Publicatiedatum: 22-04-2022
Op 14 april 2022 bracht gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen een bezoek aan SmartwayZ.NL op de Automotive Campus in Helmond. Tijdens het bezoek werd er ingezoomd op de verschillende aspecten van verkeersmanagement en enkele innovatieve projecten. Daarnaast opende de Verkeerscentrale Zuid-Nederland speciaal haar deuren voor een kijkje in de keuken.
Foto van verkeerscentrale, mensen kijken naar grote schermen met verkeer

Het bezoek startte met een gesprek over Verkeersmanagement, waarin we als overheden onderling en ook met marktpartijen samen werken aan verkeersmanagement van vandaag én de toekomst. Daarna werd er ingezoomd op de doorontwikkeling van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), het project Slim Sturen , de inzet van service providers bij de recente wegwerkzaamheden op de rotonde Postweg in ’s-Hertogenbosch en FABULOS AI.

 

Verkeerscentrale Zuid-Nederland en iVRI's met prioritering voorrangsvoertuigen

Vervolgens kregen we een rondleiding bij de Verkeerscentrale Zuid-Nederland (Rijkswaterstaat). De Verkeerscentrale monitort continu het verkeer in de regio en reageert snel op pech- en ongevallen. Het doel is om de doorstroming op de rijks-, provinciale en gemeentelijke hoofdwegen op een zo hoog mogelijk niveau te houden, zonder dat de verkeersveiligheid verslechtert. Ten slotte kreeg de gedeputeerde een demonstratie van een iVRI-toepassing in praktijk. In de gemeente Helmond gebruiken ze momenteel een toepassing voor iVRI’s waarbij ambulances, politie en brandweer sneller en makkelijker voorrang krijgen en zo sneller en veiliger op hun bestemming komen. “Vandaag hebben we gezien dat innovatieve ideeën hier niet alleen bedacht, gemaakt en getest worden, maar dat we deze ook al toepassen op de weg. In de Verkeerscentrale Zuid-Nederland wordt het verkeer niet alleen geleid en gestuurd maar worden ook verkeersdeelnemers geïnformeerd. Samen zorgen we ervoor dat we de weggebruikers, nu en in de toekomst, schoon, veilig en duurzaam op weg helpen.” aldus Suzanne Otters – Bruijnen, Gedeputeerde Mobiliteit, Organisatie en Europese programma’s van de provincie Noord-Brabant.

 

Meer weten?

Bekijk de onderstaande video of bekijk de praatplaat Verkeersmanagement.