Publicatiedatum: 21-06-2022
Ze verschijnen op steeds meer kruispunten: intelligente VerkeersRegelInstallaties (iVRI’s). Deze ‘slimme’ verkeerslichten communiceren met weggebruikers en dat gaat verder dan het uitwisselen van informatie. Steeds meer gemeenten zetten iVRI’s gericht in om hun beleidsdoelen te halen. IVRI’s spelen een belangrijke rol binnen het multimodaal verkeersmanagement. De huidige tweede landelijke tranche iVRI’s, een financiële bijdrage van IenW voor het realiseren van intelligente verkeersregelinstallaties, maakt het ook voor kleinere gemeenten aantrekkelijk om iVRI’s te plaatsen.
Foto van een iVRI

Zo op het eerste gezicht lijken ze op een ‘gewoon’ verkeerslicht. Maar intelligente VerkeersRegelInstallaties (iVRI’s) herbergen allerlei technische functionaliteiten die bijdragen aan een betere informatievoorziening richting weggebruikers. Maar ook aan een vlotte en veilige doorstroming, onder meer door bepaalde weggebruikers prioriteit te geven boven andere. Denk bijvoorbeeld aan nood- en hulpdiensten, en in steeds meer gevallen ook vrachtverkeer, openbaar vervoer en fietsers. Inmiddels staan deze iVRI’s op 172 plekken in Brabant en Noord-Limburg, met name in en de rond de steden. Zo zetten ’s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg, Venlo en Helmond iVRI’s in. De komende tijd zal dit aantal verder toenemen, onder meer als gevolg van de landelijke tweede tranche iVRI’s (zie uitleg onderaan).

 

Informatie-uitwisseling

Een iVRI bevat 3 functionaliteiten waarmee het functioneren van de verkeerslichten op de weg kan worden beïnvloed. Het gaat om informeren, prioriteren en optimaliseren. De iVRI’s worden allereerst gebruikt om weggebruikers middels een app of een on board-unit te informeren te informeren over de status van het verkeerslicht. Dit gebeurt via gecertificeerde apps als Flitsmeister (van Be-Mobile) en Onderweg (van Locatienet). Dezelfde apps geven de aanwezigheid en locatie van de automobilist door aan de iVRI, die deze informatie gebruikt om de regeling af te stemmen op de actuele verkeersdrukte. Daarbij geldt: hoe meer voertuigen zijn uitgerust met een van deze apps, hoe beter de optimalisatie van de verkeersregeling bij een iVRI werkt.

 

Prioriteit voor hulpdiensten

IVRI’s zijn in staat om bepaalde groepen weggebruikers te herkennen en deze prioriteit te geven. In ’s-Hertogenbosch en Breda wordt deze mogelijkheid al gebruikt om ambulances die met sirene en zwaailicht rijden absolute prioriteit te geven bij iVRI’s. Zij krijgen daarmee te allen tijde groen licht, terwijl andere weggebruikers tijdig worden gewaarschuwd voor het naderende hulpvoertuig en hierop kunnen anticiperen.

 

Een streepje voor

Op diverse trajecten in Brabant krijgt ook vrachtverkeer prioriteit in de verkeersregeling. Dit is het geval op de N279 bij Veghel, de Ettensebaan bij bedrijventerrein Heilaar in Breda, de Deurneseweg in Helmond en Ring Noord in Tilburg. Vrachtwagens op deze trajecten die zijn uitgerust met een app (Truckmeister, Greenflow) of waarbij deze mogelijkheid is geïntegreerd in de on-board systemen, worden door de iVRI herkend en doen een prioriteitsverzoek. Tot dusver is het aantal vrachtwagens dat deze mogelijkheid heeft, beperkt. Dat is jammer, want de voordelen zijn groot: minder onnodig stoppen en optrekken zorgt voor een besparing op brandstof en materieel en draagt ook nog eens bij aan de verkeersveiligheid. Team Smart Logistics van SmartwayZ.NL zet zich in om transportbedrijven te informeren over en te enthousiasmeren voor het gebruik van dergelijke (betaalde) diensten. 

Een heel andere doelgroep die profiteert van de mogelijkheid om prioriteit te krijgen in de verkeersregeling, is die van de fietsers. In ’s-Hertogenbosch en Breda hebben fietsers die rondrijden met de apps Schwung of Ring-Ring beduidend meer kans op groen bij de iVRI’s, waardoor zij sneller hun weg kunnen vervolgen wat zeker bij slechte weersomstandigheden heel prettig kan zijn. Prioriteit voor fietsers kan voor een gemeente deel uitmaken van een aanpak die erop gericht is het fietsen in de stad te stimuleren.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van iVRI’s of heeft u vragen over de (aanvraag van de) regeling tweede landelijke tranche iVRI’s? Neemt u dan contact op met SmartwayZ.NL. Wij ondersteunen momenteel onder meer Venlo en Helmond bij het optimaliseren van verkeersmanagement. En we staan klaar voor alle wegbeheerders!

Stel uw vraag aan Walter Fransen van het Verkeersmanagement Team Z.NL. Mail daarvoor naar walter.fransen@rhdhv.com, of bel naar 06 46 28 31 60.

 

Landelijke tweede tranche iVRI’s

Met deze regeling wil het ministerie van IenW een stimulans geven aan de realisatie van iVRI’s. Feit is dat dergelijke verkeersregelinstallaties bij kunnen dragen aan doelstellingen rond bijvoorbeeld duurzaamheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Deze extra stimulans in de vorm van een landelijke tweede tranche voor het realiseren van iVRI’s die bijdragen aan beleidsmatige en maatschappelijke doelen is door de minister in 2020 in het BO MIRT ook toegezegd.