Publicatiedatum: 11-02-2022
‘De volledig zelfrijdende auto heeft nog een lange weg af te leggen, schetsen wetenschappers van de TU Eindhoven. Bij SmartwayZ.NL delen we die visie. Maar ondertussen boeken we wel flinke vooruitgang met coöperatief rijden. De data die voertuigen verzamelen, helpen ons om nu al diensten te ontwikkelen op het gebied van verkeersmanagement.’ Pierre van Veggel, projectleider MobilitymoveZ.NL bij SmartwayZ.NL, licht dit verder toe.
LR Pierre Van Veggel 02

‘Een paar jaar geleden leek het alsof we in de zeer nabije toekomst met z’n allen in volledig zelfrijdende auto’s zouden rondrijden. De wetenschappers van de TU Eindhoven hebben gelijk dat die autonome voertuigen nog verre toekomstmuziek zijn. Maar we kunnen wel stellen dat coöperatief rijden sneller van de grond komt omdat automobielfabrikanten, navigatiediensten en vlooteigenaren bruikbare data met ons delen.’

Steeds meer data beschikbaar

‘Wij merken dat er vandaag de dag steeds meer data beschikbaar komt, zowel in voertuigen als bij de weginfrastructuur. Door die data uit te wisselen en commercieel toepasbaar te maken, kunnen we morgen al heel wat oplossingen ontwikkelen om de verkeersveiligheid te vergroten en de bereikbaarheid te verbeteren. Bij SmartwayZ.NL werken publieke en private spelers samen om vernieuwende projecten op te zetten.’

Enkele voorbeelden

  • Private partijen als VDL, TomTom, NXP en Heliox hebben samen met publieke partijen en kennisinstellingen in Zuid-Nederland het project ‘Digitale Infrastructuur toekomstbestendige mobiliteit’ (DITM) ingediend voor het Nationaal groeifonds. De partijen hebben de ambitie om grote stappen te zetten ten aanzien van digitale informatie-uitwisseling tussen voertuigen en infrastructuur, en bouwstenen te ontwikkelen die op korte termijn commercieel inzetbaar zijn. We ontwikkelen onder andere een systeemarchitectuur voor een digitale infrastructuur, inclusief de kritische kerntechnologieën die nodig zijn voor lokalisatie, verkeersdiensten, digitale kaarten en laadinfrastructuur. Zo koppelen we een coöperatief, geconnecteerd en geautomatiseerd mobiliteitssysteem aan een betrouwbare energievoorziening. Er zullen pilots worden uitgewerkt en gevalideerd, zowel in een echte, bestaande omgeving als in een virtuele omgeving.

  • In het project Slim Sturen delen we relevante verkeersdata met verschillende marktpartijen. Wegbeheerders kunnen verkeer anders sturen als het druk wordt. Zo worden verkeerslichten in Breda anders ingesteld zodra het druk wordt op de snelweg. Tijdens de piek van COVID-19 gaf het project informatie over de drukte in de binnensteden en natuurgebieden door, zodat gebruikers van WAZE en Flitsmeister tijdig een waarschuwing kregen.

  • In de projecten Smart Asset Management en Safety Management hebben we samen met private partijen onderzocht hoe we op anonieme wijze relevante data uit voertuigen kunnen halen, om ze in te zetten voor de kerntaken van publieke overheden. De ene dienst zet die data om in relevante informatie voor wegenonderhoud, de tweede dienst gebruikt de data om infrastructuur verkeersveiliger in te richten.