Publicatiedatum: 17-11-2022
Druk verkeer op ongewenste routes in de binnenstad, sluipverkeer langs schoolzones of verkeersopstoppingen bij grote winkelcentra tijdens feestdagen. Het zijn maar enkele grote ergernissen van wegbeheerders, die bovendien voor onveilige situaties op de weg zorgen. MobilitymoveZ.NL (onderdeel van SmartwayZ.NL) heeft samen met verschillende marktpartijen en de gemeenten Breda en Roermond een digitale oplossing ('netwerkvisie') ontwikkeld om het gewenst gebruik van het wegennet te delen. Ook is een oplossing ontwikkeld om informatie te delen over de actuele inzet van verkeersmanagementmaatregelen (zogenaamde regelscenario’s), aangevuld met de reden van de inzet. Het project ging van start in 2020, vandaag kennen we de resultaten en aanbevelingen voor doorontwikkeling.
Foto dame in auto voor verkeersbord sluipverkeer

Slim Sturen in een notendop

Wegbeheerders leggen in een netwerkvisie vast hoe zij hun wegennet willen gebruiken. Ze maken gedurende de dag ook keuzes om het verkeer vlotter te laten doorstromen, zoals meer lichten op groen in de stad bij file op de snelweg. Serviceproviders willen weggebruikers via een navigatiesysteem zo snel mogelijk van A naar B leiden, maar niet per se via de gewenste route van de wegbeheerder. Als wegbeheerders het verkeer op de gewenste wegen willen houden, moeten ze de serviceproviders voeden met de juiste informatie.

Met het resultaat van het project Slim Sturen zijn serviceproviders nu in staat om hun klanten:

  • Te informeren over de verkeersmanagementmaatregelen van de wegbeheerders en waarom die maatregelen worden genomen;
  • En hen vervolgens een geschikt route-advies te geven op basis van die informatie.

Het effect hiervan is dat de serviceprovider beter in staat is om de wegbeheerder te ondersteunen bij het realiseren van hun doelen om het wegennet slim en veilig te gebruiken, en te ontlasten. Een duidelijke win-winsituatie.

Bekijk hier de animatievideo over Slim Sturen.

Conclusies

Wat hebben we als overheden én marktpartijen geleerd uit dit project? We vatten het samen in een evaluatierapport. We zetten enkele waardevolle conclusies op een rij:

  • Het project heeft geleid tot meer begrip, samenwerking én een gezamenlijke dataketen tussen wegbeheerders en serviceproviders. Serviceproviders kunnen bruikbare berichten over verkeersmanagementmaatregelen rechtstreeks delen met de reiziger.
  • Reizigersinformatie moet begrijpelijk, betrouwbaar én geloofwaardig zijn. Vervolgens moet die informatie worden omgezet naar een boodschap in de navigatie-app van de reiziger. Door middel van focusgroepen en enquêtes hebben we veel inzicht gekregen in wat weggebruikers precies willen weten, waarom ze bepaalde informatie wel of niet volgen en hoe uiteindelijke gedragsverandering tot stand komt.
  • De gebruiker wil controle en gebruiksgemak: niet alle beschikbare informatie moet bij alle weggebruikers terechtkomen. De gebruiker wil een advies afgestemd op zijn/haar situatie (pre-trip, tijdens vertrek of bij aankomst).

Projectmanager Pierre van Veggel lichtte deze en enkele andere conclusies nader toe tijdens het Samen Slim Op Weg event van Rijkswaterstaat op 12 oktober 2022. De talkshow herbekijken kan via deze link. Wie geïnteresseerd is in het volledige evaluatierapport kan een digitaal exemplaar opvragen via info@smartwayz.nl.

Drie vervolgprojecten

De succesvolle eerste fase van het project smaakt naar meer. Drie vervolgprojecten gaan nu van start. Daarin onderzoeken we:

  1. Hoe we vrachtverkeer op de gewenste routes kunnen houden (Slim Sturen Logistiek);
  2. Hoe we sluipverkeer tijdens de spits op de snelweg kunnen houden (Slim Sturen Sluipverkeer);
  3. Hoe we real-time informatie over milieuwaarden in zones net buiten de milieuzones kunnen gebruiken voor aangepaste route-adviezen (Slim Sturen Dynamische milieuzones).