Publicatiedatum: 07-07-2022
Provincie en gemeenten starten een zogenoemde brede belangenbenadering op om de gebiedsopgave rond de N279 opnieuw vast te stellen. Dat is nodig omdat de Raad van State het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Veghel - Asten in december 2021 heeft vernietigd. In overleg met de overheden wordt eerst de reikwijdte en aanpak vastgesteld, waarbij draagvlak centraal staat. Zodra hierover basisafspraken zijn gemaakt, wordt ook de omgeving betrokken.
Foto N279 met verkeer

De afgelopen maanden heeft de provincie intensief overlegd met de direct betrokken gemeenten (Meierijstad, Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne en Laarbeek), waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. Ook is een analyse van de verkeerscijfers (quick scan) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het verkeer nog sneller groeit dan verwacht. Het huidige PIP voldoet dus niet meer. De verschillende partijen hebben nu samen gekozen voor een brede belangenbenadering.

 

Globale planning

De komende maanden worden de belangen van de verschillende partners en de opgaven in het gebied op en rond de provinciale weg verkend. Eind dit jaar moet er op basis van deze gebiedsopgave een plan van aanpak bij de stuurgroep N279 liggen en kan een besluit worden genomen. Vanaf 2023 kan het plan dan verder uitgewerkt worden.

 

Smart mobility

Ondertussen worden op de N279 nieuwe technologieën toegepast die bijdragen aan een betere doorstroming en vergroting van de veiligheid en het comfort van de weg. Zo zijn er vanuit programma SmartwayZ.NL inmiddels slimme verkeerslichten gerealiseerd en is er een slimme bandenspanningsmeter in het wegdek aangebracht voor vrachtwagens.

Voor het complete nieuwsbericht: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/verkeer-en-vervoer/2022/brede-belangenbenadering-om-aanpak--en-draagvlak-n279-opnieuw-vast-te-stellen