Publicatiedatum: 14-03-2024
Hoe sneller een ongeval wordt gemeld, hoe sneller de weg weer vrijgemaakt kan worden. Dit leidt tot meer veiligheid, minder files en minder uitstoot. SmartRoads, een innovatieve toepassing ontwikkeld door Scenwise en Bureau Onderweg met de steun van SmartwayZ.NL en de provincie Noord-Brabant, helpt bij het sneller melden van incidenten bij de hulpdiensten. Gedurende drie maanden is SmartRoads getest op de provinciale weg N279, ter hoogte van 's-Hertogenbosch, bij Veghel en richting Helmond. Doel van SmartRoads is bij te dragen aan een betere veiligheid en bereikbaarheid in de regio.

Verkeersveiligheid op de provinciale wegen 

Traditioneel is de coördinatie van incidenten op provinciale wegen reactief, met de politie als eerste melder en weginspecteurs die fysiek ter plaatse moeten gaan. SmartRoads maakt gebruik van een algoritme dat ongevallen detecteert op basis van Floating Car Data (anonieme locatiegegevens uit navigatiesystemen en smartphones). Dit zorgt bij incidenten waarbij er sprake is van een verstoorde doorstroming in veel gevallen voor een snellere melding aan wegverkeersleiders, waardoor hulpdiensten sneller kunnen ingrijpen om de weg vrij te maken en de verkeersveiligheid te vergroten. 

Test op provinciale weg N279 

De testperiode van SmartRoads, die liep van begin september tot eind november 2023, omvatte tijdelijk geplaatste camera’s van ViNotion op drie locaties langs de N279. Deze camera's controleerden de meldingen van SmartRoads om te verifiëren of SmartRoads incidenten nauwkeurig detecteert en sneller reageert dan het huidige systeem. De resultaten zijn in december 2023 geëvalueerd.  

De hoofddoelen van de test waren: 

  1. Het incidentdetectie-algoritme van SmartRoads operationeel beproeven op het provinciale wegennet. Specifiek gaat het om real-time incidentdetectie op basis van Floating Car Data. Dat betreft data verkregen van GPS-posities van navigatiesystemen en mobiele telefoons.
  2. Onderzoeken in hoeverre SmartRoads kan bijdragen om het incidentmanagement-proces te versnellen.

Voordelen en potentiële impact 

Het algoritme heeft tijdens de pilotperiode bewezen in ongeveer 90% van de gevallen incidenten die zorgen voor een verstoorde doorstroming te detecteren, met een potentiële tijdwinst voor de incidentafhandeling van gemiddeld 5 minuten, oplopend tot 20 minuten. Er zijn daarnaast ook alerts gegenereerd die zijn bevestigd door incidentmeldingen vanuit Waze, maar die niet in de logging van de Verkeerscentrale Zuid-Nederland of bij het landelijk meldpunt Incident Management voorkwamen. Ongeveer 40% van de alerts die SmartRoads heeft gegenereerd waren uitzonderlijke situaties met plotseling onverwacht veel vertraging, bijvoorbeeld als gevolg van extra verre terugslag van een wachtrij. Alhoewel er geen sprake was van een incident, bleken het wel potentieel onveilige situaties.   

Een succesvolle werking van SmartRoads kan op termijn bijdragen aan filevermindering door de snellere afhandeling van incidenten. Dit resulteert in minder vertraging voor het verkeer, zowel lokaal als op netwerkniveau. Ook kan Smartroads bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.
 

Toekomstperspectief 

SmartwayZ.NL, provincie Noord-Brabant en de experts van Scenwise en Bureau Onderweg zijn optimistisch over de mogelijkheden van SmartRoads. De geslaagde testperiode op de N279 biedt mogelijkheden tot een bredere implementatie en een significante bijdrage aan een veiliger en efficiënter verkeerssysteem in de regio. 

Over SmartwayZ.NL

SmartwayZ.NL is een mobiliteitsprogramma gericht op het versnellen van de mobiliteitstransitie in Zuid-Nederland. SmartwayZ.NL zet zich in voor het bundelen van kennis, het faciliteren van samenwerking en het ontwikkelen van schaalbare oplossingen om de mobiliteitstransitie in Zuid-Nederland te bevorderen. 

Meer weten? Vraag het volledige eindrapport op via info@smartwayz.nl.