Publicatiedatum: 30-03-2021
Om de afspraken uit het landelijk klimaatakkoord te halen, moeten vanaf 1 januari 2025 30 tot 40 grotere steden in Nederland een zero-emissiezone hebben ingesteld. De Brabantse steden ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg kondigden onlangs aan zo’n zone in te voeren. De gemeenteraad van Maastricht nam deze week een positief besluit op basis van een implementatieplan. En ook Breda en Venlo onderzoeken de haalbaarheid. Wat betekent dit voor ondernemers binnen deze zones en voor vervoerders en verladers die er goederen laden en lossen? SmartwayZ.NL zet de belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje.
Zero Emissie Stadsdistributie Elektrisch Rijden 800X450

Waarom?

Met het instellen van zero-emissie zones wordt invulling gegeven aan de afspraak in het klimaatakkoord om in 2030 te zorgen voor 49% vermindering van de CO2-uitstoot. Door de instelling van de zones verbetert ook de kwaliteit van de lucht die mensen inademen en dus de gezondheid en leefbaarheid. Daarnaast wordt gestreefd naar een betere doorstroming en bereikbaarheid door nieuwe logistieke concepten.

Wanneer?

Gemeenten kunnen vanaf 2025 een zero-emissiezone invoeren. Voorwaarde is dat ze die minimaal vier jaar van tevoren aankondigen. Dit om iedereen op tijd duidelijkheid te geven en ondernemers de gelegenheid te geven hun huidige voertuigen te vervangen voor emissieloze voertuigen.

Voor wie?

De zero-emissiezone is bedoeld voor stadslogistiek, niet voor particulieren. Nieuwe bestel- of vrachtwagens die na 2025 op kenteken gezet worden, moeten emissieloos rijden om een zero-emissiezone te mogen betreden. Ondernemers die een bestaande fossiele bestel- of vrachtwagen hebben en in een zero-emissiezone moeten zijn, krijgen wat langer de tijd. In 2027 eindigt de overgangsfase voor bestelwagens. Eind 2029 voor vrachtwagens. Bekijk het volledige schema ‘Toegang zero-emissiezones’. Vanaf 2030 moeten dus alle voertuigen in de zero-emissies zones volledig emissievrij rijden. Particulieren met een bestel- of vrachtwagen kunnen een ontheffing krijgen via de gemeente.

Waar?

Gemeenten bepalen zelf waar een zero-emissiezone komt en hoe groot de zone is. In veel steden komt deze overeen met de huidige milieuzone. Een ‘middelgrote’ zero-emissiezone betekent minimaal het stadscentrum (winkelgebied) en de omliggende wijken. In Zuid-Nederland hebben de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Maastricht, Eindhoven en Tilburg een zero-emissie zone vastgesteld. Breda en Venlo onderzoeken ook de haalbaarheid. Bekijk alle aangekondigde zero-emissiezones op de interactieve kaart van ZES.

Tegemoetkoming kosten

Het kabinet wil ondernemers en non-profit instellingen tegemoetkomen in de aanschafkosten van een emissieloze bestel- of vrachtwagen. Die kosten zijn op dit moment (nog) hoger dan van een fossiel aangedreven voertuig. Mogelijkheden voor tegemoetkoming van kosten:

  • Vanaf 15 maart 2021 kunnen ondernemers in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). Deze loopt van 2021 tot en met 2025.
  • Van 23 maart tot 6 april 2021 is de regeling Demonstratie klimaattechnologieën en innovaties in transport (DKTI-transport) opengesteld voor subsidieaanvragen.
  • Het Rijk publiceert in de loop van 2021 een subsidieregeling voor aanschaf van emissieloze vrachtwagens.
  • Daarnaast zijn er diverse fiscale regelingen die investeren in een schone bedrijfswagen voordeliger maken.

Meer informatie

 

Bronnen