Publicatiedatum: 05-10-2017
Na het intensieve participatieproces rond het vaststellen van knelpunten op de A67, is er nu samen met omgevingspartijen een shortlist opgesteld van te onderzoeken maatregelen.
Foto van A67 met verkeer bij viaduct Genoenhuis in Geldrop

Deze zijn opgedeeld in drie categorieën, de zogeheten clusters. De drie clusters hebben ieder een andere focus: het ene cluster richt zich alleen op Smart Mobility, terwijl de andere clusters zich meer richten op fysieke capaciteitsuitbreiding in combinatie met Smart Mobility-maatregelen.

Het rapport is op 27 september besproken door de programmaraad, die het heeft goedgekeurd. Hiermee is de analytische fase van de MIRT-Verkenning afgesloten.  De resultaten hiervan worden opgenomen in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De effecten van de clusters van maatregelen voor onder andere natuur, geluid, water en cultuurhistorie worden vervolgens nader in beeld gebracht tijdens de volgende fase van de MIRT-Verkenning die loopt tot het najaar van 2018.

In het vierde kwartaal van dat jaar neemt de minister een definitieve voorkeursbeslissing over het cluster aan maatregelen waarmee de knelpunten op de A67 aangepakt kunnen worden. Ook in deze tweede fase van de Verkenning worden omgevingspartijen zoals bewoners, weggebruikers, marktpartijen en andere belangenorganisaties nauw betrokken bij het proces. 

Het rapport wordt gepubliceerd op de website van de deelopgave A67 Leenderheide - Zaarderheiken.