Iedere werkdag staan er files op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Niet alleen weggebruikers ondervinden hier hinder van. De leefbaarheid en verkeersveiligheid in de omliggende gemeenten verslechtert door het sluipverkeer. Hier moet een oplossing voor komen.

Oplossingen

De verkeersdrukte op de A2 tussen Eindhoven en Weert neemt toe. In 2019 onderzochten we mogelijke oplossingen, zoals openbaar vervoer, fietsfaciliteiten en de andere wegen rond de snelweg. Op 11 maart 2020 ontving de programmaraad van SmartwayZ.NL het eindrapport 'A2 Weert-Eindhoven, Anders reizen'. De belangrijkste resultaten hebben we in zes punten samengevat:

Maatregelen pakket B: fiets en OV
  • Investeren in fietsmaatregelen biedt kansen voor forensen in de regio.
  • Collectief vervoer 2.0, ja doen, maar vraagt om meer dan een bus.
  • Met de juiste ingrepen kan de trein nog succesvoller worden.
  • Een effectieve werkgeversbenadering verdubbelt het effect.
Maatregelen pakket C: Slimme wegen en onderliggend wegennet
  • Slimme aanpassingen wegennet.
Algemeen
  • Wat snel kan, moeten we snel oppakken.

Wilt u het volledige eindrapport per mail ontvangen? Mail dan naar info@smartwayz.nl. 

 

Sluipverkeermaatregelen en fietsmaatregelen

Als onderdelen van Maatregelen pakket B en pakket C nemen we momenteel maatregelen tegen sluipverkeer in gemeente Cranendonk en maatregelen om de fietsveiligheid rondom de A2 te verbeteren en om zo het gebruik van de fiets te promoten. Meer over deze maatregelen kunt u lezen op de website van de gemeente Cranendonk.

 

Slimme reis!

Om de doorstroming op de A2 tussen Weert en Eindhoven te verbeteren, startte in augustus 2018 de campagne Slimme Reis! De campagne stimuleerde forenzen om hun auto vaker te laten staan. Door over te stappen op de fiets of het OV, vaker thuis te werken of na 10.00 uur te reizen. In maart 2020 eindigde de campagne en inmiddels zijn de leerervaringen en resultaten van Slimme Reis! gepresenteerd.

MIRT-onderzoek en No-regret-pakket

Tijdens het MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) onderzochten we de verkeerssituatie en bedachten we oplossingen voor betere doorstroming, verkeersveiligheid en minder sluipverkeer. Tot en met 2020 hanteren we het No-regret-pakket. Dit pakket omvat maatregelen voor reis- en vervoersalternatieven voor weggebruikers van dit traject. Tegelijkertijd monitoren we de weg continu en onderzoeken we de effecten van de maatregelen.

Kaart A2 Weert - Eindhoven

Heeft u vragen?

Rina Engelen-Eijgelshoven

Rina Engelen-Eijgelshoven

Functie
Projectleider
E-mail

Tijdlijn

November 2016

Gereedkomen onderzoeken probleemanalysefase

December 2016

Besluitvorming over het vervolg door de programmaraad SmartwayZ.NL

Begin 2017

Start oplossingenfase

Juni 2017

Besluit tot No-Regretpakket door programmaraad

Eind 2018

Plan van aanpak realisatie No-Regret pakket

Begin 2019

Plan van aanpak maatregelenpakketten Openbaar Vervoer, Fiets en Onderliggend wegennet gereed

Maart 2020

Besluit maatregelenpakketten Openbaar Vervoer, Fiets en Onderliggend wegennet door programmaraad

Oktober 2021

Sluipverkeermaatregelen en Fietsmaatregelen in Gemeente Cranendonk

Documenten

Rapport Probleemanalyse.pdf Grootte: 4 MB | Type: PDF
Rapport oplossingenfase.pdf Grootte: 2 MB | Type: PDF
Onderbouwing afgevallen maatregelen.pdf Grootte: 711 KB | Type: PDF