De A58 wordt een bijzonder innovatieve en duurzame snelweg in Zuid-Nederland, genaamd: InnovA58. Het project InnovA58 heeft het doel het fileprobleem tussen Breda en Eindhoven aan te pakken en een betere doorstroming voor de toekomst te realiseren. Dat doen we door innovatieve mobiliteitsoplossingen te combineren met infrastructurele aanpassingen.

Focus op innovatie

Binnen InnovA58 gaan we aan de slag met de innovatiethema’s: slimme mobiliteit, circulair werken, klimaat & energie, en verzorgingsplaats 2.0. Daarvoor richtten we de ontwikkel-, test- en leeromgeving Living Lab op. Momenteel werken we aan de voorbereiding van een aantal proeftuinen:

  • Innovatiestrook op verzorgingsplaats Kloosters;
  • Verzorgingsplaats 2.0;
  • Innovatiepaviljoen;
  • Energiecorridor (op initiatief van de regio Eindhoven-Tilburg-Breda).

We combineren innovatieve oplossingen met aanpassingen aan de infrastructuur. Zoals een wegverbreding van 2 naar 3 rijstroken tussen Eindhoven en Tilburg en tussen de knooppunten St. Annabosch en Galder (Breda).

Kaart InnovA58: Knooppunt De Baars -  Knooppunt Batadorp

Heeft u vragen?

Irene Schnieders

Irene Schnieders

Functie
Projectmanager
E-mail

Diana Beuting

Functie
Bestuurlijk trekker - Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Tijdlijn

Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is vertraging in besluitvorming en realisatie niet te voorkomen. Een eerste inschatting voor het project A58 Eindhoven-Tilburg is dat dit 1-3 jaar vertraging kan opleveren en voor het traject A58 Annabosch-Galder 3-5 jaar. De jaren 2020 en 2021 staan dan ook in het teken van het uitwerken van de stikstofopgave voor de beide trajecten Eindhoven-Tilburg en Annabosch-Galder.

2013 - 2016

Verkenningsfase

2016

Start planstudiefase

2022

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport Eindhoven-Tilburg gereed

2025

Start realisatiefase