Publicatiedatum: 28-05-2020
Op de N279 bij Veghel zijn zes slimme verkeerslichten (iVRI’s) geplaatst die de doorstroming verbeteren. Vrachtwagens die aan komen rijden maken via een boordcomputer automatisch verbinding met deze iVRI’s en krijgen een streepje voor bij de verkeerslichtenregeling. Het systeem geeft de ‘connected trucks’ - als dat mogelijk is – eerder groen licht. Dat scheelt tijd, brandstof en CO₂-uitstoot omdat de vrachtwagens minder hoeven af te remmen of op te trekken.
Foto druk verkeer op N279.jpg

Een slim verkeerslicht weet welke auto’s, fietsers, vrachtwagens en bussen er rijden. Een slim mobiliteitssysteem houdt rekening met het beleid én het actuele verkeersaanbod. Dat is volgens de provincie Noord-Brabant, de wegbeheerder, dé manier om de lokale mobiliteit te regelen. Innovatieve technieken van de iVRI en de bijbehorende C-ITS-regelapplicaties zijn daarin onmisbaar. Op dit moment staan er 465 werkende iVRI’s op straten overal in Nederland. Daarvan staan er circa 150 in Noord-Brabant. Er komen iedere dag nieuwe bij, maar lang niet allen hebben vrachtprioriteit.

 

Van simulatie tot realisatie

In een eerdere simulatiestudie op het traject van de N279 bij Veghel bleek dat de totale verkeersdoorstroming verbetert op het moment dat vrachtwagens prioriteit krijgen. Met de zes iVRI’s wordt die simulatie nu werkelijkheid. De N279 is onderdeel van de Connected Transport Corridor (CTC) Zuid-Nederland. Onder de vlag van SmartwayZ.NL gaan wegbeheerders, regionale hubs, verladers en vervoerders daar samen de uitdaging aan om bestaande data en infrastructuur op nieuwe en innovatieve manieren te gebruiken. Het idee daarbij is dat als we slimme toepassingen combineren en bereid zijn om data te delen, we veel meer grip kunnen krijgen op ons verkeer en zo de doorstroming kunnen verbeteren. 

 

Talking Traffic

Het bedrijf Swarco ontwikkelde een nieuwe generatie iVRI's. Een iVRI is een slim verkeerslicht die voldoet aan de landelijke Talking Traffic standaarden. Talking Traffic is het programma van het ministerie I&W. De innovatieve toepassingen uit dit programma zorgen ervoor dat je als weggebruiker verder kunt kijken, naar wat er voor je gebeurt. Denk aan files, een glad wegdek, de geldende maximumsnelheid, een ongeval drie kilometer verderop, of hoe lang het stoplicht nog op groen staat. Door zelf ook data realtime door te geven, kunnen weggebruikers elkaar op tijd ‘waarschuwen’. Zo kunnen ongevallen en onnodige vertraging worden voorkomen. Iedereen die aan het verkeer deelneemt met een smartphone, een up-to-date navigatiesysteem of een auto die dit soort informatie op het dashboard toont, kan gebruikmaken van de diensten van Talking Traffic.

Meer weten?

Kijk op www.connectedtransportcorridors.nl of stuur een e-mail aan smartlogistics@smartwayz.nl