Publicatiedatum: 28-06-2021
In veel projecten binnen SmartwayZ.NL staat de beweging van het voertuig of de slimme infrastructuur centraal. Maar we richten ons ook op de beweging van de lading. Daarbij leggen we de focus op de corridors, havens en inlands terminals. Dit doen we met projecten gericht op het verminderen van rijden zonder lading en het van de weg halen van vrachtverkeer door (gedeeltelijk) vervoer over water en spoor te stimuleren. Dit noemen we multimodaal vervoer.
Foto Overladen bieten Op Boot

Een voorbeeld hiervan is het project "ETA lossing deepsea" dat we nu samen met Portbase en Havenbedrijf Rotterdam opzetten en waarbij we verschillende deepsea terminals gaan betrekken. We beproeven en herontwerpen een informatiedienst die de verwachtte aankomsttijden (ETA) op containerniveau voor op termijn alle terminals deelt met logistieke dienstverleners. Het beoogd effect is dat een groter deel van de - nu nog per truck naar het achterland vervoerde - zeecontainers dan over water of spoor vervoerd worden.

Proef in de praktijk

Zo is niet langer de verwachtte vertrektijd (ETD) van het zeeschip - wanneer alle containers gelost zijn - het eerste ophaalmoment van een container, maar ontvangt de logistieke dienstverlener een goede tijdsverwachting op het niveau van de individuele container. Hierdoor kan hij/zij containers met een prioriteitstelling in het achterland toch op een van de vaste wekelijkse diensten per binnenvaart of spoor inplannen en vervoeren. De behoefte aan een goede "ETA lossing" bestaat al langer. Maar met de steeds groter wordende zeeschepen en havenverblijftijden van 48 tot 72 uur, wordt het steeds belangrijker om eerder goede informatie te hebben. En deze ook te delen met verladers, logistieke dienstverleners, expediteurs, et cetera.

Het team werkt toe naar een proef en evaluatie van de "ETA lossing" functionaliteit. SmartwayZ.NL is organisator van het project. We doen de nulmeting en de analyse van de kwaliteit van de ETA lossing-berekeningen van de terminals. Daarbij kijken we naar de kwaliteit van de voorspellingen in de tijd. Dit zal leiden tot advisering om de berekeningen en informatiediensten nog verder te verbeteren. En uiteraard beschouwen we ook de impact op het beter kunnen plannen van multimodaal vervoer en daarmee het van de weg halen van containervervoer.