Publicatiedatum: 15-07-2016
Bestuurders van de provincie, Rijkswaterstaat, het Waterschap Aa en Maas en de gemeenten in de omgeving van de N279 tussen Veghel en Asten hebben afspraken gemaakt over onderzoeken om de N279-Zuid vlotter, veiliger en slimmer te maken.
Foto van twee vrachtwagens op de N279

Niet alleen fysieke ingrepen op de N279 als het ongelijkvloers maken van de kruisingen en de aanleg van omleidingen bij Veghel en Helmond worden de komende maanden onderzocht. De bestuurders hebben ook afgesproken dat bekeken wordt of slimme oplossingen als de inzet van smart mobility zinvol zijn om de doorstroming en veiligheid op de N279 te verbeteren.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “We zijn er als provincie van overtuigd dat knelpunten op de N279 aangepakt moeten worden om de weg voor de toekomst beter door te laten stromen en de veiligheid en leefbaarheid op en langs de weg te verbeteren. We hebben nu afspraken gemaakt met de gemeenten over welke verschillende oplossingsmogelijkheden we gaan onderzoeken op weg naar die snellere, veiligere en slimmere N279. Er is nu nog geen besluit genomen over de voorkeur van een tracé, maar we zijn het wel eens over welke opties in de verdere onderzoeken meegenomen moeten worden op weg naar een voorkeursalternatief voor de weg.”

Planning

De gemaakte afspraken worden uitgewerkt in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin wordt omschreven welke alternatieven er in de verdere onderzoeken worden opgenomen en welke milieuaspecten hierbij van belang zijn om te onderzoeken. De NRD komt na de zomervakantie ter inzage. Vervolgens nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de onderdelen die in het project milieueffectenrapport (MER) uitvoerig worden onderzocht. De verwachting is dat de onderzoeken in het voorjaar 2017 gereed zijn. Op basis van die onderzoeken wordt een keuze gemaakt voor het aanpassen van het tracé. De uitvoering van de maatregelen is niet eerder voorzien dan in 2019.