Publicatiedatum: 04-06-2018
Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag 4 juni 2018 het startschot gegeven voor de aanpak van fileknelpunten op zowel de A2 tussen Deil, ‘s-Hertogenbosch en Vught, als de SmartwayZ.NL deelopgave A58 Tilburg - Breda. Beide knelpunten staan in de top-10 van dagelijkse files en de minister en de regionale partners willen dat ze daar zo snel mogelijk uit verdwijnen.
Foto van zes personen die een bord vast houden

Minister Van Nieuwenhuizen: “Het verbeteren van de doorstroming op beide trajecten is voor mij een prioriteit. Zowel de A2 als de A58 zijn belangrijke onderdelen van ons wegennet. Ze dragen bij aan de bereikbaarheid en aan de nationale en regionale economie. Daarom wil ik dat we tempo maken met de plannen, zodat ook al op korte termijn verbetering merkbaar is. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de inzet van slimme nieuwe technieken, aan het verlengen van invoegstroken en aan andere kleinere ingrepen in de infrastructuur.”

A58: slim verbreden en vernieuwen

De A58 speelt een belangrijke rol in het verbinden van de Rotterdamse haven met de haven van Antwerpen en het Roergebied. Twintig procent van het verkeer bestaat uit vrachtwagens. Voor de aanpak van het 15 kilometer tellende traject tussen Breda (knooppunt St. Annabosch) en Tilburg (knooppunt Tilburg West) onderzoeken Rijk en regio de mogelijkheden voor een verbreding naar 2x3 rijstroken. Zij kijken daarbij nadrukkelijk hoe innovaties kunnen bijdragen aan een vlotte doorstroming op de langere termijn.

De meest in het oog springende optie die wordt onderzocht is gericht op de invoering van zelfrijdende voertuigen. Een gedeelte van de A58 maakt nu al deel uit van de Europese ITS Corridor en dient als proeftuin voor innovaties die interessant zijn voor de snelweg van de toekomst. Bijvoorbeeld experimenteren met zelfrijdende voertuigen, waaronder ‘truck platoons. Rijk en regio willen deze slimme, toekomstgerichte aanpak nu verder uitrollen en van de A58 een innovatieve snelweg maken: energieneutraal, circulair, duurzaam, en slim communicerend met het verkeer. Voor de realisatie van de plannen tussen Breda en Tilburg heeft het Rijk ruim € 52 miljoen gereserveerd, provincie Noord-Brabant draagt maximaal € 24 miljoen bij.

InnovA58

Rijkswaterstaat was met de SmartwayZ.NL deelopgave InnovA58 al gestart met de voorbereidingen van het verbredingsproject voor de aanpalende trajecten van de A58 tussen knooppunt St. Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg. Volgens planning wordt in de eerste helft van volgend jaar hiervoor het Ontwerp Tracébesluit vastgesteld voor een verbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken.