Publieke en private partijen beschikken over een schat aan logistieke- en mobiliteitsdata. Door uitwisseling van deze data en er slim gebruik van te maken, kunnen vervoerders efficiënter rijden. Denk aan in-truck waarschuwingen bij incidenten, een streepje voor bij verkeerslichten of data over wegwerkzaamheden voor de planning. Deze toepassingen zijn al beschikbaar! Maar ze zijn pas zinvol als verladers en transporteurs ze landelijk kunnen gebruiken. Door werelden samen te brengen, krijgen we ontwikkelde diensten landelijk beschikbaar. Hoe meer partijen meedoen, hoe groter de resultaten. Daarom: haak aan en get connected!

 

Opschaling Slimme Toepassingen Transport

Vanuit SmartwayZ.NL willen we het connected rijden door chauffeurs stimuleren. Opschaling is nodig, want: hoe meer vervoerders 'connected' zijn, hoe groter de opbrengst op het gebied van efficiëntie, bereikbaarheid, doorstroming, veiligheid en duurzaamheid in Zuid-Nederland. Daarom is vanuit SmartwayZ.NL een subsidieregeling ingesteld. Daarmee willen we logistieke IT-leveranciers motiveren om de al beschikbare data te integreren in hun toepassingen en transporteurs stimuleren om deze toepassingen te gebruiken.

 

De subsidieregeling: 

  • is opgedeeld in 2 onderdelen: 1 voor IT-leveranciers en 1 voor transporteurs;
  • richt zich op ITS-diensten die worden geïntegreerd in bestaande logistieke in-truck oplossingen (o.a. FMS, RFMS, Orderapp, truck-navigatie). Losstaande in-truck oplossingen als de Talking Traffic-apps en Google vallen hier niet onder.

Update februari 2023: Vanwege de grote belangstelling is de subsidieregeling verruimd! SmartwayZ.NL stelt 0,5 miljoen euro extra beschikbaar om voertuigen ‘connected’ te laten rijden. Ook de indienperiode is aangepast. Alle overige voorwaarden zijn gelijk gebleven. Kijk voor meer informatie op de website

Dien nu een aanvraag in.

 

Flyer Slimme Toepassingen Transport

De flyer vertelt kort en bondig wat de meerwaarde is van de subsidieregeling Slimme Toepassingen Transport en hoe u in aanmerking komt. Klik op de afbeelding om de flyer te downloaden.

 

Slimme toepassingen

De slimme toepassingen worden binnen het samenwerkingsverband van de Connected Transport Corridors landelijk in gebruik genomen. Aan elke toepassing ligt data ten grondslag. De toepassingen zijn opgedeeld in categorieën, zoals in onderstaand figuur weergegeven.

 

Als meer voertuigen gebruikmaken van deze toepassingen, dan leidt dit tot 10 tot 15% betere doorstroming. En vijfhonderd trucks die per dag vijf keer minder hoeven te stoppen, besparen ruim 105.000 liter diesel per jaar!

Opbrengsten

Wil je weten wat slimme toepassingen voor jouw vloot of de vloot van je klant kunnen opleveren? Kijk dan naar de persona's die wij hiervoor hebben opgesteld of maak gebruik van het CTC-indicatiemodel.
 

CTC Schema Op Website

Hoe kan ik aanhaken?

Ons doel is dat de slimme toepassingen beschikbaar zijn voor iedereen die in een truck rijdt. Het is al mogelijk om hier via bestaande logistieke in-truck systemen gebruik van te maken. Een extra app of andere oplossing in de truck is daarmee niet langer nodig.

Ik ben IT-leverancier

De slimme toepassingen kunnen via de standaard FMS-ITS koppeling met de Talking Traffic-dienstverlening onderdeel worden gemaakt van jouw product. Een beschrijving van deze koppeling en een meer inhoudelijke uitwerking vind je op de website van OpenTripModel. Wil je meer weten, stuur een mail naar smartlogistics@smartwayz.nl.Laatste nieuws

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met smartlogistics@smartwayz.nl

Ik ben transporteur

Wil je via je bestaande systeem gebruikmaken van deze slimme toepassing, neem dan contact op met je IT-leverancier. Indien gewenst kunnen wij je helpen om te bepalen voor welk deel van jouw vloot de toepassing interessant kan zijn. Heb je nog geen systeem in jouw vrachtwagens en wel interesse om de toepassing te gebruiken? Stuur dan een mail naar smartlogistics@smartwayz.nl.