Publicatiedatum: 30-11-2022
Op 24 november bracht een flinke delegatie van de gemeente Eindhoven een bezoek aan de verkeerscentrale Zuid-Nederland (Rijkswaterstaat) op de Automotive Campus in Helmond. Eerder spraken de gemeenten Eindhoven, Helmond, Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch, Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant af om intensiever samen te werken op het gebied van verkeers- en incidentmanagement. Het bezoek stond in het teken van een nadere kennismaking, kennisuitwisseling én een blik achter de schermen van de verkeerscentrale Zuid-Nederland.
Foto Van Computerschermen In Verkeerscentrale

Verkeersmanagement is een instrument om reizigers en transporteurs te geleiden, te sturen en te informeren. Het is noodzakelijk om dit gecoördineerd in te zetten voor het volledige regionale wegennet in Noord-Brabant. Daarom hebben provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven, Helmond, Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch afgesproken om samen te werken op het gebied van verkeersmanagement (VM) en incidentmanagement (IM) op de Brabantse wegen. De afspraken hiervoor legden de partijen vast in een samenwerkingsovereenkomst. SmartwayZ.NL ondersteunt wegbeheerders bij de uitvoering van de afspraken en monitort de voortgang.

 

Achter de schermen

De samenwerking krijgt steeds meer handen en voeten. In dat licht bracht gemeente Eindhoven, in navolging van ’s-Hertogenbosch en Helmond, eind november een bezoek aan de verkeerscentrale Zuid-Nederland. Gemeenten Breda en Tilburg volgen op een later moment. Het Eindhovense bezoek startte met een kennismaking tussen medewerkers van de gemeente en de verkeerscentrale. Daarna werd er ingezoomd op de twee partijen: wat ondernemen zij op het gebied van verkeersmanagement, mobiliteit, data en innovatie? Hoogtepunt van het bezoek was het 'kijkje in de keuken’ van de verkeerscentrale. Bezoekers waren onder de indruk van de hoeveelheid schermen waarmee de verkeerscentrale dag en nacht werkt om weggebruikers in Zuid-Nederland schoon, veilig en duurzaam op weg te helpen.

 

Weet elkaar te vinden, blijf van elkaar leren

De aansluitende evaluatie stond in het teken van de vraag: wat kunnen we van elkaar leren? En, daarmee samenhangend: waar kunnen we elkaar versterken? Hoe zien betrokkenen de toekomstige samenwerking voor zich? Vragen die aanzetten tot nadenken. Zo gaf een van de aanwezigen aan kansen te zien in de samenwerking met de verkeerscentrale bij de verkeersplanning rondom grote evenementen als Glow en Groots met een zachte G. Ook is er uitgebreid gesproken over het vooraf bedenken van (crisis)scenario’s binnen de gemeente Eindhoven, waardoor de verkeerscentrale in de toekomst in deze situaties het verkeer kan omleiden of instrueren. Voor beide partijen is het streven: een samenwerking gebaseerd op korte lijntjes, het uitwisselen van successen en vooral elkaar versterken.