Aan de A58 bij Oirschot vind je bij verzorgingsplaats Kloosters het Rijkswaterstaatproject InnovA58. Het is komende jaren dé test- en experimenteerplek voor duurzame innovaties in de (wegen)bouw en nieuwe diensten voor weggebruikers. Rijkswaterstaat werkt hierbij innovatief samen met marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten aan klimaatneutraal en circulair bouwen in 2030. Bewezen en geslaagde nieuwe, duurzame producten en werkwijzen passen we samen met marktpartijen vervolgens steeds meer toe bij bouw, renovatie en onderhoud aan de infrastructuur.

Focus op innovatie

Binnen InnovA58 gaan we aan de slag met duurzame innovaties in de (wegen)bouw, zoals: klimaatneutraal (zonder CO2-uitstoot) en circulair werken, nieuwe diensten voor weggebruikers en symbiotisch bouwen. Bij parkeerplaats Kloosters aan de A58 bij Oirschot richten we een ontwikkel-, test- en leeromgeving op: het Living Lab. Op en rond Kloosters krijgen de verschillende innovaties hiermee een test- en experimenteerplek. Op het gebied van deze innovaties werken we nauw samen met marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en gebruikers. Er zijn een aantal proeftuinen:

  • Innovatiestrook op verzorgingsplaats Kloosters (in- en uitvoegstroken waar o.a. testen en experimenten met bijvoorbeeld duurzaam asfalt, duurzame wegmarkering worden uitgevoerd). De innovatiestrook wordt zonder CO2-uitstoot aangelegd, een unieke emissieloze bouwplaats in Nederland
  • Verzorgingsplaats 2.0 (nieuwe diensten voor weggebruikers);
  • Innovatiepaviljoen (symbiotisch bouwen);
  • In het Living Lab testen we ook bijvoorbeeld duurzame geluidschermen, wegmeubilair en verlichting.

De infrastructurele opgaven van InnovA58

Eindhoven - Tilburg

Rijkswaterstaat is van plan de A58 tussen Eindhoven en Tilburg over een lengte van 28 kilometer te verbreden van 2 naar 3 rijstroken. Ook de knooppunten Batadorp en de Baars worden aangepakt, net zoals de aansluitingen Moergestel en Best. Samen met Rijkswaterstaat willen we hier zoveel mogelijk beproefde innovaties toepassen. 

St. Annabosch - Galder

Rijkswaterstaat is van plan om de  A58 tussen Sint-Annabosch en Galder - een traject van 7 kilometer - in beide richtingen te verbreden met één rijstrook. Ook worden de knooppunten en de aansluiting op de A16 en A27 aangepakt. Dit project wordt vertraagd doordat Minister Harbers op 23 juni op de pauzeknop heeft gedrukt van 17 weg- en vaarprojecten. Het project St. Annabosch - Galder is een van de projecten. Lees meer in dit bericht.

Het traject tussen Tilburg en Breda wordt opgepakt binnen de MIRT Verkenning A58 Tilburg-Breda.

Stand van zaken

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schreef op 23 juni 2022 in een brief aan de Tweede Kamer over veertien infrastructuurprojecten die minstens 2,5 jaar vertraging oplopen, waaronder de twee InnovA58-projecten: wegverbreding Sint Annabosch-Galder en wegverbreding Eindhoven-Tilburg. Er waren op dat moment te weinig experts voor de verplichte stikstofberekeningen. Op 23 juni 2023 heeft Minister Harbers op de pauzeknop gedrukt van 17 weg- en vaarprojecten in Nederland. Het project Eindhoven - Tilburg valt hier niet onder en gaat door. Het project St. Annabosch - Galder komt echter wel op 'on hold' te staan. 

Inmiddels heeft het Rijk voor dit project 126 miljoen euro beschikbaar gemaakt. Brabant had eerder stikstofcapaciteit - experts die stikstofberekeningen maken – aangeboden, om het knelpunt rond stikstof op te lossen. De aanleg van de A58 Eindhoven-Tilburg wordt nu met prioriteit verder voorbereid.

Meer informatie en het laatste nieuws over InnovA58.

Plattegrond Van Innovatieplaats Kloosters Aan De A58

Heeft u vragen?

Maarten Beer

Maarten Beer

Functie
Projectmanager
E-mail

Tijdlijn

2021 - 2026

Living Lab: Testen van verschillende innovaties in diverse rondes.

2021

Gunning en werkzaamheden Innovatiestrook

2022

Samenwerking met de markt voor ontwerp en realisatie Innovatiepaviljoen

2022

Start aanbesteding Verzorgingsplaats 2.0 Kloosters

2022

Oplevering Innovatiestrook

2022

Oplevering Innovatiepaviljoen

2023

Gunning, werkzaamheden en oplevering Verzorgingsplaats 2.0 Kloosters