Publicatiedatum: 07-12-2021
Verkeersmanagement is een instrument om reizigers en transporteurs te geleiden, sturen en informeren. Het is noodzakelijk om dit gecoördineerd in te zetten voor het volledige regionale wegennet in Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en de gemeenten Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond hebben daarom afgesproken om de samenwerking op het gebied van Verkeersmanagement (VM) en Incidentmanagement (IM) op de Brabantse wegen te continueren en uit te breiden. De afspraken hiervoor legden de partijen vast in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
Foto wegkantbord reistijd bij Veghel.jpg

Wat houdt de samenwerking in?

Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is de samenwerking met de verkeerscentrale Zuid-Nederland (VCZN) van Rijkwaterstaat. Vanuit deze verkeerscentrale in Helmond kan een gecoördineerde inzet van operationeel verkeersmanagement plaatsvinden op alle wegen van de genoemde partners. Dit betekent:

  • Verkeer sturen en geleiden tijdens reguliere situaties, wegwerkzaamheden, evenementen en verstoringen;
  • De verkeersituatie op het regionale wegennet bewaken, voorspellen en waar nodig bijsturen;
  • Zo snel mogelijk een berger laten komen in geval van pechgevallen of incidenten (IM);
  • Verkeerssystemen en regelscenario’s gecoördineerd aansturen.

Daarnaast heeft het gezamenlijk leren en volgen van (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van gezamenlijk operationeel verkeersmanagement een specifieke plek gekregen in de overeenkomst.

Vragen?

Hebt u vragen over de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst of de gecoördineerde inzet  van regionaal verkeersmanagement? Neem dan contact op met Rutger Smeets: rjsmeets@brabant.nl.