Met de Dag van de Slimme Logistiek richtten we ons op overheden, logistieke ondernemers en (logistieke) IT-leveranciers. Tijdens de plenaire sessies werd gesproken over trends en ontwikkelingen in de logistieke sector, het belang van de logistieke sector voor Zuid-Nederland en de rol van SmartwayZ.NL hierin. Tijdens de parallelsessies werden diverse slimme logistieke (data)toepassingen gepresenteerd. Met behulp van concrete voorbeelden en ervaringen uit de praktijk namen experts de deelnemers mee in de wereld van de slimme logistiek.

 
Tijdens de plenaire sessies waren te gast: Peter Pardoel (Smart Logistics Centre Venlo, Programmaraad SmartwayZ.NL), Marc Glaudemans (Directeur Provincie Noord-Brabant, portefeuille Innovatief, Concurrerend en Bereikbaar Brabant) en Jacqueline de Rijk - Heeren (Directeur Jan de Rijk Logistics, Programmaraad SmartwayZ.NL). De gesprekken werden geleid door Isabelle Prohn en Hans Moonen.

Thema's, sprekers en presentaties Parallelsessies

Op deze pagina vindt u alle thema's, sprekers en presentaties van de parallelsessies. Hebt u vragen? Of interesse om aan te sluiten bij een van deze initiatieven? Mail dan naar smartlogistics@smartwayz.nl.

Veilig en vlot door het verkeer dankzij slimme verkeerslichten

Hans van Mook, gemeente Tilburg &
Suzanne van Lieshout, SmartwayZ.NL 

Door vrachtwagens een streepje voor te geven bij verkeerslichten hoeven ze minder vaak te stoppen. Ook krijgt de chauffeur in-truck informatie over hoe lang het nog rood of groen is, waardoor ze minder hoeven te remmen en optrekken. Dit draagt bij aan een lager brandstofverbruik én minder CO2-uitstoot. In Veghel, Tilburg en Breda zijn de eerste transporteurs al ‘connected’.

Op weg naar ZES
(Zero Emissie Stadslogistiek)

Mark Luikens, Zuid-Limburg Bereikbaar &
Ward Koopmans, SmartwayZ.NL

In juli 2021 gaf Zuid-Limburg Bereikbaar het Startschot voor de uitvoering van het implementatieplan Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht. Maastricht is de eerste stad in Limburg en koploper van de middelgrote steden. De teller staat nu op 24 steden in Nederland.
 
 
 

Grip op je data
 

Willem Maagdenberg, Poort8 & Herman Wagter, Topsector Logistiek & Janneke Nijsing, SmartwayZ.NL

Steeds vaker wordt er gevraagd om data te delen. In plaats van data te versturen, is het slimmer om partijen selectief en ná toestemming bij je te laten kijken naar alleen die data die nodig is voor de opdracht. Maar hoe zit het dan met cybersecurity en privacy?

Kortom: Hoe werkt dat selectief bij elkaar kijken? En wat levert het op?

Verkeersdata biedt voordelen voor de logistieke sector

Jitske Brink, Filogic & René Knapen, TANS &
Janneke Nijsing, SmartwayZ.NL 

Een transporteur houdt bij het plannen van de rit rekening met wegwerkzaamheden. En een chauffeur kiest een alternatieve route om zich niet ‘vast te rijden’ in een afzetting. Het klinkt logisch, want die informatie is immers beschikbaar? De praktijk is echter weerbarstiger.

Het ontsluiten en gebruik van deze data valt binnen het NWO-traject FTMAAS (Freight Traffic Management as a Service). 
 

Minder bouwverkeer in de stad met de BouwHub

Sebastian Hegeman, VolkerWessels & Sten Camps, gemeente Eindhoven

Door het logistiek verkeer in de gehele bouwketen af te stemmen, kan de bouw zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvinden. ‘Bouwhubs’ en ‘control towers’ bieden interessante perspectieven. SmartwayZ.NL is betrokken bij de BouwHub in Eindhoven om inzicht te krijgen in de effecten van de BouwHub, waaronder het aantal gereduceerde ritten per bouwer. Door het delen van data kan de gemeente sturen op reductie én privileges geven aan het bouwverkeer dat via de BouwHub rijdt, bijvoorbeeld een streepje voor bij slimme verkeerslichten.

Efficiënter lading bundelen dankzij bestelbeter.nu

Robert van Wezel, De Graaf Logistics & Gert-Jan Rombouts, Bostik & Frans van den Boomen, LCB & Hans Moonen, SmartwayZ.NL

De beladingsgraden van veel vrachtwagens zijn voor verbetering vatbaar. Veel vrachtruimte blijft onbenut. Door ladingbundeling kan enorm op vervoersbeweging worden bespaard. Dit vereist echter afstemming tussen de logistiek dienstverlener en de ontvangende klant en een goed inzicht in data. Vanuit dit gedachtegoed ontwikkelden SmartwayZ.NL en LCB, in samenwerking met Bostik en haar logistiek dienstverlener De Graaf Logistics, het proof-of-concept Bestelbeter.nu. 
 

Connected Transport Corridors, nu en in de toekomst

Edwin Marijnissen, LogiApp & Twan Goossens, Mobicoach & Bob Kamps, Kamps Transport & Pedro Poppelaars / Michel Oldenburg, SmartwayZ.NL

Transporteurs rijden veiliger, duurzamer en efficiënter door meer samen te werken. En door slim gebruik te maken van de bestaande infrastructuur en beschikbare data. Daarmee besparen ze (ook) tijd en geld. Dit alles kan door zich aan te sluiten bij Connected Transport Corridors (CTC). Voorbeelden van CTC-diensten: Rijden met adviessnelheid, prioritering bij verkeerslichten en real-time terugkoppeling van de bandenspanning.

SmartwayZ.NL werkt aan het beschikbaar maken van deze diensten via de bestaande FMS systemen. Zowel LogiApp als Mobicoach zijn met de integratie begonnen.

Gewenste routing op de last-mile
 

Tom Hazen, Gemeente Tilburg & René Bruijne, Simacan & Sten Camps, SmartwayZ.NL

Veel gemeenten streven naar minder (vracht)verkeer door de stad. Maar horeca, winkels en inwoners moeten toch bevoorraad worden. Voor veel chauffeurs is manoeuvreren in binnensteden een stressvolle aangelegenheid. Een aanrijding leidt niet alleen tot schade en soms leed, maar ook tot vertragingen en achterstand op de planning. Dat kunnen we voorkomen met een andere aanrijroute die rekening houdt met de omgeving.
 
Hoe kunnen overheden en ondernemers ervoor zorgen dat de data op de juiste manier bij de planning en de chauffeur terecht komt?

Veilig de weg op dankzij data en in-truck meldingen

Jasper den Dopper, Route42 & Wilbert van Uden, van Uden-Bekx Transport & Suzanne van Lieshout, SmartwayZ.NL 

Er gebeuren relatief weinig ongevallen met vrachtverkeer. Maar áls het misgaat, is de impact enorm. Daarom zetten we als SmartwayZ.NL in op veiligheid: met in-truck meldingen over stilstaande voertuigen, rode kruisen boven de weg en gevaarlijke bandenspanning. Maar ook geeft de data uit voertuigen ons inzicht in onveilige locaties; waar wordt vaak hard geremd? Deze data kunnen we ook weer terugkoppelen naar de chauffeur. Technisch is al veel mogelijk. Maar hoe maken we daar slim gebruik van?