Publicatiedatum: 01-06-2022
Op 30 mei en 1 juni vond het ITS European Congress plaats in Toulouse. Het congres draaide rond het thema Smart and Sustainable Mobility for all. Meer dan 100 experts deelden hun ervaringen met en kennis over innovatie in de Smart Mobility. Collega René Spaan vertegenwoordigde in Toulouse SmartwayZ.NL. Hij gaf een presentatie over hoe MobilitymoveZ.NL een wettelijk kader heeft opgebouwd om publiek-private samenwerking in een pre-commerciële setting te realiseren. Ook beschreef hij de geboden faciliteiten en deelde hij de eerste resultaten van de projecten.
ITS

MobilitymoveZ.NL is een experimentele omgeving voor slimme mobiliteitsoplossingen en omvat nationale, regionale en lokale overheden in Noord-Brabant en Limburg. Het project is gestart in 2017 en duurt tot 2023. MobilitymoveZ.NL faciliteert private partners om nieuwe mobiliteitsproducten en -diensten te testen in het dagelijkse verkeerssysteem. Blijkt zo’n test succesvol? Dan helpt MobilitymoveZ.NL ook bij de overwegingen rond een grootschalige uitrol.

Samen met Pierre van Veggel en Paul Bevers schreef René hierover een paper. Je leest hem hier.