Publicatiedatum: 09-03-2022
Hinder als kans aangrijpen bij wegafsluitingen; met de nieuwe werkwijze Hinderaanpak zet Rijkswaterstaat in op structurele gedragsverandering. Zoals het stimuleren van fietsen of thuiswerken. Dit is ook nodig want de komende jaren komt er veel hinder op ons af door de enorme onderhoudsopgave aan (vaar)wegen
Foto portret van Rosanna Klerx

Aan het woord Rosanne Klerx, technisch adviseur Smart Mobility Rijkswaterstaat / SmartwayZ.NL: “Hinder is zeker een kans om bij te dragen aan de duurzaamheids-, leefbaarheids- en gezondheidsdoelstellingen van de regio’s en steden in de omgeving waar aan de weg wordt gewerkt.” Als voorbeeld neemt Rosanne ons mee naar Zuid-Limburg waar het gelukt is om samen met de aannemer en mobiliteitsnetwerk Zuid-Limburg Bereikbaar forenzen te verleiden tot ander reisgedrag tijdens en na de reconstructie van de A79. 

 

Anders dan ‘normaal’ 

In 2021 is op de A79 groot onderhoud uitgevoerd. In vier periodes van vier weken (tussen maart en juli) was telkens een kwart van de weg volledig afgesloten door de aannemer. Hoewel dit aanzienlijke hinder opleverde, was deze aanpak mogelijk omdat er een goede omleidingsroute beschikbaar was via de A2. De hinderinformatie moest gecommuniceerd worden naar reizigers en dat creëerde een nieuwe kans. Want de reiziger werd gevraagd om op een andere manier dan ‘normaal’ te reizen. Via campagnes van Zuid-Limburg Bereikbaar werd aan de reizigers gevraagd om andere manieren van vervoer te overwegen, zoals het OV of de fiets, om thuis te werken en/of om op rustige tijden te reizen. 

 

Onbekend maakt onbemind 

Rosanne vervolgt: “Om die alternatieven interessant te maken, is het belangrijk dat de vele mogelijkheden wel bekend en toegankelijk zijn. De aanschaf van een e-bike is nogal een investering zonder te weten of dit bij je past. Door de samenwerking met Zuid-Limburg Bereikbaar hebben we daar op ingespeeld.” De reiziger ontving op allerlei manieren via Rijkswaterstaat en de aannemer informatie over de komende hinder en de omleidingsroute voor autoverkeer. En via de netwerkbenadering van Zuid-Limburg Bereikbaar konden forenzen gratis een e-bike lenen of OV-proefabonnement krijgen, om deze optie een keer te proberen. 

 

De kracht van herhaling 

Uit de resultaten blijkt dat 30% van de auto’s van de weg is verdwenen. Deze chauffeurs hebben of thuis gewerkt of zijn op een andere manier van A naar B gegaan. 63 unieke deelnemers hebben zich aangemeld voor de e-bike actie. We zagen dat de meeste deelnemers die in de laatste periode meededen, dat ook gedaan hebben in eerdere periodes. De kracht van herhaling! Als iets een keer goed werkt, dan kun je daar later zonder veel denkwerk op terugvallen. Uit de eindenquête bleek dat de helft van de deelnemers een E-bike zal aanschaffen (koop of lease) of dit overweegt.  

 

Structureel stimuleren anders reizen 

Dit zijn geen cijfers die significant de hinder beperken tijdens een volledige afsluiting. Maar voor een organisatie als Zuid-Limburg Bereikbaar waren de verschillende wegafsluitingen opnieuw een kans om hun fietsinitiatieven onder de aandacht te brengen. De blijvende gedragsveranderingen na de werkzaamheden aan de A79 kunnen opgeteld worden bij de eerder behaalde gedragsveranderingen. Zo werd niet alleen de weg weer op orde gebracht, maar ook bijgedragen aan bredere regionale doelen, zoals het stimuleren van duurzaam reizen c.q. gezond leven. 

 

Meer informatie 

Lees hier de nieuwe werkwijze Hinderaanpak van Rijkswaterstaat. Er is een gedetailleerd evaluatierapport A79 beschikbaar. Wil je dit ontvangen? Stuur een bericht naar info@smartwayz.nl. Wil je meer weten of de Hinderaanpak? Mail of bel met Rosanne Klerx rosanne@klerx@rws.nl / 06 1527 5638 of kijk op Expertteams (smartwayz.nl) onder Minder Hinder.