Publicatiedatum: 02-03-2023
In gemeente Helmond vormen intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) een belangrijke schakel in het ‘smart’ maken van de stad. Het komende jaar worden op nog eens 9 kruispunten de reguliere verkeersregelinstallaties vervangen door iVRI’s. Daarmee zijn straks bijna alle verkeersinstallaties in de stad ‘intelligent’, ofwel: aangesloten op UDAP (Urban Data Access Platform). De vervanging wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. SmartwayZ.NL heeft gemeente Helmond begeleid bij de subsidieaanvraag.
Foto van een iVRI

Een iVRI kan het functioneren van de verkeerslichten op de weg op 3 manieren beïnvloeden: door informerenprioriteren en optimaliseren. IVRI’s zijn in staat om bepaalde groepen weggebruikers, zoals nood- en hulpdiensten, vrachtverkeer en fietsers, te herkennen en deze prioriteit te geven. Dit heeft veel voordelen, zowel voor gebruikers als voor de gemeenten. Zo draagt een betere doorstroming bij aan de bereikbaarheid van de stad. Maar ook aan duurzaamheidsdoelen, zoals verlaging van de CO2- en stikstofuitstoot. En aan vitaliteit en gezondheid: het wordt aantrekkelijker voor mensen om de fiets te pakken.

 

Subsidieregeling vanuit ministerie

Om deze ontwikkelingen verder te stimuleren heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de tweede tranche voor subsidie voor iVRI’s in het leven geroepen. Gemeenten en andere wegbeheerders kunnen volgens deze regeling aanspraak maken op een financiële bijdrage van maximaal 50% van de totale kosten van vervanging van reguliere VRI’s door intelligente VRI’s. SmartwayZ.NL heeft verschillende gemeenten in Zuid-Nederland ondersteund bij het indienen van de subsidieaanvraag. Gemeente Helmond is de eerste gemeente in het SmartwayZ.NL-gebied waaraan de subsidie is toegekend door het ministerie. En dat is goed nieuws, want het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in de regio Helmond groeit de komende 20 jaar met zo’n 20%. Smart mobility is cruciaal om de stad leefbaar en bereikbaar te houden en speelt een belangrijke rol in het mobiliteitsbeleid van de gemeente.

 

Maatwerk per locatie

Op alle iVRI-locaties in Helmond geldt straks prioriteit voor nood- en hulpdiensten. Belangrijke fietsroutes, zoals het Binderseind, de Noord Parallelweg of langs de Schootense Loop bieden meer prioriteit aan fietsers. Op wegen waar vooral doorstroming van belang is, bijvoorbeeld op de Wolfsputterbaan en Rochadeweg, kan prioriteit gegeven worden aan vrachtverkeer. Op die manier wordt voorkomen dat vrachtwagens vaak moeten remmen en accelereren. Dat zorgt voor minder opstoppingen en minder uitstoot.

Meer informatie over iVRI’s is te vinden in het eerder gepubliceerde artikel: IVRI’s: ruim baan voor hulpdiensten, fietsers en vrachtwagens (smartwayz.nl)