Publicatiedatum: 10-11-2021
Bij werkzaamheden aan (vaar)wegen en objecten zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat gebruikers daar zo min mogelijk hinder van ondervinden. Met dat doel is de nieuwe werkwijzer Hinderaanpak en het bijbehorende implementatieplan afgelopen maand goedgekeurd. Paul Hanraets is trekker van de hinderaanpak. Hij vertelt over de nieuwe werkwijzer.
Foto van weg met auto's en wegwerkzaamheden

Waarom een vernieuwde werkwijzer Hinderaanpak?

We staan voor een enorme onderhoudsopgave. Dat zal de komende jaren leiden tot meer hinder voor weg- en vaarweggebruikers. Paul: ‘Daarom heet de werkwijzer niet langer “Minder Hinder”. Wel willen we de hinder zoveel mogelijk beperken. Dat staat beschreven in de vernieuwde werkwijzer. Zo streven we er nog altijd naar dat maximaal 10% van vertraging op HWN veroorzaakt wordt door wegwerkzaamheden, dat de extra reistijd voor weggebruikers nooit meer is dan 60 minuten en dat minimaal 70% van de (vaar)weggebruikers tevreden is over onze aanpak. Voor hinder bij (vaar)wegwerkzaamheden is met DGMo, DGLM, Prorail en RWS een beleidslijn voorbereid, inclusief afspraken over de bekostiging. Hinderaanpak wordt zo een essentieel onderdeel van het programma Veilig, Slim en Duurzaam.’

Wat is er nieuw?

De basis bestaat uit drie dingen: slim plannen, slim bouwen en slim reizen. Paul: ‘Slim plannen houdt in dat we verder vooruit kijken en goed afstemmen met andere projecten en beheerders in de regio. Met slim bouwen zetten we de veiligheid op één. Dat betekent bijvoorbeeld dat ‘kort en hevig’ afsluiten bij werkzaamheden een volwaardige optie is. Dat zorgt voor een veilig werkvak en duidelijkheid voor de omgeving. Met slim reizen willen we weggebruikers tijdig informeren en duurzame alternatieven bieden, zoals thuiswerken, de fiets en de trein. Dat doen we samen met andere partijen en daarbij maken we gebruik van nieuwe digitale mogelijkheden.’

De werkwijzer Hinderaanpak stimuleert projectoverstijgend handelen, met een integrale aanpak voor weg en water. Paul: ‘De afstemming en samenwerking met andere projecten en partijen wordt steeds belangrijker. We zorgen als RWS bijvoorbeeld dat werkzaamheden slim combineren en rekening houden met wat er gebeurt in de regio. Daarnaast verbinden we de aanpak ook aan andere beleidsdoelen zoals duurzaamheid. Daarmee tillen we het naar een hoger niveau. Tot slot is er nu ook voor renovatie- en vervanging een opslagpercentage voor hinder van 7%. Dat is een bedrag dat mag worden meebegroot in het project om te gebruiken voor verkeersmaatregelen en communicatie over hinder.’

Hoe gaan we het uitvoeren?

Met het implementatieplan zorgen we dat de werkwijzer in de organisatie ook echt uitgevoerd gaat worden. Paul: ‘We bieden hierbij landelijke ondersteuning. We helpen de regio’s en andere wegbeheerders actief met de vraag hoe je dit samen kunt vormgeven en wie welke rol pakt. Zo maken we de aanpak samen tot een succes.’

Nieuwsgierig? Bekijk meteen de nieuwe werkwijzer Hinderaanpak. Wil je meer informatie over de werkwijzer, neem dan contact op met Paul Hanraets via paul.hanraets@rws.nl.