Publicatiedatum: 11-06-2024
Deelauto plus is de deelauto, die naar je toekomt en dienst doet als wijkbatterij. Het concept is maatschappelijk relevant, haalbaar en levensvatbaar blijkt uit de onderzoeken van het project Buurauto-NOOM.

Deelauto plus van kansrijke innovatie tot uitgewerkt concept

In 2018 riep het programma SmartwayZ.NL bedrijven op om voorstellen voor mobiliteitsinnovaties in te dienen. Een van de goedgekeurde voorstellen was Deelauto plus van het consortium Buurauto-NOOM. Bewoners van een wijk kunnen elektrische deelauto’s huren die autonoom (zonder bestuurder) komen voorrijden.

Een technische demo bij TUEindhoven leverde ervaring met het autonome voorrijden. Gedragsonderzoek in Breda gaf inzicht in de verkeersveiligheid en de ervaring en beleving van de omgeving en weggebruikers op een zelfrijdend voertuig in een woonstraat waar veel gefietst wordt en een school in de buurt is. De eerste ideeën van de deelauto als wijkbatterij zijn uitgewerkt: als de auto aan de laadpaal staat, kan hij dienst doen als wijkbatterij.

Schematische weergave Deelauto plus Buurauto-noom

Maatschappelijke meerwaarde

Ecorys toonde aan dat er een (potentieel) businesscase is voor aanbieders van Deelauto plus. Maar wat het concept vooral aantrekkelijk maakt, zijn de maatschappelijke baten. voordelen. Doordat de auto’s aan de rand van de wijk staan, ontstaat meer ruimte voor bijvoorbeeld groen. Minder parkeerplekken, meer groen en minder uitstoot is beter voor het klimaat en duurzamer.

 

Praktijkproef

Maar de wet is nog niet ingericht op zelfsturende auto’s. Daardoor kan Deelauto plus niet volledig starten, maar het kan wel in fasen. Een gefaseerde uitrol heeft als voordeel dat mensen kunnen wennen aan autodelen en zelfsturende auto’s.

Technologisch is autonoom voorrijden en automatisch laden (nog) niet mogelijk. Tot het zover is, kunnen we met praktijkproeven ervaring opdoen met de haal- en brengservice en leren van ervaringen van gebruikers. Het ligt voor de hand dat overheden het voortouw nemen. Vanwege de maatschappelijke voordelen, maar ook omdat zij de markt kunnen regelen en aanmoedigen met bijvoorbeeld vergunningen en parkeerbeleid. Met de kennis en ervaring van de proeven kan het concept Deelauto plus breder uitgerold worden.

Conclusie

Het zal even duren, maar in het eindplaatje levert Deelauto plus minder auto’s, schonere auto’s en meer groen op en worden meer mensen verleid om een auto te delen in plaats van een auto te bezitten.

 

Meer informatie

Lees in het Kennisdocument Onderzoek Buurauto-NOOM Deelauto plus: elektrisch rijden, ophaalservice en wijkbatterij in één gedetailleerde wat er nodig is om Deelauto plus op straat te krijgen.

Bent u als regio geïnteresseerd in een praktijkproef? Neem contact met ons op.