Publicatiedatum: 15-03-2021
Wat is de potentie van alternatieve reismogelijkheden als er aan de weg gewerkt wordt?
Foto aanbrengen wegbelijning

De A58 tussen Eindhoven en Breda is een drukke weg. Veel mensen maken wekelijks of zelfs dagelijks gebruik van deze snelweg. Op het moment dat er aan de weg gewerkt wordt, is er minder wegcapaciteit beschikbaar. Alternatieve reismogelijkheden kunnen dan bijdragen aan het verminderen van de verkeersdrukte. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer, ander reisgedrag of thuiswerken. De vraag aan de huidige A58-weggebruiker is dan ook wat kansrijke, andere vervoerskeuzes zijn. En wat vinden zij zelf van deze alternatieven?

De theorie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat hebben onderzoek gedaan naar de herkomst, bestemming én karakteristieken van reizigers op de A58 tussen Eindhoven en Breda. Verkeerskundige berekeningen en een theoretische studie tonen aan dat er voor de huidige weggebruikers op de A58 slechts beperkt alternatieven zijn. De meeste van hen verplaatsen zich namelijk over relatief lange afstanden, tot voorbij Breda en Eindhoven. Daarmee vallen de fiets en e-bike snel af. De speed pedelec heeft meer potentie. Voor weggebruikers met een herkomst en bestemming in de stad is het openbaar vervoer een goed alternatief. 

De praktijk

Maar hoe denken de weggebruikers er zelf over? Dat is onderzocht aan de hand van enquêtes. Ruim 900 weggebruikers vulden de onderzoeksvragen in. Veel van hen bleken positief te zijn over het gebruik van de fiets en e-bike. Ook is men positief over het gebruik van de speed pedelec. Daarentegen staan zij minder positief tegenover het gebruik van het openbaar vervoer (OV). Uit het onderzoek blijkt dat de mate waarin weggebruikers bereid zijn om echt op alternatieve manieren te gaan reizen beperkt is.

Strategie

De onderzoekers adviseren om maatregelen te nemen en weggebruikers te stimuleren om alternatieve vervoerswijzen te gebruiken. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek werken het ministerie en Rijkswaterstaat verder aan een strategie om te komen tot een maatregelenpakket voor gedragsverandering op de A58 tussen Eindhoven en Breda. Hiervoor is samenwerking met de omgeving, zoals gemeenten, provincie Noord-Brabant, Brabants Mobiliteitsnetwerk (BMN) en SmartwayZ.NL nodig: samen op weg naar vermindering van reistijd.