Publicatiedatum: 04-06-2019
Incidenten met vrachtwagens leiden vaak tot gevaarlijke situaties, vertragingen en kosten bij logistiek dienstverleners. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 40% van de incidenten met vrachtwagens is gerelateerd aan een lekke band. Het controleren van banden bij vrachtwagens en opleggers is echter tijdrovend. Bovendien zijn tussentijdse bandencontroles lastig in te plannen. Door afwijkende bandendruk via de weginfrastructuur te meten wil SmartwayZ.NL inzicht geven in afwijkende bandendruk en daarmee het aantal incidenten dat daaraan gerelateerd is verminderen.
Foto wegkantbord reistijd bij Veghel.jpg

Op de N279 wordt dit jaar daarom een bandenspanningsmeter geïnstalleerd die de bandendruk van rijdende vrachtwagens kan meten. De chauffeur krijgt een melding van eventuele afwijkingen en ook de eigenaar of beheerder van de voertuigen wordt daar via de Talking Logistics structuur over geïnformeerd. Op deze wijze kunnen zowel de chauffeur als de wagenparkbeheerder proactief handelen en incidenten vermijden. Daarnaast worden de resultaten de eerstkomende tijd via een Dynamisch Route-informatiepaneel (DRIP) gecommuniceerd naar de chauffeur.

Onlangs heeft Heijmans de aanbesteding gewonnen om de bandenspanningsmeter op de N279 te gaan plaatsen. Nadat de bandenspanningsmeter is geïnstalleerd zal Heijmans voor een periode van vier jaar zorgdragen voor datalevering vanuit de sensor. Na realisatie wordt bekeken of een bandenspanningsmeter ook zinvol is op andere wegen, zoals bijvoorbeeld op de A67 en de A58.

Meer over het onderzoek naar de ongevallen is hier te lezen.