Publicatiedatum: 28-06-2021
Gemeente Eindhoven kondigde begin dit jaar aan vanaf 2025 een zero-emissiezone in te voeren. Om de invoering van deze zone soepel te laten verlopen, pakt de gemeente dit samen met de belanghebbenden stapsgewijs aan. Onlangs is een inventarisatieronde met de belanghebbenden afgerond. De eerste vervolgstap is de start van het platform Groene Stadslogistiek Eindhoven.
Afbeelding van kaart Zero Emissiezone Eindhoven
Daarnaast gaat de gemeente het komende jaar aan de slag met 9 verkenningen. Bedrijven en ondernemers in de binnenstad sloten zich aan bij een of meerdere verkenningen. De kansrijke initiatieven binnen die verkenningen werken ze samen uit tot acties die nodig zijn om het initiatief daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Gemeente Eindhoven stelt een eenmalige subsidie beschikbaar om een aantal initiatieven financieel te steunen. SmartwayZ.NL ondersteunt de gemeente Eindhoven bij dit proces.