Publicatiedatum: 19-06-2024
Slim Sturen Logistiek onderzocht hoe wegbeheerders en logistiek samen overlast van vrachtverkeer kunnen verminderen en verkeersveiligheid kunnen verbeteren.
Foto van een file

Praktijkproef

Slim Sturen logistiek is een vervolg op het SmartwayZ.NL-project Slim Sturen. In Slim Sturen zijn oplossingen ontwikkeld om informatie van wegbeheerders te delen met serviceproviders. Informatie over waar verkeer wel en niet gewenst is (digitale netwerkvisie) en informatie over maatregelen die wegbeheerders inzetten om verkeer beter te laten doorstromen (regelscenario).

In Slim Sturen Logistiek is onderzocht hoe we vrachtwagenchauffeurs kunnen stimuleren om maatschappelijk gewenste routes te volgen.

De aanpak bestond uit een praktijkproef met een evaluatieonderzoek (Living Lab) en een gedragsonderzoek onder vrachtwagenchauffeurs.

 

Conclusies

Hoe kun je ervoor zorgen dat vrachtwagenchauffeurs een gewenste route volgen? Als planners vooraf de route aanpassen in de navigatie, werkt dat het beste. Planners bepalen in bijna de helft van de gevallen de route! Vrachtwagenchauffeurs volgen de geadviseerde route meestal strikt. Wat ook werkt, is verwijzen naar het gedrag van andere vrachtwagenchauffeurs en navigatiesystemen die specifiek zijn afgestemd op vrachtverkeer.

De invloed van boodschappen op de routekeuze is beperkt. In een korte boodschap informeren over het nut is daarbij het meest effectief (“Dit is een beter passende route voor vrachtverkeer”). Beloningen hebben geen invloed op de routekeuze van vrachtwagenchauffeurs.

 

Vervolg

Slim Sturen Logistiek is een veelbelovend maar ook nog klein begin. Er zijn er nog flinke stappen te zetten. Zoals het uitwerken van de definitie van 'te vermijden gebieden'. De ervaringen in deze proef, kunnen we inzetten bij kwetsbare zoals bijvoorbeeld schoolzones.

Nederland deelt de ervaringen met Slim Sturen Logistiek in het EU-overleg met serviceproviders en wegbeheerders. Dit gebeurt o.a. in het kader van de RTTI (realtime verkeersinformatiediensten). Samen met serviceproviders en wegbeheerders wordt invulling gegeven aan het maatschappelijk gewenst gebruik van bepaalde routes. Ervaringen als die met Slim Sturen Logistiek zijn voor deze dialoog belangrijk en worden ook door Nederland ingebracht.

 

Meer weten?

Lees de Evaluatie Slim Sturen Logistiek en/of de Samenvatting Slim Sturen Logistiek