De A58 wordt een bijzonder innovatieve en duurzame snelweg in Zuid-Nederland, genaamd: InnovA58. Het project InnovA58 heeft als doel de files tussen Breda en Eindhoven, en het sluipverkeer in de dorpen rondom de A58, fors te verminderen en een betere doorstroming voor de toekomst te realiseren. Dat doen we door infrastructurele aanpassingen te combineren met innovatieve mobiliteitsoplossingen.

Focus op innovatie

Binnen InnovA58 gaan we aan de slag met duurzame innovaties in de (wegen)bouw, zoals: klimaatneutraal (zonder CO2-uitstoot) en circulair werken, nieuwe diensten voor weggebruikers en symbiotisch bouwen. Bij parkeerplaats Kloosters aan de A58 bij Oirschot richten we een ontwikkel-, test- en leeromgeving op: het Living Lab. Op en rond Kloosters krijgen de verschillende innovaties hiermee een test- en experimenteerplek. Op het gebied van deze innovaties werken we nauw samen met marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en gebruikers. Er zijn een aantal proeftuinen:

  • Innovatiestrook op verzorgingsplaats Kloosters (in- en uitvoegstroken waar o.a. testen en experimenten met bijvoorbeeld duurzaam asfalt, duurzame wegmarkering worden uitgevoerd). De innovatiestrook wordt zonder CO2-uitstoot aangelegd, een unieke emissieloze bouwplaats in Nederland
  • Verzorgingsplaats 2.0 (nieuwe diensten voor weggebruikers);
  • Innovatiepaviljoen (symbiotisch bouwen);
  • In het Living Lab testen we ook bijvoorbeeld duurzame geluidschermen, wegmeubilair en verlichting.

De infrastructurele opgaven van InnovA58

Eindhoven - Tilburg

Rijkswaterstaat is van plan de A58 tussen Eindhoven en Tilburg over een lengte van 28 kilometer te verbreden van 2 naar 3 rijstroken. Ook de knooppunten Batadorp en de Baars worden aangepakt, net zoals de aansluitingen Moergestel en Best. Samen met Rijkswaterstaat willen we hier zoveel mogelijk beproefde innovaties toepassen. 

St. Annabosch - Galder

Rijkswaterstaat is van plan om de  A58 tussen Sint-Annabosch en Galder - een traject van 7 kilometer - in beide richtingen te verbreden met één rijstrook. Ook worden de knooppunten en de aansluiting op de A16 en A27 aangepakt. Het traject tussen Tilburg en Breda wordt opgepakt binnen de MIRT Verkenning A58 Tilburg-Breda.

Vertraging

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schreef op 23 juni 2022 in een brief aan de Tweede Kamer over veertien infrastructuurprojecten die minstens 2,5 jaar vertraging oplopen, waaronder de twee InnovA58-projecten: wegverbreding Sint Annabosch-Galder en wegverbreding Eindhoven-Tilburg. Er zijn te weinig experts voor de verplichte stikstofberekeningen. Meer informatie en het laatste nieuws over InnovA58.

Kaart InnovA58: Knooppunt De Baars -  Knooppunt Batadorp

Heeft u vragen?

Tijdlijn

2021 - 2026

Living Lab: Testen van verschillende innovaties in diverse rondes.

2021

Gunning en werkzaamheden Innovatiestrook

2022

Samenwerking met de markt voor ontwerp en realisatie Innovatiepaviljoen

2022

Start aanbesteding Verzorgingsplaats 2.0 Kloosters

2022

Oplevering Innovatiestrook

2022

Oplevering Innovatiepaviljoen

2022

Gunning, werkzaamheden en oplevering Verzorgingsplaats 2.0 Kloosters