Publicatiedatum: 15-11-2019
Om uiteindelijk concreet te kunnen bijdragen aan een verkeersveiliger en beter bereikbaar Zuid-Nederland, voert SmartwayZ.NL regelmatig simulaties uit. Daarmee kunnen we vooraf toetsen of slimme oplossingen ook ècht werken in de praktijk. Onlangs heeft SmartwayZ.NL drie simulatiestudies laten uitvoeren. Deze hadden alle drie te maken met de verbetering van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid van vrachtverkeer.
Foto A67 Viaduct Beekstraat Ommel.jpg

Drie thema’s

Voor de gemeente Tilburg is gekeken wat het oplevert om vrachtverkeer op de Ring Tilburg prioriteit te geven. De tweede simulatiestudie ging over ‘slim invoegen’ op de A67. Dit is gedaan omdat de invoegstrook voor vrachtwagens vaak te kort is om veilig te kunnen invoegen. Daarom hebben we gekeken hoe techniek kan bijdragen om de verkeersveiligheid te verhogen. Ook is er onderzocht wat de impact is van het doseren van het vrachtverkeer bij de toerit van de A2 bij Leende/Valkenswaard.


Nieuwe inzichten

Deze simulaties hebben nieuwe inzichten opgeleverd. Bijvoorbeeld dat slim invoegen de verkeersveiligheid vergroot. Bij slim invoegen sturen slimme verkeerslichten de vrachtwagens bij de A67 pas de weg op, als er voldoende ruimte is. Zo voorkomen we dat er een ‘muur’ aan vrachtwagens ontstaat en het verkeer vastloopt. Om dit te kunnen doen, moeten we wel inzicht hebben in de route en de kenmerken van de vrachtwagens. Daarom: data delen helpt! Voor de Ring Tilburg weten we nu dat de reistijdwinst voor vrachtverkeer beperkt is, maar dat het wel minder stops en dus ook brandstofbesparing oplevert voor dat vrachtverkeer.

Deze simulaties helpen SmartwayZ.NL verder in de weg naar concrete oplossingen, omdat we met de simulaties kunnen aantonen of en waarom we stappen moeten zetten. En welke acties we dan moeten uitvoeren.


Hoe nu verder?

Het inzicht dat deze studies heeft opgeleverd, wordt nu gebruikt voor verdere besluitvorming. Om uiteindelijk tot echt concrete maatregelen te komen, is onder andere de gemeente Tilburg aan zet. De onderzoeken hebben de gemeente de juiste ingrediënten gegeven om verder te kunnen. Ook de deelopgave A2 Randweg Eindhoven neemt de optie van het doseren van vrachtverkeer mee in hun verdere project, vanuit de ambitie om deze weg ‘smarter’ te maken. Vanuit SmartwayZ.NL gaan we ons nog verder verdiepen in de kenmerken van vrachtverkeer. Op die manier kunnen we slim invoegen namelijk optimaal benutten.