Team Smart Logistics helpt bij het integreren en opschalen van slimme logistieke toepassingen in Zuid-Nederland. De focus van deze toepassingen ligt op ladingen efficiënt vervoeren, piekmomenten op de weg mijden, routereistijd betrouwbaarder en sneller maken én de verkeersveiligheid verhogen. Samen met publieke en private partijen zorgen we voor een beter bereikbaar, verkeersveiliger en duurzamer Zuid-Nederland.

Data-gedreven aanpak

We verzamelen en delen logistieke- en mobiliteitsdata. Die data is onmisbaar om het mobiliteitssysteem efficiënter te maken. Dit betekent dat verladers, vervoerders, wegbeheerders, infrastructuur en voertuigen continu met elkaar verbonden zijn en informatie uitwisselen; in-truck, via wegkantborden en planningsinformatie.

Landelijk gebruik

Oplossingen voor de logistieke sector zijn pas zinvol als verladers en transporteurs ze landelijk kunnen gebruiken. Daarom werkt team Smart Logistics samen met publieke en private partijen, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en serviceproviders. Zo krijgen we onze ontwikkelde diensten landelijk beschikbaar en, andersom, kunnen we elders ontwikkelde diensten snel aanbieden in Zuid-Nederland.

  

Smart Logistics Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van slimme logistieke toepassingen, samenwerkingen en activiteiten in Zuid-Nederland? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Smart Logistics. Stuur hiervoor een mail naar smartlogistics@smartwayz.nl.

  

Slim aan de slag!

Heb je zelf een idee over hoe de logistiek bij jouw organisatie slimmer georganiseerd kan worden? Wij adviseren en helpen je graag bij de inzet en ontwikkeling van slimme logistieke oplossingen en data-uitwisseling. Je kunt ons bereiken via smartlogistics@smartwayz.nl.

  

Smart Logistics in één oogopslag

De praatplaat vertelt in één oogopslag wat de meerwaarde is om, samen met ons, te werken aan slimme logistiek in Zuid-Nederland. Klik op de afbeelding om de praatplaat te downloaden.

  

Strategie

De Smart Logistics-aanpak bestaat uit vier samenhangende sporen (strategieën) en een ondersteunend logistiek dataspoor als basisvoorziening:

Icoon Vrachtwagen Zonder Lading

Efficiënt gebruik vrachtverkeer

Dit spoor richt zich op de beweging van de lading. Hierbij ligt de focus op de corridors, havens en inland-terminals. Dit wordt gerealiseerd via projecten gericht op:

 • Het verhogen van de beladingsgraad en het reduceren van leegrijden
 • Van de weg halen van vrachtverkeer door synchromodaal vervoer
Icoon Afname Route Reistijd

Spreiden en optimaliseren van vrachtverkeer van en naar de stad

Dit spoor richt zich op logistiek in de steden (lastmile) en de logistieke stromen vanaf de corridors naar de steden (aanvoer). De twee activiteiten:

 • Optimaliseren logistieke bewegingen van, naar en in de stad door bundeling via logistieke hubs en verlader samenwerking aan het begin van de keten.
 • Verspreiden logistieke bewegingen van, naar en in de stad op door beïnvloeden van routes en reistijden.
Icoon File

Adaptief gebruik infrastructuur

Dit spoor richt zich op een data gedreven gebruik van de infrastructuur:

 • Verbetering van de (betrouwbaarheid van) de routereistijd voor en tijdens de rit, met de focus op doorgaande routes.
 • Verbeteren van de betrouwbaarheid van de routereistijd (verwachte aankomst-/afhandelingstijd) voor interlokaal verkeer.
 • Verbetering van de routereistijd regio/lokaal door op bepaalde routes én tijdstippen vrachtverkeer privileges te geven.
Icoon Incident Met Vrachtwagen

Verhogen veiligheid

Dit spoor resulteert in minder incidenten met vrachtverkeer en minder verkeershinder als gevolg van incidenten met vrachtverkeer:

 • Minder pechgevallen van vrachtverkeer, veroorzaakt door bandenpech, door opschaling van de bandenspanningsmeter.
 • Minder ongevallen met vrachtverkeer, veroorzaakt door onoplettend gedrag, door in te zetten op bewustwording rijgedrag.
 • Minder ongevallen met vrachtverkeer, veroorzaakt door onveilige wegindelingen, door het in-truck melden van onveilige locaties.
 • Kortere afhandelingstijd incidenten met vrachtverkeer, door snellere detectie en inschakeltijd.
Icoon Gewijzigde Route

Data

Data is ondersteunend aan de vier hoofdsporen en heeft drie hoofdactiviteiten:

 • Beschikbaarheid van logistieke data
 • Architectuur
 • Publieke toepassingen (inzicht in logistiek, analyse en simulatie)