Publicatiedatum: 15-05-2018
Draagt mobiliteit bij aan persoonlijk geluk? Smart Mobility Stories vroeg een startup, een mkb-er, een beleidsmedewerker en een gelukscoach te reageren op de stelling Mobiliteitsdienstverleners moeten rekening houden met het mobiliteitsgeluk van de klant.
Foto fietsende man met 2 honden.png

Foto: Berry de Jong

Michiel van den Berg, co-founder, Klup

‘Wij zien een duidelijke relatie tussen mobiliteit en geluk. Met onze Klup-app verbinden we 50-plussers. We hebben deze app opgezet, omdat we ontdekten dat het voor mensen soms lastig is om in een nieuwe omgeving een sociaal netwerk op te bouwen en leuke dingen met elkaar te doen. Terwijl de behoefte daaraan groot is. Via de app vinden mensen elkaar om samen activiteiten te ondernemen. Denk aan een theateravondje of een motortochtje. Zo ervaren ze geluk. Onze app is nu bijna 40.000 keer gedownload. We hebben ongeveer 20.000 gebruikers.’

‘Klup is geen mobiliteitsdienstverlener. Maar om mensen met elkaar te verbinden heb je meestal mobiliteit nodig. Ze moeten immers het museum of het natuurgebied kunnen bereiken. Mensen zijn soms beperkt in hun mobiliteit. Ze zijn slecht ter been, hebben geen rijbewijs, er is geen of onvoldoende mobiliteit. Er valt dan ook nog veel te verbeteren. Gelukkig storten steeds meer mobiliteitsdiensten zich op de 50-plusmarkt. De NS speelt bijvoorbeeld soms in op de relatie tussen mobiliteit en geluk door een tweede kaartje gratis aan te bieden als je samen met de trein reist. Rekening houden met het mobiliteitsgeluk van je klanten doe je door hen erbij te betrekken: deel informatie, laat ze samen mobiliteitsvraagstukken oplossen en nieuwe concepten testen.’

 

Lucien Groenhuijzen, founder/CEO, Innovactory

‘Wij gebruiken het geluksgevoel van reizigers om gewenst reisgedrag te stimuleren. Dat doen we door hen te ontzorgen en hun het gevoel te geven dat ze controle over hun reis hebben. Daarvoor ontwikkelden we de app TimesUpp: een reisassistent die de reistijden in je agenda zet, een vertrekalarm stuurt, de weg wijst, files en vertragingen verwerkt, direct alternatieven aanbiedt en ervoor zorgt dat je op tijd op de plaats van bestemming bent.’

‘Ons bedrijf is opgericht door een team van voormalige TomTom-medewerkers. In onze TomTom-tijd ontdekten we al dat je weliswaar goede diensten kunt ontwikkelen, maar dat het er ook om gaat dat mensen die weten te gebruiken. Mensen zijn gewoontedieren, denken dat processen altijd identiek zijn en worden verrast als die plotseling anders verlopen. Wij hopen dat het gebruik van onze applicaties tot gedragsverandering leidt. Dat heeft een positief effect op verkeersdoorstroming. Maar ook op verkeersveiligheid en het verminderen van emissies. En het werkt. Sinds enkele jaren zie je dat mensen hun reis vervroegen of uitstellen om de spits te mijden.’

‘Dat mensen mobiliteitsgeluk ervaren en dat dit helpt om gedragsverandering te bestendigen zit in kleine dingen. Bijvoorbeeld in de bevestiging dat je slim hebt gereisd. Innovactory geeft waarderingen voor goed reisgedrag: we reiken virtuele prijzen uit in de vorm van badges en punten. Die worden door 80 à 90 procent van onze reizigers geclaimd.’

 

Marcelle Jansma, frontoffice medewerker reizigersaanpak, SmartwayZ.NL

‘In principe ben ik het hiermee eens. Er zijn veel verschillende dienstverleners. Overheden, kennisinstellingen, marktpartijen. Met ieder hun eigen doelen. Het gaat er mij vooral om dat alle dienstverleners tot het inzicht komen dat zij gezamenlijk kunnen bijdragen aan het mobiliteitsgeluk van de reizigers, door hun wensen en behoeften mee te nemen in besluitvorming. Dat inzicht zie je groeien: men luistert steeds vaker naar de gebruiker. Gelukkig maar, want je kunt wel een weg verbreden, maar het is uiteindelijk de reiziger die bepaalt of en hoe hij die verbreding gaat gebruiken. Luisteren naar de reiziger kan eenvoudig en op verschillende manieren. Denk aan bewonersbijeenkomsten en online platforms. Bij SmartwayZ.NL doen we dat al: we betrekken de reiziger structureel bij projecten.’

‘Wat de stelling lastig maakt, is dat mobiliteitsgeluk van alles kan zijn. De één wordt vooral gelukkig van doorstromend verkeer. Een ander is slecht ter been en ervaart mobiliteitsgeluk als hij dankzij goede mobiliteitsdiensten actief kan meedoen in de maatschappij.’

‘Wij doen structureel onderzoek naar de wensen en behoeften van reizigers. Deze kennis verwerken we in een database. We weten veel over reizigers en bouwen een duurzame relatie met hen op. De verkregen inzichten gebruiken we bij het definiëren van mobiliteitsproblemen en het vinden van oplossingen, maar ook voor projecten die een kennisvraag hebben over de reiziger of een bepaald gebied. Mobiliteitsdiensten sluiten daarmee uiteindelijk beter aan op de wensen van de reizigers. Op die manier dragen we bij aan hun mobiliteitsgeluk.’

 

Patrick van Hees, schrijver, spreker en coach over geluk

‘Het is natuurlijk sowieso mooi als men rekening houdt met het geluk van klanten, welke dienstverlener dat ook is. Voor mobiliteitsgeluk is autonomie belangrijk: een psychologische basisbehoefte die sterk bijdraagt aan geluk. In het geval van mobiliteit bepaal je dus zelf hoe en wanneer je je verplaatst. Nederland is een vrij land waar de autonomie goed is geregeld. Niettemin blijkt uit geluksonderzoek dat men bij verplaatsing niet altijd gelukkig is. Vooral in het woon-werkverkeer met files en vertragingen zijn mensen minder gelukkig. Dienstverleners kunnen daar rekening mee houden. Zorg voor voldoende zitplaatsen. Voorkom vertragingen. Realiseer een fijnmazig mobiliteitsnetwerk. Reduceer de kosten.’

‘Natuurlijk, dat is gemakkelijk gezegd. Gelukkig zie je nu een mix van slimme mobiliteitsoplossingen ontstaan, die steeds beter aansluiten bij de gebruikerswensen. De deelauto vind ik een prachtig voorbeeld, omdat die ook een sociale component heeft. Je stemt het gebruik ervan met elkaar af en maakt dus een praatje met elkaar. Die verbinding draagt bij aan geluk. Dat bleek ook uit een onderzoek, waarbij mensen de opdracht kregen om in de trein een praatje met elkaar te maken. Wat bleek? Bijna iedereen vindt dat leuk. Zelfs heel introverte mensen of mensen die weinig van het onderzoek verwachtten, voelden zich na afloop een stuk beter.’

‘Geluk wordt niet uitsluitend door mobiliteit bepaald. Uiteindelijk gaat het om de kunst van mensen om met het leven om te gaan. Je hebt immers ook mensen die zelfs in een auto met chauffeur nog de hele dag mopperen.’

 

Dit artikel is onderdeel van Smart Mobility Stories #12. Smart Mobility Stories is een gezamenlijke nieuwsbrief van AutomotiveNL,  DITCM Innovations, De Innovatiecentrale, De Verkeersonderneming, SmartwayZ.NL en Rijkswaterstaat. Schrijf je in en ontvang Smart Mobility Stories zo’n 8 keer per jaar in je mail.