Publicatiedatum: 18-07-2022
Het zal weggebruikers op de A2/N2 bij Eindhoven niet ontgaan zijn: hier wordt gewerkt. Niet aan de weg, maar ónder de weg. Gemeente Eindhoven bouwt een tunnel om de bereikbaarheid van onder meer Eindhoven Airport, Brainport Industries Campus en het Goederen Distributie Centrum Acht te verbeteren. Vanaf 28 juli wordt ernstige hinder verwacht voor doorgaand verkeer. Verkeerscentrale Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat ondersteunt de gemeente bij het verkeersmanagement tijdens de werkzaamheden.
Werkzaamheden Bij A2:N2 (28 Juni 2022)

‘Grootschalige werkzaamheden als deze vragen om vroegtijdige en intensieve afstemming’, begint Hendrik-Jan Vennix, projectleider bij gemeente Eindhoven. ‘Afstemming met de omgeving, met omliggende gemeenten, met de hulpdiensten en met de Verkeerscentrale Zuid-Nederland. We zitten als wegbeheerders natuurlijk al regelmatig bij elkaar in het Regionaal Verkeerskundige Team, maar voor dit project hebben we een extra overlegstructuur ingericht. Het is belangrijk dat alle partijen weten wat er te gebeuren staat, wat de consequenties zijn en hoe we dit alles samen in goede banen kunnen leiden.’

 

Alle verkeersstromen in beeld

Op verzoek van gemeente Eindhoven heeft Verkeerscentrale Zuid-Nederland voor de werkzaamheden in juli en augustus regelscenario’s opgesteld. Daarbij wordt het verkeer op bepaalde tijden en/of onder bepaalde omstandigheden (zoals een incident of file) omgeleid. ‘De A2/N2 is een belangrijke verkeersader, en er zijn relatief weinig alternatieven’, stelt Thomas Krijt van de verkeerscentrale. ‘Dit betekent dat we al vroeg moeten beginnen met omleiden: Rotterdam, Venlo, Nijmegen. En soms al in België en Duitsland.’ Behalve voor het verkeer op de rijkswegen, zijn er ook regelscenario’s opgesteld voor verkeer van en naar de stad. Weggebruikers worden via tekstkarren geïnformeerd over eventuele omleidingen. En de intelligente VerkeersRegelInstallaties (iVRI’s) worden zo afgesteld dat de doorstroming maximaal is. Krijt: ‘Een integrale aanpak, waarbij we kijken naar álle verkeersstromen, is nodig om deze complexe opgave het hoofd te bieden.’

 

Bijzonder verkeerssysteem

Complex is de opgave, erkent ook Vennix. ‘De ligging van het werk, de structuur van een doorgaande weg in combinatie met een parallelrijbaan, de kort op elkaar volgende verkeersknooppunten: we hebben te maken met een bijzonder verkeerssysteem. Waarbij we met heel veel dingen rekening moeten houden. Uiteindelijk hebben we met elkaar een goede modus weten te vinden. Wat verkeersmanagement betreft, maar ook als het gaat om incidentafhandeling. Straks ‘slingert’ het verkeer op twee momenten langs de werkzaamheden, óók vrachtwagens en auto’s met caravan. Die slingers liggen vlak na elkaar, en dat is niet gebruikelijk. Mogelijk gaat het op enig moment mis. De verkeerscentrale kan precies zien wat er waar gebeurt. Medewerkers zetten indien nodig wegvakken af en stellen een omleiding in. We hebben ook 24/7 weginspecteurs op motoren paraat staan die snel kunnen ingrijpen.’

 

Vakmanschap

Een uitgebreid communicatieoffensief richting weggebruikers – inclusief inzet serviceproviders Tripservice (GoogleMap, Waze) en BeMobile (Flitsmeister) – moet ervoor zorgen dat weggebruikers straks goed geïnformeerd op weg gaan. Dankzij de goede voorbereiding en intensieve afstemming ziet Vennix de komende zomervakantie met vertrouwen tegemoet. Al blijft het spannend. ‘Het vakmanschap van de weginspecteurs en de medewerkers van de verkeerscentrale wordt behoorlijk op de proef gesteld. Tegelijkertijd hebben we veel geleerd van de eerdere werkzaamheden in maart en mei: wat goed ging, en wat beter kon. We zijn er klaar voor.’

Voor meer informatie over de werkzaamheden: https://www.brainportbereikbaar.nl/a2n2/

 

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerking tussen gemeente Eindhoven en de Verkeerscentrale Zuid-Nederland bij de werkzaamheden A2/N2 vloeit mede voort uit de samenwerkingsovereenkomst SmartwayZ.NL/Brabant Stad rond verkeersmanagement en incidentmanagement.

Meer informatie: https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2021/12/brabantse-samenwerking-voor-optimale-doorstroming-en-verkeersveiligheid/

 

Foto: Paul Poels Fotografie