Publicatiedatum: 08-08-2022
Vanaf begin augustus krijgen fietsers op de kruising President Rooseveltlaan met de Jan van Brabantlaan en Boerhaavelaan in Helmond sneller groen licht. Deze locatie is uitgekozen voor een pilot met slimme verkeerslichten, die ervoor moet zorgen dat fietsers minder lang voor een rood verkeerslicht hoeven te wachten. Tijdens deze proef wordt bekeken of deze verkeerslichten er inderdaad voor zorgen dat fietsers minder lang hoeven te wachten. Daarnaast wordt onderzocht wat de gevolgen hiervan voor het overige verkeer zijn. De proef duurt tot begin november en de eerste resultaten worden begin 2023 verwacht.
Verkeerslicht voor fietses op groen

Het moet aantrekkelijker worden om in Helmond de fiets te pakken en daarom kijken we naar mogelijkheden om fietsgebruik te stimuleren. Het verkorten van de wachttijd voor een verkeerslicht is een van die mogelijkheden. Vanaf begin augustus krijgen fietsers op de kruising President Rooseveltlaan met de Jan van Brabantlaan en Boerhaavelaan, die vanuit de richting Stiphout komen sneller groen licht. We hebben voor deze locatie gekozen omdat het op een belangrijke fietsroute ligt.

Wanneer de proef succesvol is, wil wethouder Arno Bonte, Duurzaamheid en Mobiliteit, fietsers bij meer verkeerslichten vaker groen geven: “We gaan in Helmond de rode loper uitrollen voor fietsers. Nu is de auto op veel plekken nog te dominant. Fietsen is voor de korte afstand een veel beter alternatief. Het is gezonder en zorgt voor minder luchtvervuiling. Daarom belonen we fietsers met kortere wachttijden bij verkeerslichten.” Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt door Brainport Bereikbaar, het uitvoeringsprogramma van SmartwayZ.NL in de regio Zuidoost Brabant.
.

Intelligente verkeerslichten

De meeste verkeerslichten merken fietsers pas op wanneer ze dicht bij het kruispunt zijn. Dit is waarom fietsers vaak langer moeten wachten. De verkeerslichten aan de President Rooseveltlaan worden aangestuurd door een camera die verder van het kruispunt vandaan hangt. Fietsers worden daarom eerder waargenomen door het systeem. Speciale software in deze camera herkent fietsers en geeft een signaal aan het verkeerslicht. Hierdoor kan het verkeerslicht keuzes maken die in het belang zijn van de fietsers, bijvoorbeeld door hen eerder groen licht te geven.

Privacy van verkeersdeelnemers

De camera, die gekoppeld is met het slimme verkeerslicht, werkt met beeldherkenning om onderscheid te maken tussen fietsers en auto’s. Een van de voorwaarden bij deze pilot was dat de privacy van verkeersdeelnemers gewaarborgd wordt. De beelden worden daarom alleen in de camera verwerkt en niet via internet verstuurd. Bovendien worden de beelden niet gedeeld met handhaving of de politie en er worden geen gegevens van verkeersdeelnemers opgeslagen. De camera en de bijbehorende software voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De camera is eind juli bevestigd aan een lichtmast op zo’n 80 meter van het kruispunt (ter hoogte van de Van Het Hoffstraat). De proef loopt tot begin november en de eerste resultaten worden begin komend jaar verwacht. Helmond gaat dan bekijken of ze fietsers bij slimme verkeerslichten met deze techniek op meer locaties eerder groen kunnen geven.