Inspraakavonden A67 Leenderheide-Zaarderheiken

Publicatiedatum: 08-01-2019

Eind november 2018 is de bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor een pakket aan maatregelen om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de A67 tussen Eindhoven en Venlo te verbeteren. Dit zogenaamde voorkeursalternatief bestaat uit capaciteitsvergroting tussen Leenderheide en knooppunt Geldrop, smart-mobility-maatregelen en kleine infrastructurele maatregelen.

Inspraakprocedure Ontwerp Structuurvisie A67 van start

Het voorkeursalternatief voor de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken is de afgelopen maanden uitgewerkt in de Ontwerp Structuurvisie. Deze wordt samen met de planMER gepubliceerd en van 22 februari tot en met 4 april ter inzage gelegd voor iedereen die geïnteresseerd is en deze in wil kijken. Gedurende zes weken kan iedereen de Ontwerp Structuurvisie en de planMER online inzien of inkijken op een van de gemeentehuizen waar de Ontwerp Structuurvisie komt te liggen. Dit zijn de volgende locaties: op de gemeentehuizen van Someren, Asten, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo, Venlo en het kantoor van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland in Den Bosch.

Ook worden er twee inspraakavonden georganiseerd, te weten op dinsdag 12 maart van 19.00-21.00 uur in Geldrop in het NH Hotel en op donderdag 14 maart van 19.00-21.00 uur in de Turfhoeve in Sevenum. Iedereen is welkom om binnen te lopen tijdens deze inspraakavonden. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze indienen door middel van een online reactie of een schriftelijke zienswijze. Ook is het mogelijk om mondeling een zienswijze in te dienen tijdens een van de beide inspraakavonden.

Meer informatie?

Meer informatie over de data, tijden en locaties van de inspraakbijeenkomsten kunt u binnenkort vinden op mirtA67.

Deel deze pagina: