Publicatiedatum: 21-09-2020
Landelijk platform Zowerkthet.nl maakt flexibel werken en slim reizen nog makkelijker.
Afbeelding Zowerkthet mascotte Birdie met Brabantkoffer in hand

Vanaf vandaag vind je op het nieuwe platform Zowerkthet.nl alles wat met flexibel (thuis)werken en slim reizen te maken heeft. Samen met andere regionetwerken bundelen SmartwayZ.NL en Brabant Mobiliteitsnetwerk alle kennis over flexibel (thuis)werken en slim reizen op één platform. Het platform wordt ondersteund met een landelijke campagne om werkgevers en werknemers te inspireren en ondersteunen bij het maken van slimme(re) reis keuzes op het gebied van werken en reizen.

Op het platform staan veel tips en tricks uit heel Nederland, maar ook specifiek vanuit Noord-Brabant. Organisaties die zich aanmelden op Zowerkhet.nl kunnen bovendien gebruik maken van een communicatietoolkit. Zo brengen ze hun medewerkers gemakkelijk op de hoogte van het eigen beleid. Hierin is maatwerk mogelijk.

Kosteloos advies op maat

Naast de kennis en tips op het platform, kunnen werkgevers in Brabant terecht bij het Brabant Mobiliteitsnetwerk voor kosteloos advies op maat op het gebied van flexibel (thuis)werken en slim reizen. De mobiliteitsbehoefte van iedere werkgever en werknemer is anders. De kennis en kunde van de mobiliteitsnetwerken kan werkgevers enorm helpen. Denk bijvoorbeeld aan een mobiliteitsenquête, aan het koppelen van bedrijven die dezelfde bereikbaarheid problematiek ervaren of kennis over fiscale regelingen.

Thuiswerken en reizen buiten de spits

Thuiswerken heeft de afgelopen maanden een grote vlucht genomen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een flink deel van de werknemers deze verandering vast wil houden. Daarnaast merken we dat de spits is afgenomen, ook na de lock down. Goed nieuws want thuiswerken en reizen buiten de spits heeft veel positieve effecten; betere concentratie, minder stress, minder verzuim, meer werkgeluk, snellere doorstroom op wegen, meer zitplekken in het openbaar vervoer en schonere lucht. Door de kennis, producten, campagnes, acties en oplossingen die er landelijk en regionaal op dit vlak zijn te bundelen op één platform is het aanbod voor werkgevers overzichtelijk.

Samenwerking

Op Zowerkthet.nl is de kennis gebundeld van Stichting Breikers (Metropoolregio Amsterdam), Slim en Schoon Onderweg (Arnhem-Nijmegen), Zuid-Limburg Bereikbaar, Brabant Mobiliteitsnetwerk & SmartwayZ.NL (Noord-Brabant en Limburg), Slim & Schoon Reizen (Cleantech Regio), Groningen Bereikbaar (Groningen), De Verkeersonderneming, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, Samen Bereikbaar (Zuid-Holland), Drenthe reist duurzaam (Drenthe), Werk Slim, Reis Slim (Leeuwarden/Fryslân), IJmond Bereikbaar (IJmond), Slim & Groen Onderweg (Noord-Nederland), Goedopweg (Midden Nederland), Twente Mobiel & Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle (Overijssel).

Zo werken we samen aan een bereikbaar, duurzaam, leefbaar en veerkrachtig Nederland.