Publicatiedatum: 17-06-2020
Eind maart werd het project Slimme Reis na een looptijd van anderhalf jaar afgerond. Slimme Reis! was een campagne om reizigers in het gebied rond de A2 tussen Weert en Eindhoven slimmer en schoner te laten reizen. Daarbij werden ze gestimuleerd om gebruik te maken van de app TimesUpp. Het project leverde meerdere waardevolle inzichten op, waaronder het belang van onderzoek vooraf naar de daadwerkelijk ervaren hinder. Ook het in kaart brengen van de reisalternatieven, het betrekken van werkgevers en de noodzaak van flexibiliteit in het contract kwamen naar boven.
Foto twee fietsen en bus in centrum Eindhoven.png

Wat was aanvankelijk de ambitie?

Het project Slimme Reis! werd uitgevoerd door Innovactory, het bedrijf achter de app en de campagne, in opdracht van SmartwayZ.NL. Het is de ambitie van SmartwayZ.NL om het aanbod van slimme mobiliteits- en reisdiensten in Zuid-Nederland op te schalen en uit te breiden, zodat de reiziger steeds meer keuzevrijheid heeft om slim en schoon te reizen. Omdat de ervaring met dergelijke diensten nog beperkt is, introduceert SmartwayZ.NL stap voor stap nieuwe projecten. Zo kunnen de leerervaringen van het ene project, steeds worden verwerkt in het volgende. Meer specifiek was het de ambitie om met Slimme Reis! de doorstroming op en rond de A2 tussen Weert en Eindhoven te verbeteren en meer reizigers ertoe te verleiden om gebruik te maken van slimme mobiliteitsdiensten. Daartoe werden forenzen in het gebied via de app TimesUpp beloond als ze de auto vaker lieten staan. Door over te stappen op de fiets of het OV, vaker thuis te werken of buiten de spits te reizen.

 

De concrete resultaten

In totaal maakten tot begin april 2020 meer dan 20.000 forenzen gebruik van de slimme mobiliteitsdiensten van TimesUpp in Zuid-Nederland. Hiervan deden 683 forenzen actief mee met de campagne Slimme Reis! Samen meed deze actieve groep in totaal 24.573 keer de corridor A2 Weert-Eindhoven, waarmee in totaal 34.127 kilogram aan CO2 werd bespaard. Helaas bleef een duidelijk merkbaar effect op de doorstroming op de A2 tussen Weert en Eindhoven uit en vanuit dat oogpunt vielen de resultaten tegen. Tegelijkertijd heeft het project tot gunstige uitkomsten geleid. Een groep van 687 forenzen bleef geregeld gebruikmaken van de slimme mobiliteitsdiensten, er is CO2 bespaard en er zijn diverse lessen geleerd die direct verwerkt zijn in andere projecten van SmartwayZ.NL, zoals bij de introductie van mobiliteits- en vervoersdiensten in het gebied rond de N279 tussen Veghel en Asten.

 

De leerervaringen die reeds worden toegepast

De eerste les die getrokken kan worden is dat het belangrijk is om de ervaren hinder en de drijfveren van de verschillende type reizigers vooraf nog beter in kaart te brengen. Er stond iedere dag in de ochtend een voorspelbare 20 minuten durende file op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Forenzen leken dit minder hinderlijk te vinden dan vooraf voorspeld. In de ogen van deze forenzen kostten de alternatieven nog meer tijd.

Les twee hangt samen met de eerste: het aanbod van vervoersalternatieven in het gebied moet op orde zijn. Indien dit nog niet het geval is, dan is het raadzaam om vraaggerichte alternatieven voor de auto te faciliteren en aan te jagen. Reizigers moeten namelijk wel een goed alternatief hebben voor het reizen met de auto in de spits. Die les komt nu al terug in het project rond de N279. Daar gaat de weg grondig op de schop, waardoor er aanzienlijke hinder ontstaat. Om de overlast te verminderen wordt het aanbod van vraaggerichte vervoersalternatieven uitgebreid.

Een derde les heeft betrekking op het aanbod richting werkgevers. Naar verwachting spelen zij een grote factor in de reiskeuze van forenzen. Bij het project op de N279 wordt ingezet op een werkgeversaanpak. Het is mogelijk om het aanbod richting werkgevers te optimaliseren, zodat zij op hun beurt werknemers kunnen verleiden om slimmer, gezonder of schoner te reizen. Door vaker thuis te werken kunnen zowel werkgevers als werknemers kosten en reistijd besparen. Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen dit ervaren en zo hun gewoontegedrag doorbroken. Dit biedt perspectief om de positieve onderdelen van dit gedrag, zoals minder reizen, te bestendigen.  

De vierde leerervaring tot slot gaat over het contract. In het project op de A2 Weert-Eindhoven werd een prestatiecontract afgesloten met Innovactory, op basis van no cure, no pay. Het voordeel hiervan is dat er geen overheidsgeld is uitgegeven voor de niet behaalde resultaten. Het nadeel is dat, ondanks de volledige inspanning van Innovactory, dit contract zorgde voor een te strak keurslijf, terwijl de wereld van slimme mobiliteit razendsnel verandert en dus vraagt om meer flexibiliteit. In toekomstige contracten wordt daarom meer flexibiliteit ingebouwd om als samenwerkingspartners meer te kunnen meebewegen met voortschrijdend inzicht.

 

Relevante links

  • Innovactory lanceerde onlangs een nieuwe app: Gaiyo. Eén app om je vervoer te plannen, boeken en betalen. De app laat deelvervoer om je heen zien en combineert verschillende vervoersmiddelen om tot het beste persoonlijk reisadvies te komen. Meer informatie is hier te vinden.
  • NL gaat verder met de stapsgewijze uitrol en introductie van slimme mobiliteitsdiensten in Zuid-Nederland. Meer informatie is hier te vinden.