Steden in Zuid-Nederland trekken steeds meer mensen en bedrijven aan. Hierdoor nemen ook de logistieke bewegingen toe. Al dat bevoorradingsverkeer veroorzaakt files naar en binnen de stad en CO2-uitstoot. Om de afspraken uit het klimaatakkoord te halen, stellen meerdere Noord-Brabantse en Limburgse steden vanaf 2025 een zero-emissie zone voor de binnenstad in. Die zones bieden echter geen oplossing voor de druk op de bereikbaarheid. Daarom is het minstens zo belangrijk om ook te werken aan het verslimmen van het bestel- en vrachtverkeer. SmartwayZ.NL ondersteunt overheden en ondernemers bij het efficiënter inrichten van de stadslogistiek.


Ondersteuning nodig bij
jouw idee, initiatief of uitdaging?

SmartwayZ.NL helpt ondernemers, vervoerders, verladers en andere bedrijven bij het optimaliseren van hun bestel- en vrachtvervoer naar en in de stad. Bijvoorbeeld door goederen van meerdere leveranciers te bundelen via een hub, route optimalisatie door datagebruik en het organiseren van de bevoorrading buiten de spits.

Dus heb je een goed idee om vervoer in de binnenstad te verslimmen en verduurzamen of heeft je bedrijf een concrete uitdaging waarbij je ondersteuning kan gebruiken? SmartwayZ.NL biedt je de kans om hier samen mee aan de slag te gaan.

Waar zijn we naar op zoek?

  • Bedrijven met een idee of initiatief om het vracht- en bestelvervoer in de stad efficiënter en duurzamer te maken en daar hulp bij nodig hebben.
  • Bedrijven met een probleem of uitdaging in het efficiënt en duurzaam bevoorraden van de stad en daar hulp bij nodig hebben.

Wat kan je van SmartwayZ.NL verwachten?

  • Kennis en expertise
  • Een financiële startbijdrage
  • Ondersteuning in de uitvoering
  • Ingangen bij gemeenten in de regio Zuid-Nederland
  • Netwerk van andere bedrijven

Contact

Vragen? Neem dan contact op met:

Ragnar Klabbers
Projectleider Stadslogistiek
Smartlogistics@smartwayz.nl

Slimme stadslogistiek in de praktijk

BouwHub Eindhoven

 
Door het logistiek verkeer in de gehele bouwketen af te stemmen, kan de bouw zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvinden. ‘Bouwhubs’ en ‘control towers’ bieden interessante perspectieven. SmartwayZ.NL is betrokken bij de BouwHub in Eindhoven om inzicht te krijgen in de effecten van de BouwHub, waaronder het aantal gereduceerde ritten per bouwer. Door het delen van data kan de gemeente sturen op reductie én privileges geven aan het bouwverkeer dat via de BouwHub rijdt, bijvoorbeeld een streepje voor bij slimme verkeerslichten.

Lastmile.info

 
Veel gemeenten streven naar minder (vracht)verkeer door de stad. Maar horeca, winkels en inwoners moeten toch bevoorraad worden. Voor veel chauffeurs is manoeuvreren in binnensteden een stressvolle aangelegenheid. Een aanrijding leidt niet alleen tot schade en soms leed, maar ook tot vertragingen en achterstand op de planning. Dat kunnen we voorkomen met een andere aanrijroute die rekening houdt met de omgeving. Hoe kunnen overheden en ondernemers ervoor zorgen dat de data op de juiste manier bij de planning en de chauffeur terecht komt?

Bestelbeter.nu 
 

Bestel Beter Logo Zonder Tekst

De beladingsgraden van veel vrachtwagens zijn voor verbetering vatbaar. Veel vrachtruimte blijft onbenut. Door ladingbundeling kan enorm op vervoersbeweging worden bespaard. Dit vereist echter afstemming tussen de logistiek dienstverlener en de ontvangende klant en een goed inzicht in data. Vanuit dit gedachtegoed ontwikkelden SmartwayZ.NL en LCB, in samenwerking met Bostik en haar logistiek dienstverlener De Graaf Logistics, het proof-of-concept Bestelbeter.nu.

Meer informatie