Publicatiedatum: 22-11-2022
Hoe zorg je sámen voor een optimale doorstroming op het Brabantse wegennet? In de WIU-specials van mei en juni gingen de wegbeheerders, hulpdiensten en ov-bedrijven vertegenwoordigd in de regionaal verkeerskundige teams met elkaar in gesprek over de toepassing van meldsysteem MELVIN. Het systeem kent legio mogelijkheden, maar worden deze altijd optimaal benut? ‘Door goed samen te werken, kunnen we de hinder voor weggebruikers verder beperken en de bereikbaarheid in de regio waarborgen.’
Foto A67 Viaduct Beekstraat Ommel.jpg

Het idee achter de meldsystemen is simpel. Wegbeheerders voeren in deze systemen in wanneer er wordt gewerkt aan het wegennet of wanneer er evenementen plaatsvinden. Ook omleidingsroutes worden gemeld. Hierdoor weten bijvoorbeeld hulpdiensten en ov-bedrijven wanneer er bepaalde wegen zijn afgesloten en hoe lang er omgereden moet worden. Collega-wegbeheerders kunnen zich voorbereiden op mogelijke effecten op ‘hun’ wegen. En weggebruikers kunnen hun reis beter plannen… Zolang de informatie tijdig, goed en volledig wordt ingevoerd in de meldsystemen. Waar bijna 100% van de wegbeheerders gebruikmaakt van de meldsystemen, is er wat kwaliteit en volledigheid van de meldingen betreft nog een verbeterslag wenselijk. Nu komt het bijvoorbeeld voor dat de brandweer wél weet dat er ergens wegwerkzaamheden zijn, maar niet of de tankautospuit er misschien toch door kan.

Goede invoer is cruciaal

In de 4 Brabantse regio’s werken wegbeheerders, ov- en hulpdiensten in regionaal verkeerskundige teams (RVT) samen aan het bereikbaar houden van de regio. Tijdens de verschillende Werk in Uitvoering (WIU)-specials van afgelopen voorjaar werd duidelijk dat MELVIN veel mogelijkheden biedt, maar dat deze niet altijd optimaal benut worden. Dit heeft meerdere redenen. Sommige ‘invoerders’ zijn nog niet goed bekend met het systeem. Anderen ontbreekt het aan voldoende tijd om de gegevens tijdig, goed en volledig in te voeren. ‘Hoe minder je het doet, hoe langer het per invoering duurt’, stelde een van de aanwezigen. ‘Daardoor kost het allemaal nog meer tijd.’ Verschuivende planningen van aannemers vormen een ander struikelblok. De nieuwe mogelijkheid binnen MELVIN om bepaalde aannemers toegang te geven tot het systeem, zou op het tweede en derde punt verlichting kunnen bieden. Daarnaast biedt provincie Brabant aan om wegbeheerders bij wie de invoer van meldingen nog niet soepel loopt, te ondersteunen met tips en advies. Dit aanbod wordt met beide handen aangegrepen. Want dat een goede invoer aan de voorkant cruciaal is om de hinder voor weggebruikers te beperken, daarvan is iedereen zich bewust. ‘Als we goed samenwerken, kunnen we op dit vlak echt nog een verbeterslag maken.’

Pilot Postweg: vervolg gewenst

De data die vanuit MELVIN worden gepubliceerd, komen ook beschikbaar voor serviceproviders als Flitsmeister, TomTom en Waze en belanden langs deze weg bij weggebruikers. Bij de reconstructie van rotonde Postweg bij ’s-Hertogenbosch, begin 2022, kregen deze providers bij wijze van pilot een nog grotere rol. Tijdens de WIU-specials werden wegbeheerders bijgepraat over de resultaten. Centrale onderzoeksvraag: leidt de inzet van serviceproviders en social media naast de reguliere communicatielijnen (zoals bebording en verkeersregelaars) tot minder hinder voor weggebruikers? De resultaten zijn veelbelovend: groot bereik, positieve reacties en beduidend meer mensen op de fiets. Hoewel er ook wel vragen rezen bij de WIU-deelnemers, bijvoorbeeld over de duurzaamheid van de gedragsverandering, waren de aanwezigen het er unaniem over eens dat deze pilot een vervolg moet krijgen en kan worden toegepast bij andere wegwerkzaamheden.