Publicatiedatum: 29-01-2024
SmartwayZ.NL en Trendsportal organiseerden op woensdag 24 januari 2024 een dynamische werksessie voor de regio Noord-Limburg. Trendsportal, het samenwerkingsverband op het vlak van mobiliteit en logistiek in de regio Noord-Limburg, toonde enthousiasme en stond klaar voor de eerste sessie vanuit de gebiedsgerichte realisatie als onderdeel van het jaarplan 2024 van SmartwayZ.NL en input voor het op te stellen Trendsportal jaarplan 2025.

Startup Game

De sessie introduceerde 'de Startup Game', een innovatief proces waarin deelnemers, onder leiding van BrabantNEXT, een reis maken van missie, visie en kernwaarden naar meetbare doelen, klantgroepen en opschaling. Deelnemers bevonden zich in een 'pressure cooker', gestimuleerd om gezamenlijk onder druk te creëren en te innoveren.

Het resultaat van deze dynamische sessie was het in kaart brengen van opgaven, ambities, doelen en resultaten via een opgaveboom voor opgave gestuurd programmeren. Daarnaast werd het draagvlak en teamgevoel binnen de regio versterkt als een belangrijk impliciet resultaat.

 

Bredere strategie

Belangrijk is dat deze regiosessie een integraal onderdeel is van een bredere strategie, gericht op het in kaart brengen van opgaven en het koppelen van deze opgaven aan maatregelen. Het benadrukt ook de noodzaak van betrokkenheid en commitment vanuit de regio. Dat is belangrijk voor het voortzetten van het gehele proces, inclusief de rol van SmartwayZ.NL en de verdere uitvoering van initiatieven.

 

Praatplaat

Deze tekening is gemaakt tijdens de gebiedssessie met de regio Noord-Limburg en Trendsportal. In de tekening is te zien wat de huidige status is in de regio en waar we met elkaar naartoe willen. Zaken als een traditionele structuur en wollig taalgebruik helpt ons niet om de mobiliteitstransitie aan te jagen. We willen juist toe naar een ‘niet lullen maar poetsen’ mentaliteit waarbij het hogere doel is dat we als samenwerkingsverband overbodig zullen zijn.