepaviljoen: Oplevering.

2022

Verzorgingsplaats 2.0 Kloosters: Gunning, werkzaamheden en oplevering.

2023

Eindhoven - Tilburg: Start aanbesteding. Tracébesluit, geluidsaneringsplan en Nota van Antwoord.

2024

Eindhoven - Tilburg: Gunning aannemer. Tracébesluit en geluidsanderingsplan onherroepelijk. Start werkzaamheden.

2025 - 2026

Eindhoven - Tilburg: Bouwperiode.

2027

Eindhoven - Tilburg: Oplevering.