Publicatiedatum: 20-07-2023
Het dashboard, voor iedereen beschikbaar, bevat gedetailleerde data over automobilisten in Zuid-Nederland. De data komen uit een grootschalig onderzoek van team Structurele Gedragsverandering van SmartwayZ.NL onder 6.500 automobilisten naar hun motieven en barrières om met de auto of andere vervoersmiddelen naar hun werk te reizen. Ook thuiswerken is als alternatief voor de auto meegenomen. Uit het onderzoek blijkt 70% van de automobilisten open te staan om te kiezen voor een duurzamer alternatief. Vooral voor de (elektrische) fiets zouden automobilisten vaker de auto laten staan. De belangrijkste resultaten zijn per regio samengevat in een factsheet. Met de resultaten van het onderzoek kunnen gerichte (gedrags)interventies worden ingezet om duurzaam reizen of thuiswerken te stimuleren.

Dashboard biedt gegevens op maat

Door alle data uit het onderzoek in een dashboard aan te bieden, kunnen overheden, vervoerders, onderwijsinstellingen en andere geïnteresseerden heel specifieke informatie ophalen. Het dashboard biedt bijvoorbeeld informatie per doelgroep en vervoersmiddel. Met deze informatie zijn gerichte maatregelen en campagnes in te zetten om automobilisten een andere reiskeuze te laten maken. Raadpleeg het dashboard hier.

 

Enorme potentie van (elektrische) fiets in alle regio’s van Brabant en Limburg

Maar liefst 44% van de ondervraagden geeft aan open te staan om (vaker) naar het werk te fietsen. Daarmee is de (elektrische) fiets het populairste duurzame alternatief voor de automobilist. Drijfveren hiervoor zijn dat het goed is voor de gezondheid en de relatief lage kosten. Barrières daarentegen zijn de snelheid, weersomstandigheden en het niet hebben van een geschikte fiets. Meer ondervraagden overwegen de (elektrische) fiets te nemen als de werkgever hen een fiets zou aanbieden en zou zorgen voor een opfrisplek op het werk. Dat laat zien dat meer groene arbeidsvoorwaarden van werkgevers kunnen zorgen voor een impuls in de mobiliteitstransitie.

Grote verschillen binnen Brabant en vooral Limburg 

In alle regio’s van Zuid-Nederland staat driekwart of bijna driekwart van de automobilisten open voor een duurzamer alternatief. Toch zijn de verschillen tussen regio’s groot. Neem bijvoorbeeld de (elektrische) fiets. In Midden-Brabant wil 41% van de automobilisten vaker de fiets naar het werk nemen, in Zuidoost-Brabant is dat maar liefst 50%. In het midden van Limburg is 39% van de ondervraagden bereid vaker de fiets te nemen. In het noorden en zuiden van de provincie is dat wel 51%. Alle (regionale) verschillen zijn te duiden in het dashboard. 

 

Thuiswerken populair alternatief voor de auto

Thuiswerken is nu al een duurzaam alternatief voor de Zuid-Nederlandse automobilist. 39% van de ondervraagden werkt al een of meerdere dagen thuis, en nog eens 11% staat hiervoor open. Een belangrijke drijfveer voor dit populaire alternatief is het besparen van (reis)tijd, terwijl het missen van sociaal contact een barrière is. Een gedragsinterventie om deze barrière weg te nemen, kan automobilisten stimuleren om vaker thuis te werken. Volgens ondervraagden zou thuiswerken nog interessanter worden als de werkgever een vaste thuiswerkvergoeding aanbiedt.

Deelscooter enkel in trek in Zuidoost-Brabant

Opvallend is dat de deelscooter in Zuidoost-Brabant ook als kansrijk alternatief voor de auto wordt gezien. Dit komt voornamelijk door het ruime aanbod van deelscooters in de regio rondom Eindhoven en Helmond. Toch zijn de hoge kosten voor ondervraagden een barrière om het vervoersmiddel vaker te gebruiken. Probeeracties of een (goedkoper) abonnement zouden hiervoor kunnen werken.

Rol werkgevers bij duurzame gedragsverandering onmisbaar

Uit de resultaten komt de belangrijke rol van werkgevers naar voren om duurzame gedragsverandering onder werknemers te realiseren. Bij ieder alternatief overwegen meer ondervraagden de overstap van de auto te maken als de werkgever dit met een of meerdere maatregelen faciliteert. De maatregelen zijn randvoorwaarden. In combinatie met een campagne of interventies gericht op de juiste drijfveren, geeft dit de meeste kans op daadwerkelijk andere reiskeuzes.

Bekijk factsheets voor gerichte campagnes of interventies

Wil jij duurzaam reisgedrag stimuleren? Maak dan gebruik van de samenvattende factsheet van jouw regio. Daarin staat gerichte informatie om met de juiste maatregelen, interventies of campagnes aan de slag te gaan. Download de factsheets hieronder: