Publicatiedatum: 13-10-2021
Op 11 oktober zijn de doseerlichten aan de Oranje Nassaulaan, Philipsweg, d’Aasdonken en de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel in de gemeente Cranendonk in werking gegaan. Al jaren hebben met name de kernen Maarheeze en Leende veel last van het sluipverkeer van automobilisten die files op de A2 Weert-Eindhoven willen vermijden. De doseerlichten zijn één van de maatregelen die worden genomen om dit sluipverkeer tegen te gaan.
Foto van verkeersbord met doseerlicht

Samen met inwoners gekozen voor maatregelen 

In de afgelopen jaren was sluipverkeer vanaf de A2 Weert-Eindhoven een toenemend probleem. Niet alleen zorgde het voor doorstromingsproblemen, ook bracht het de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Maarheeze en Leende in gevaar. Samen met de gemeente Heeze-Leende en de dorpsraden in de omgeving is gemeente Cranendonck in 2018 begonnen met het opstellen van een maatregelenpakket om de verkeerssituatie in de kernen rondom de A2 te verbeteren. De maatregelen hadden ook het doel om het gebruik van de fiets te promoten en veilig te maken op de route langs de A2. Dit heeft geleid tot het bepalen van een aantal sluipverkeer- en fietsmaatregelen, die tijdens twee bewoners-avonden zijn gepresenteerd. 

 

Doseerlichten en fysieke wegafsluiters 

De doseerlichten zijn gekoppeld aan de systemen van Rijkswaterstaat. Als er files ontstaan op de A2 Weert-Eindhoven en het wordt drukker op de wegen rondom de A2, gaan de doseerlichten in werking. De doseerlichten zorgen ervoor dat er slechts beperkt verkeer door kan rijden. Zo worden automobilisten gestimuleerd om niet meer voor ‘sluipen’ te kiezen maar op de A2 te blijven rijden. Om overlast rondom de doseerlichten te voorkomen worden er op een aantal plekken (Fazantlaan, Horriken en Rijksweg) ook inrijverboden in de ochtendspits gerealiseerd (uitgezonderd bestemmingsverkeer). Dit om te voorkomen dat automobilisten niet weer andere routes gaan zoeken. Naar verwachting zijn het eerste kwartaal van 2022 ook twee fysieke afsluiters gerealiseerd op de Klaterspeelweg en Ulkedonken. Zo wordt voorkomen dat verkeer in de ochtendspits hier door kan rijden. Tot die tijd blijven de huidige tijdelijke maatregelen van kracht rondom deze locaties. 

 

Fietsmaatregelen 

In gemeente Cranendonck worden er ook twee maatregelen uitgevoerd om het gebruik van de fiets te stimuleren. Ten eerste het verbreden van het fietspad Den Engelsman – Philipsweg (langs het spoor af). De werkzaamheden hiertoe zijn volop aan de gang en we verwachten dat de verbreding eind van dit jaar klaar zal zijn. En als tweede maatregel, het verbeteren van de oversteek op de Randweg Oost ter hoogte van de Rijksweg. Er wordt nu gewerkt aan de planning en voorbereiding. De verwachting is dat uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 de verbetering van de oversteek is uitgevoerd. Meer informatie over de aanvullende fietsmaatregelen is te vinden op www.cranendonck.nl/sluipverkeerA2. 

 

Bredere aanpak bereikbaarheid en doorstroming A2 Weert- Eindhoven 

Deze maatregelen maken deel uit van een bredere aanpak om de bereikbaarheid en de doorstroming van het traject A2 Weert-Eindhoven te verbeteren. De infrastructurele opgave A2 Weert-Eindhoven is één van de opgaven binnen SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland. Haar aanpak varieert van het ontwikkelen van slimme oplossingen tot het verbreden van snelwegen en het verbeteren van vervoersknooppunten. Meer dan 150 partners werken binnen het programma samen, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Meer informatie vindt u hier.