Publieke en private partijen beschikken over een schat aan logistieke- en mobiliteitsdata. Door uitwisseling van deze data en er slim gebruik van te maken, kunnen vervoerders efficiënter rijden. Denk aan in-truck waarschuwingen bij incidenten, een streepje voor bij verkeerslichten of data over wegwerkzaamheden voor je planning. Deze toepassingen zijn al beschikbaar! Maar ze zijn pas zinvol als verladers en transporteurs ze landelijk kunnen gebruiken. Door werelden samen te brengen, krijgen we ontwikkelde diensten landelijk beschikbaar. Hoe meer partijen meedoen, hoe groter de resultaten. Daarom: haak aan en get connected!

 

Opschaling Slimme Toepassingen Transport

Vanuit SmartwayZ.NL willen we het connected rijden door chauffeurs stimuleren. Opschaling is nodig, want: hoe meer vervoerders connected zijn, hoe groter de opbrengst op het gebied van efficiëntie, bereikbaarheid, doorstroming, veiligheid en duurzaamheid in Zuid-Nederland. SmartwayZ.NL heeft daarom het voornemen een subsidieregeling in te stellen. Daarmee willen we leveranciers stimuleren om de nu beschikbare data te integreren in hun applicaties en vervoerders ertoe aanzetten om deze applicaties dagelijks te gebruiken.
 

Streamer met de tekst "Stay tuned! Begin juli volgt meer informatie"

 

Laatste nieuws

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met smartlogistics@smartwayz.nl

Slimme toepassingen

De slimme toepassingen worden binnen het samenwerkingsverband van de Connected Transport Corridors landelijk in gebruik genomen. Aan elke toepassing liggen data ten grondslag. De toepassingen zijn opgedeeld in categorieën, zoals in onderstaand figuur weergegeven.

 

Als meer voertuigen gebruikmaken van deze toepassingen, dan leidt dit tot 10 tot 15% betere doorstroming. En vijfhonderd trucks die per dag vijf keer minder hoeven te stoppen, besparen ruim 105.000 liter diesel per jaar!

Opbrengsten

Wilt u weten wat slimme toepassingen voor uw vloot of de vloot van uw klant kunnen opleveren? Kijk dan naar de persona's die wij hiervoor hebben opgesteld of maak gebruik van het CTC-indicatiemodel.
 

CTC Schema Op Website

Hoe kan ik aanhaken?

Ons doel is dat de slimme toepassingen beschikbaar zijn voor iedereen die in een truck rijdt. Sinds kort is het mogelijk om hier via bestaande in-truck systemen gebruik van te maken. Een extra app of andere oplossing in de truck  is daarmee niet langer nodig.

Ik ben IT-leverancier

De slimme toepassingen kunnen via een standaardkoppeling met de Talking Traffic-dienstverlening onderdeel worden gemaakt van uw product. Een beschrijving van deze koppeling en een meer inhoudelijke uitwerking vindt u binnenkort op de website van OpenTripModel.org. Wilt u meer weten, stuur een mail naar smartlogistics@smartwayz.nl.

Ik ben transporteur

Wilt u via uw bestaande systeem gebruikmaken van deze slimme toepassing, neem dan contact op met uw IT-leverancier. Indien gewenst kunnen wij u helpen om te bepalen voor welk deel van uw vloot de toepassing interessant kan zijn. Hebt u nog geen systeem in uw vrachtwagens en wel interesse om de toepassing te gebruiken? Stuur dan een mail naar smartlogistics@smartwayz.nl.